Ειδήσεις

Σε προτεραιότητα η έρευνα για το «χαμένο δίσκο» δημοτικής επιχείρησης Αρχαγγέλου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καθολικός διαχειριστικός έλεγχος που παραγγέλθηκε το έτος 2012 στην οικονοµική διαχείριση της αµιγούς Δηµοτικής Επιχείρησης του πρώην Δήµου Αρχαγγέλου µε την επωνυµία “Δηµοτική Επιχείρηση Τουρισµού – Αθλητισµού – Πολιτισµού – Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης Δήµου Αρχαγγέλου (Δ.Ε.Α.)”, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για τη διαχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας εκκρεμεί εξάλλου και προκαταρκτική εξέταση, που παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος στα πλαίσια της οποίας έχουν καταθέσει οι διατελέσαντες πρόεδροι της επιχείρησης τα έτη 2008, 2009 και 2010 και οι οικονομολόγοι που παραιτήθηκαν του έργου της εκκαθάρισης κ.κ. Λίνα Παπατσή και Βασίλης Παπαβασιλείου.

Η έρευνα σε επίπεδο Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε “παγώσει” εν αναμονή υποβολής των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, που πάντως δεν υπάρχουν στο σύνολό τους με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσχεραίνεται ο έλεγχος αλλά και να προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες σε πρώην αιρετούς και σε δημοτικούς υπαλλήλους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιθεωρητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επιμελούνται της έρευνας, θα κινήσουν με έγγραφό τους τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ενώ εξετάζεται ακόμη και η υποβολή «τσουχτερού» προστίμου.

Παρέλκει να τονιστεί ότι η Εισαγγελική έρευνα στην υπόθεση συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το πόρισμα που θα εκδοθεί θα αποτελέσει βάση για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Θυμίζουμε ότι η μείζων μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο είχε καταγγείλει δηµοσίως την «εξαφάνιση» σκληρών δίσκων που περιείχαν τη λογιστική απεικόνιση του ταµείου της συγκεκριµένης επιχείρησης.

Όπως έγραψε η “δηµοκρατική”, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων η ανωτέρω επιχείρηση όφειλε να είχε µετατραπεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2010 σε κοινωφελή επιχείρηση.

Αφού πέρασαν πέντε µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της δηµοτικής αρχής και ενώ ουσιαστικά η εταιρεία δεν υφίστατο από την 1η Ιανουαρίου 2011, αποφασίστηκε, χωρίς να έχει κινηθεί επίσηµη διαδικασία για την παράδοση παραλαβή των όποιων περιουσιακών της στοιχείων, να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη για τη λύση της.

Την 26η Μαΐου 2011 ο γενικός γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου εξέδωσε τη σχετική απόφαση και διέταξε ταυτόχρονα την εκκαθάρισή της.
Την 21η Ιουνίου 2011 το δηµοτικό συµβούλιο Ρόδου, σε τακτική του συνεδρίαση, αποφάσισε οµοφώνως (οι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης Χατζηµάρκου είχαν αποχωρήσει), να αναθέσει την εκκαθάρισή της στους οικονοµολόγους κ.κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου και Λίνα Παπατσή.

Οι τελευταίοι επεδίωξαν να αναλάβουν καθήκοντα πλην όµως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε ισολογισµός εκκαθάρισης για την οικονοµική διαχείριση του 2010 µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εκδώσουν ισολογισµό έναρξης της εκκαθάρισης και όταν ζήτησαν στοιχεία από τον λογιστή (εξωτερικό συνεργάτη) της εταιρείας, τους δηλώθηκε ότι δεν υπήρχαν.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιελάµβανε τα οικονοµικά στοιχεία και το πρόγραµµα λογιστηρίου της, ο οποίος βρισκόταν στα γραφεία της ΔΕΥΑ, δεν ξεκινούσε και τότε µε τη συνδροµή της υπηρεσίας µηχανογράφησης διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι σκληροί δίσκοι.

Οι δύο εκκαθαριστές αποφάσισαν να υποβάλουν την παραίτησή τους αφού ενηµέρωσαν τους αρµόδιους της δηµοτικής αρχής.

Σε έγγραφο των οικονομικών υπηρεσιών που είχε παραδοθεί στον αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλά αναφέρεται με σαφήνεια ότι δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί οι δίσκοι έχουν… “εξαφανιστεί”. Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις σε έγγραφο δημοτικής υπαλλήλου από το 2011.

Αυτό που προκαλεί πρόσθετη έκπληξη είναι το γεγονός ότι με το αριθμ. Πρωτ. 2/156503/7 Δεκ. 2011 έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς είχε ζητήσει μεταξύ άλλων τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στους δημοτικούς οργανισμούς και στις δημοτικές επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου.

Το αίτημα υποβλήθηκε… αιφνιδίως τον Δεκέμβριο του 2011 με επίκληση σχετικού εγγράφου του προέδρου της δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου που είχε όμως συνταχθεί και διαβιβαστεί στον δήμαρχο από τον Ιούνιο του 2011!!

Εν πάση περιπτώσει ο δήμαρχος Ρόδου υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου το από 4 Ιουνίου 2011 έγγραφο του προέδρου της δημοτικής κοινότητας Αρχαγγέλου κ. Στέργου Παρδαλού.

Σύμφωνα με τα πρακτικά που συνοδεύουν το διαβιβαστικό του δημάρχου, το θέμα του διαχειριστικού ελέγχου των δημοτικών οργανισμών και της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Αρχαγγέλου από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών είχε εισηγηθεί ο χωρικός αντιδήμαρχος κ. Μ. Κινδυλίδης.

Ο κ. Εμμ. Πετρωνιάτης ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που δεν δοθούν απαντήσεις για το πώς έχουν δαπανηθεί οι πόροι στους οργανισμούς και στην επιχείρηση, θα ζητηθεί εισαγγελική συνδρομή.

Ο κ. Σ. Ντάκκας εξέφρασε μεταξύ άλλων την απορία του, ποιος παρέδωσε και ποιος ανέλαβε τη δημοτική επιχείρηση ανάπτυξης Αρχαγγέλου, τονίζοντας ότι δεν έγινε ο απολογισμός του 2010.

Με την άποψή του συμφώνησε και ο κ. Σ. Πομπός, ενώ ο κ. Στ. Γιασιράνης αναφέρθηκε σε προσλήψεις και απασχόληση προσωπικού που δεν έχει πληρωθεί.
Ο κ. Παρδαλός ζήτησε να ενημερωθεί για την περιουσία της δημοτικής επιχείρησης, για τον αριθμό των υπολογιστών που είχε και για τις καταθέσεις και δαπάνες της, ενώ ο κ. Κινδυλίδης ανέφερε ότι από τη στιγμή που είχε επιχορηγηθεί με 250.000 ευρώ η επιχείρηση το έτος 2010 θα πρέπει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος.

Η Δηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αρχαγγέλου (ΔΕΑ) αφού εκµεταλλεύτηκε την παραλία Τσαµπίκας για δύο-τρία χρόνια, δεν άφησε πίσω της τίποτα ως υποδοµές, τίποτα σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Λέγεται µάλιστα ότι λειτουργούσε ταµειακές µηχανές στην παραλία της Τσαµπίκας, που έχουν οµοίως χαθεί.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
Κατάθεση “φωτιά” με σαφείς αιχμές για τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων από τους εμπλεκόμενους με την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης είχε δώσει ενώπιον της Πταισματοδίκη Ρόδου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο και υποψήφιος περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο κ. Χατζημάρκος κατέθεσε ότι την 3η Φεβρουαρίου 2012 παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ συνέντευξη τύπου σχετικά με ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου Ρόδου και αναφέρθηκε και σε περιστατικό χαμένου σκληρού δίσκου σε πρώην δήμο, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένος.

Η πρώτη αντίδραση σε αυτή την αναφορά του από πλευράς του δημάρχου Ρόδου ήταν, όπως τόνισε, να δηλώσει πλήρη άγνοια.

Εν συνεχεία διέρρευσε το όνομα της επιχείρησης και από στοιχεία που ήλθαν σε γνώση του και κατέθεσε στα πλαίσια της έρευνας φέρεται να προκύπτει ότι τέθηκε εντός του 2011 σε λύση – εκκαθάριση (χωρίς η απόφαση να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου αλλά με διαπιστωτική πράξη) και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να έχει διενεργηθεί απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης, να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις της, να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της, να ρευστοποιηθεί η περιουσία της και να πληρωθούν τα όποια χρέη της.
Αφού, όπως εξήγησε, η εταιρεία ετέθη σε διαδικασία λύσης – εκκαθάρισης και ενώ έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, καμία από τις προβλεπόμενες ενέργειες που θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί δεν έγινε.

Προέκυψε επίσης ότι η επιχείρηση δεν έχει συντάξει τις από τον νόμο προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2009 και 2010 και δεν έχει καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αρχαγγέλου τους ισολογισμούς των ετών 2009 και 2010.

Από το με αρ. πρωτ. 8/6899 (20-01-2012) έγγραφο της Δ.Ε. Αρχαγγέλου, που υπογράφεται από την κ. Φωτεινή Λαμπριανού, την κ. Ελευθερία Λεμονή και τον κ. Ηλία Καραμπή, προκύπτει εξάλλου ότι, πράγματι, δεν μπορεί να εξαχθούν τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΑ Αρχαγγέλου από την κεντρική μονάδα Η/Υ στην οποία θα έπρεπε να βρίσκονται καταχωρημένα.

Ο κ. Χατζημάρκος κατέθεσε αντίγραφα αιτημάτων από επιχειρήσεις που απαιτούν την εξόφληση τους για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην ΔΕΑ Αρχαγγέλου και δεν έχουν εξοφληθεί και συγκεκριμένα της εταιρείας “Display Art Plc” (Λευκωσία) 1.296,83 ευρώ από το έτος 2007, Χατζηνικόλα Σταματία 2.563,20 ευρώ από το 2010 και Σφυριαλλά Σάββα 11.966,11 ευρώ από το 2010.

Κατέθεσε επίσης αίτημα από την 28η Μαρτίου 2011 του αντιδημάρχου κ. Μιχάλη Κινδυλίδη σε τράπεζα για την χορήγηση φωτοαντιγράφων και των δύο όψεων των εκδοθεισών επιταγών από την ΔΕΑ Αρχαγγέλου κατά την περίοδο από 1-1-2009 έως και 31-12-2010 για το οποίο όπως τόνισε δεν έχει δόθηκε απάντηση.

Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε επίσης ότι πληροφορήθηκε από τον τοπικό τύπο ότι δηλώθηκε πως τα παραστατικά που αφορούν τις χρήσεις 2009 και 2010 βρίσκονται στα χέρια προσώπου που είχε συνεργασία με την ΔΕΑ Αρχαγγέλου και πως οποτεδήποτε χρειαστεί (!) μπορεί να κατασκευαστούν οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν τα έτη 2009 και 2010.

“Θεωρώ πως δηλώσεις αυτού του τύπου υποτιμούν την νοημοσύνη μας και μόνο υπό την μορφή αστείου μπορούν να λέγονται” τόνισε και λόγω της σοβαρότητος του ζητήματος ζήτησε να ερευνηθούν από τον Εισαγγελέα τα ακόλουθα:

-Την τύχη μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων (ομπρέλες και ξαπλώστρες θαλάσσης) της εταιρείας που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αποθηκευθεί σε παλαιό κινηματογράφο του Αρχαγγέλου.

-Το σύνολο του περιεχομένου του φακέλου της ΔΕΑ Αρχαγγέλου που τηρείται στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου, προκειμένου να απαντηθεί η ύπαρξη ή μη εκκρεμοτήτων (οικονομικών ή διοικητικών) της εταιρείας στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

-Ο φάκελος της εταιρείας στο Ι.Κ.Α. προκειμένου να απαντηθεί η ύπαρξη ή μη εκκρεμοτήτων (οικονομικών ή διοικητικών) και στο ΙΚΑ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου