Τοπικές Ειδήσεις

ΑΝΔΩ-ΥΣΡ: Ημερίδα – Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Προβλήματα και Απειλές στο Παράκτιο Θαλάσσιο Περιβάλλον»

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ σε συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών) και στο πλαίσιο υλοποίησης του CLLD / LEADER Δωδεκανήσου της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 συμμετέχει ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με 22 συνολικά συμβαλλόμενες παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

 

Κύριος Στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

 

Μια από τις δράσεις του σχεδίου είναι η σύσταση ενός «Παρατηρητηρίου Θάλασσας»: ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του διαλόγου για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών. Ο σκοπός του παρατηρητηρίου είναι διττός: αφενός η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία και αφετέρου η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Επιδίωξη της Δράσης είναι η συνεχής προσθήκη – ενημέρωση με έγκυρα δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδήσεις και δράσεις του παρατηρητηρίου, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίας.

 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σας προσκαλείστε να συμμετάσχετε στο δημόσιο διάλογο και συγκεκριμένα στην συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας τοπικών φορέων Δωδεκανήσου, με θέμα «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον» το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9.30 πμ στο Αμφιθέατρο του Υδροβιολογικού Σταθμού – Ενυδρείου Ρόδου.

Η παρουσία σας και η τοποθέτησή σας αναμένεται συντελέσει στην κατάθεση καλών πρακτικών, επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων, στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών, γύρω από τα εξής θέματα:

 

· Υπεραλίευση

· Εισβολή των ξενικών ειδών

· Θαλάσσια ρύπανση

· Διάβρωση της παράκτιας ζώνης

· Ερημοποίηση

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του έργου: «DRESSAGE – Ανάπτυξη των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της θαλάσσιας έρευνας και της καινοτομίας του ΕΛΚΕΘΕ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου»

 

Επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό για το πρόγραμμα, το προτεινόμενο πρόγραμμα της στρογγυλής τράπεζας και είμαστε σε αναμονή της θετικής απόκρισής σας.

 

Για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Γεώργιος – Άγγελος Χατήρης Επικεφαλής Υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Κωνσταντίνος Ζήφος Διευθυντής

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Αμφιθέατρο Υδροβιολογικού Σταθμού – Ενυδρείου Ρόδου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του CLLD / LEADER Δωδεκανήσου της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 συμμετέχει ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), στο Διαπεριφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», με 22 συνολικά συμβαλλόμενες παράκτιες και νησιωτικές ΟΤΔ Αλιείας της χώρας και συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

 

Αναλυτικότερα οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ είναι οι εξής:

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΤΔ Ν. Ηρακλείου) – Συντονιστής Εταίρος

2. Το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβιζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Α.Κ.Ο.Μ.-Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

3. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.

4. Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

5. Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

6. Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

7. Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

8. Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΔ Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη & Δέλτα)

9. Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΔ Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα)

10. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

11. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

12. Κοινοπραξία των Εταιρειών «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

13. Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.

14. Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

15. Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

16. Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

17. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.

18. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

19. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

20. Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε.

21. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

22. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Κύριος Στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

1. Η διοργάνωση μιας σειράς Θεματικών – Ενημερωτικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με τους στόχους του σχεδίου και για τη γενικότερη προβολή των δράσεων του.

2. Δημιουργία Παρατηρητηρίου σκοπός του οποίου είναι αφενός η ιεράρχηση των κινδύνων και των απειλών που καταγράφονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία αφετέρου η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.

 

Στο πλαίσιο δημιουργίας του Παρατηρητηρίου κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη του διαλόγου, μέσω της σύστασης ενός άτυπου δικτύου μεταξύ μελών της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, θεσμικών οργάνων της πολιτείας, μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγόντων της αγοράς, κοινωνικών ομάδων και συλλόγων προκειμένου να καταγραφούν να αναδειχθούν και να ιεραρχηθούν οι επιπτώσεις ανά περιοχή παρέμβασης σε τομείς του θαλασσίου περιβάλλοντος και ειδικά του τομέα της αλιείας εξαιτίας της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και παρέμβασης και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Τα ζητήματα τα οποία τίθενται προς ανάδειξη αλλά και εύρεση και πρόταση πιθανών τρόπων επίλυσης σχετίζονται με την:

· Υπεραλίευση

· Εισβολή των Ξενικών Ειδών

· Θαλάσσια Ρύπανση

· Διάβρωση της Παράκτιας Ζώνης

· Ερημοποίηση

 

Το Παρατηρητήριο θα συσταθεί μέσω των συναντήσεων στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους φορέων από όλες τις συμμετέχουσες στο σχέδιο περιοχές και στο πλαίσιο αυτό η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) σε συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (ΕΛΚΕΘΕ) σας καλεί να συμμετέχετε σε:

Στρογγυλή τράπεζα τοπικών φορέων Δωδεκανήσου με θέμα: «Προβλήματα και απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», που θα διενεργηθεί το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στη Ρόδο, στο χώρο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου – Ενυδρείου/ΕΛΚΕΘΕ.

 

Σε δεύτερο χρόνο τα αποτελέσματα – συμπεράσματα όλων των στρογγυλών τραπεζών των περιοχών θα παρουσιαστούν σε ένα κοινό οδηγό με θέμα: «Αλιεία και θαλάσσιο περιβάλλον». Το

κύριο αντικείμενο του οδηγού είναι η αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών που σχετίζονται με την αλιεία.

 

Το εγχειρίδιο θα απευθύνεται στους αλιείς και θα είναι γραμμένο με τρόπο απλό και κατανοητό, χωρίς τεχνικούς όρους ή εξειδικευμένη ορολογία. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: α) υφιστάμενη κατάσταση σε παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον των περιοχών των ΟΤΔ, β) οι επιπτώσεις της άσκησης της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, γ) προβλήματα αλιέων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές απειλές και την κλιματική αλλαγή, δ) δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων από τους αλιείς, ε) συνέργειες με τοπικές οργανώσεις και ομάδες κ.α.

 

Επιπλέον, επιδίωξη της συγκεκριμένης δράσης είναι η συνεχής προσθήκη – ενημέρωση με έγκυρα δεδομένα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδήσεις και δράσεις του παρατηρητηρίου, μέσω της ιστοσελίδας του έργου, ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίας.

Πρόγραμμα

1η Ενότητα: Στρογγυλή Τράπεζα Ερευνητικών και Τοπικών Φορέων

09:30 – 10:00 Προσέλευση

10:00 – 10:30 Καλωσόρισμα – Εισαγωγή θεματολογίας

· Δρ Αντώνιος Μαγουλάς, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ/ΕΛΚΕΘΕ

· Κωνσταντίνος Ζήφος, Δ/ντής Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ: Παρουσίαση της Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

· Δρ Αριστομένης Καραγεώργης, Διευθυντής Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ

· Γεώργιος – Άγγελος Χατήρης, Γεωλόγος – Ωκεανογράφος Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ και Επικεφαλής Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου/Συνοπτική παρουσίαση του έργου: «DRESSAGE – Ανάπτυξη των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της θαλάσσιας έρευνας και της καινοτομίας του ΕΛΚΕΘΕ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου»

10:30 – 10:40 Δρ Βασίλειος Καψιμάλης, Γεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ: «Ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής της παράκτιας ζώνης στη Δωδεκάνησο»

 

10:40 – 10:50 Δρ Αριστείδης Προσπαθόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ: «Υποθαλάσσιος θόρυβος και επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή – αναγνώριση βιοσημάτων θαλάσσιων θηλαστικών»

 

10:50 – 11:00 Δρ Ευγενία Αποστολάκη, Βιολόγος, Ερευνήτρια Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ: «Η σημασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα»

 

11:00 – 11:10 Δρ Μαρία Σαλωμίδη, Περιβαλλοντολόγος- Θαλάσσια Οικολόγος, Ερευνήτρια Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ: «Θάλασσες της Δωδεκανήσου: Κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές»

 

11:10 – 11:40 Διάλειμμα

 

11:40 – 11:50 Γεράσιμος Κονδυλάτος, Ιχθυολόγος, Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου/ΕΛΚΕΘΕ: «Θαλάσσια εισβολικά είδη: Απειλές και ευκαιρίες»

 

11:50 – 12:00 Κωνσταντίνος Καλαεντζής, Βιολόγος, Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου/ΕΛΚΕΘΕ: «Υδρόβια ξενικά είδη και η επιστήμη των πολιτών»

 

12:00 – 12:10 Βίβιαν Λουϊζίδου, Βιολόγος Ωκεανογράφος, Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου/ΕΛΚΕΘΕ & Δρ Σοφία Ρεϊζοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστ. Ωκεανογραφίας/ΕΛΚΕΘΕ: «Οικολογική ποιότητα και πλαστική ρύπανση στο παράκτιο οικοσύστημα του Ν. Αιγαίου: Τάσεις και προτάσεις»

 

12:10 – 13:00 Συζήτηση – Τοποθετήσεις

· Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Αλιείας

· Λιμεναρχείο Ρόδου

· Τοπική Αυτοδιοίκηση

· ΓΕΩΤΕΕ

· Αλιευτικοί σύλλογοι

· Ένωση Ξενοδόχων

· Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδόχων

· Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

· Δ/νσεις Εκπαίδευσης

· Άλλοι φορείς

 

13:00 – 13:45 Διάλειμμα

 

 

 

2η Ενότητα: Συνάντηση με επαγγελματίες αλιείς

13:45 – 14:00 Εισαγωγή θεματολογίας

· Κωνσταντίνος Ζήφος, Δ/ντής Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ) ΑΕ: Παρουσίαση της Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

· Γεράσιμος Κονδυλάτος, Ιχθυολόγος, Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου / ΕΛΚΕΘΕ

· Εμμανουήλ Περράκης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου – Τμήμα Θαλάσσιας Αλιείας

 

14:00 – 14:30 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου/Συζήτηση – Τοποθετήσεις

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου