Εξοικονόμηση κόστους της τάξεως του 1% του ΑΕΠ θα μπορούσε να πετύχει μία χώρα εάν υιοθετούσε πλήρως τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επιπλέον, μία αύξηση της χρήσης καρτών στην Ευρώπη κατά ένα εκατομμύριο συναλλαγές μπορεί να συμβάλει σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 0,07%.

Τα οφέλη από τη χρήση των καρτών βεβαίως, καθώς και το υψηλό κοινωνικό κόστος που έχει η διενέργεια των συναλλαγών με μετρητά, είναι κάτι που αντιληφθήκαμε πολύ πρόσφατα και μάλιστα εξ ανάγκης λόγω της επιβολής των capital controls. Προ capital controls το 95% του όγκου των συναλλαγών στην Ελλάδα γινόταν με μετρητά, πολύ πάνω από τον επίσης υψηλό μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση που είναι 65%.

Το 2013, μόλις 199 εκατ. ευρώ ήταν η αξία των συναλλαγών που γίνονταν στην Ελλάδα χωρίς μετρητά από 78,2 εκατ. ευρώ το 2000. Στη διάρκεια αυτών των ετών οι αυξομειώσεις ανά κατηγορία συναλλαγών χωρίς μετρητά ήταν σημαντικές και αντανακλούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας. Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, οι οποίες έφτασαν στο μέγιστο σημείο τους το 2008 (75,3 εκατ. ευρώ) για να υποχωρήσουν το 2013 στα 52,8 εκατ. ευρώ λόγω της αυστηροποίησης των πιστοδοτικών κριτηρίων των τραπεζών.

Σύμφωνα με μελέτη για τη χρήση των μετρητών και των ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία δημοσιεύεται στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, η παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση των μετρητών συνεπάγεται κόστος, πολύπλοκες διαδικασίες και τεχνολογικές επενδύσεις για ασφάλεια ή αναγνώριση πλαστότητας.

Δεύτερον, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συμβάλλουν στον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του 2006, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 13 χώρες-μέλη της Ε.Ε., η έκταση της παραοικονομίας παρουσιάζει υψηλή αρνητική συσχέτιση με τον βαθμό χρήσης των χρεωστικών καρτών έναντι των μετρητών.

Τρίτον, η εντονότερη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών συμβάλλει σε βελτίωση των επιδόσεων των τραπεζών σε όρους αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού, αποτελεσματικότητας κερδών και κόστους.

Τέλος, η ενίσχυση της ενοποίησης των λιανικών πληρωμών στην Ευρώπη, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών των διαφόρων μέσων πληρωμών μεταξύ των χωρών. Με αυτό τον τρόπο οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να συμβάλλουν στο να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με χαμηλότερο εισόδημα- φθηνή και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες λιανικών πληρωμών προάγοντας την κοινωνική ευημερία.

Καθημερινή

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ