Ειδήσεις

Η έκθεση του εισαγγελέα για την κατάργηση της εισφοράς γης σε χρήμα

Σε Πταισματοδίκη των Αθηνών διαβιβάστηκαν αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε κατά παντός υπευθύνου, εμπλεκόμενου στην υπόθεση της κατάργησης της υποχρέωσης για την καταβολή εισφοράς γης σε χρήμα ξενοδόχων στις δημοτικές ενότητες Ιαλυσού και Φαληρακίου με φωτογραφική διάταξη και στην μη είσπραξη εισέτι των οφειλομένων αρμοδίως.

Η όλη υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «δημοκρατικής» την 9η Αυγούστου 2013.
Ο πρώην Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Ι. Μητσιόπουλος, υπέβαλε αρμοδίως την 12η Σεπτεμβρίου 2014, πορισματική έκθεση για την υπόθεση, το περιεχόμενο της οποίας συμπλέει με όσα απεκάλυψε η «δημοκρατική» στην πορεία.
Ο κ. Αντεισαγγελέας, έκρινε συγκεκριμένα ότι προκύπτουν επαρκείς αποχρώσες ενδείξεις για την άσκηση ποινικής διώξεως για το αδίκημα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΟΤΑ, που το όφελος που πέτυχε ο δράστης ή η ζημία που προκλήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, κατά παντός υπευθύνου της πρώην Νομαρχίας Δωδεκανήσου της περιόδου 2005 – 2011 εξαιτίας της μη είσπραξης των οφειλομένων, ενώ θεωρεί παραπέρα ότι το γεγονός ότι με τη «φωτογραφική διάταξη» διεγράφησαν οι οφειλές δεν οδηγεί σε παραγραφή του αδικήματος που φέρεται να τελέστηκε.
Η πρόταση του κ. Αντεισαγγελέα, συνοδεύεται με εισήγηση για τη διενέργεια παράλληλης έρευνας σε βάρος υπηρεσιακών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που μετέχουν στην επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης για τα άρθρα του νέου νόμου για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η «φωτογραφική διάταξη» καθώς, όπως προέκυψε, παρέστησαν αναληθώς στους βουλευτές, που την ψήφισαν ότι επρόκειτο για καθολική απαίτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αντεισαγγελέας κρίνει ότι η διάταξη στον νέο νόμο για την «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή, με την οποία απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς γης σε χρήμα όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν ανεγερθεί στο Φαληράκι και στην Ιξιά και συγκεκριμένα σε περιοχές που ισχύουν ειδικοί συντελεστές δόμησης δυνάμει Προεδρικών Διαταγμάτων των ετών 1972, 1979 και 1986 εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα από τους ΟΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα στην παραγρ. 8 του Ν. 4178/2013, ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, η ακόλουθη διάταξη:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης 7 της παρ. Ε` του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ` 538), ως ισχύει, περί παραχώρησης έκτασης στον οικείο Δήμο δεν έχουν εφαρμογή στις ανεγερθείσες ή προς ανέγερση τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών προεδρικών διαταγμάτων από 31.1.1972 (Δ` 40), 26.1.1979 (Δ` 132) και 26.7.1986 (Δ` 639). Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα παραγράφονται και τυχόν καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Σε κάθε περίπτωση με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να καθορίζονται ειδικές διατάξεις υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης ή καταβολής αποζημίωσης για την ανέγερση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές».
Τα ειδικά προεδρικά διατάγματα στα οποία αναφέρεται η παραπάνω διάταξη είναι:
– Το από 30-1-1972 (Δ40) «περί καθορισμού περιοχών Νήσου Ρόδου δια την εφαρμογή του συστήματος ελευθέρας δομήσεως».
– Το από 26-1-1979 (Δ132) «περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Ρόδου».
– Το από 26-7-1986 (Δ 639) «περί καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής Ιξιάς της Κοινότητας Ιαλυσού της νήσου Ρόδου (Δωδεκανήσου).
Με το από 31.1.1972 (Δ ́ 40) Βασιλικό Διάταγμα καθορίζονται περιοχές της Ρόδου για την εφαρμογή του συστήματος ελεύθερης δομήσεως σε περιοχές των Αφάντου και του Φαληρακίου. Με το από 26.1.1979 (Δ ́ 132) Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι συντελεστές δόμησης και οι όροι δόμησης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρόδο και με το τρίτο Προεδρικό Διάταγμα 26.7.1986 (Δ ́ 639) οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής της Ιξιάς της τότε κοινότητας Ιαλυσού.

Η έννοια της παραπάνω διάταξης της παραγρ. 8 του Ν. 4178/2013, είναι ότι φωτογραγικά και κατ’ εξαίρεση απ’ όλες τις τουριστικές – ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας και βέβαια της Νήσου – Δήμου Ρόδου («Καλλικράτης») και όλης της Δωδεκανήσου και του Νοτίου Αιγαίου, μόνο δηλαδή για τα ξενοδοχεία των τριών (3) παραπάνω περιοχών από την όλη περιφέρεια της Νήσου – Δήμου Ρόδου, που δεν έχουν καταβάλει και οφείλουν την εισφορά σε γη ή χρήμα της περιπτ. 7 της παρ. Ε’ του άρθρου 8 του από 6-10-1978 προεδρικού διατάγματος.
Οι εισφορές αυτές, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη παραγράφονται και δεν αναζητούνται δηλαδή χαρίζονται επί ζημία του οικείου δικαιούχου φορέα, δηλαδή του Δήμου Ρόδου, αποκλειστικά και μόνο, ανάμεσα στους Δήμους όλης της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα καθίστανται νόμιμες οι παρανόμως εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, χωρίς την καταβολή της εισφοράς σε γή ή χρήμα αν και συνιστούν ουσιώδη όρο εκδόσεως των αδειών.
Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης, που από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υποβλήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, επί του Σχεδίου Νόμου που περιελάμβανε την παραπάνω διάταξη, βεβαιώνονται προς την Βουλή των Ελλήνων τα εξής:
«Αρθρο 51 Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιλήφθηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, καθώς αφορούν πάγια αιτήματα πολιτών, δημοτικών αρχών και λοιπών φορέων για διευθέτηση των συγκεκριμένων ζητημάτων. Μετά από εκτενείς συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς εκτιμήθηκε η επίλυση των ειδικών αυτών θεμάτων ώστε να μην διατηρείται ένα καθεστώς ανοχής της πολιτείας».
Από την έρευνα του Αντεισαγγελέα προέκυψε ότι τέτοια αιτήματα δεν έχουν υποβληθεί από τις δημοτικές αρχές.
Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου η ειδική αγορήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Νίκη Φούντα, εξήγησε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει το επίμαχο άρθρο, τονίζοντας τα εξής:
“Το άρθρο 51, δυστυχώς, περιέχει ειδικές περιπτώσεις και ειδικές διατάξεις τις οποίες δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε”.
Ο πρώην Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος, κλήθηκε να επιληφθεί του θέματος και την Πέμπτη προχώρησε στην άσκηση της προαναφερόμενης ποινικής διώξεως, διαβιβάζοντας τη δικογραφία στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.
Η ουσία της δικαστικής έρευνας ωστόσο βρίσκεται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Αθήνα.
Η μη είσπραξη των οφειλομένων από το 2005 έως και σήμερα, ενέχει σίγουρα σοβαρές ποινικές ευθύνες για αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες πλην όμως η υπόθεση έγινε «μπαλάκι» μεταξύ υπηρεσιών και είναι σχεδόν σίγουρο ότι δύσκολα θα προκύψει δόλος.
Ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς, που είχε καταθέσει πρώτος στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, έχει αξιώσει εξάλλου τον ποινικό έλεγχο των υπηρεσιακών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που μετέχουν στην επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης καθώς τους θεωρεί υπαίτιους για την κατάργηση της υποχρέωσης για την καταβολή εισφοράς γης σε χρήμα ξενοδόχων στις δημοτικές ενότητες Ιαλυσού και Φαληρακίου με φωτογραφική διάταξη.
Σημειώνεται ότι όλες οι υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον Μάιο του έτους 2005 ότι στις περιοχές, που είχαν θεσπιστεί ειδικοί όροι δόμησης για ξενοδοχεία, έπρεπε πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν ανάλογη γη ή να καταβάλουν την αξία της σε χρήμα μετά την πάροδο τριετίας από τη λειτουργία τους.
Πέραν όμως των ανωτέρω ευθυνών, που προφανώς θα αναζητηθούν, θόρυβο είχε προκαλέσει και το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι ευνοούνται δύο φορές και με αυξημένη δόμηση μέσω των ειδικών όρων που είχαν θεσπιστεί και με απαλλαγή από την καταβολή της εισφοράς γής σε χρήμα.
Οι εισφορές αυτές, με τη φωτογραφική διάταξη, παραγράφονται και δεν αναζητούνται, ενώ ταυτόχρονα καθίστανται νόμιμες οι παρανόμως εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, χωρίς την καταβολή της εισφοράς σε γή ή χρήμα αν και συνιστούν ουσιώδη όρο εκδόσεως των αδειών.
Η δημοτική αρχή (και κατ’ επέκταση οι πολίτες του νησιού) ζημιώθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ, όση υπολογίζεται και η εισφορά που επρόκειτο να βεβαιωθεί προς καταβολή σε 63 ξενοδοχειακές μονάδες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου