Ειδήσεις

Οι απόντες από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου

Με αφορμή σημερινή αναπαραγωγή της είδησης, που είχε δημοσιεύσει πρώτη σε δισέλιδο την 25η Ιανουαρίου 2014 η “δημοκρατική” υπενθυμίζουμε τι είχαμε γράψει:

Αναλυτικά οι απόντες κατά συνεδρίαση:
Αριθ. Πρακτικού: 1/6-1-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
2.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
3.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ
5.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθ. Πρακτικού: 2/24-01-2013 ώρα 18.00
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-
ΜΑΡΙΑ(δικ/νη)
4. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δικ/νος)
5. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 3/24-01-2013 ώρα 19.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-
ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
4. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 4/1-2-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος
2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ δικ/νη)
4. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
5. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
6. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 4/4-02-2013
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
2. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη)
3. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ(δικ/νη)
4. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
6. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη)
7. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
8. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
9. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
10. ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
11. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
12. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
13.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
14. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
15. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
16. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
17. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
18. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
Αριθ. Πρακτικού: 5/11-2-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
4. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος)
5.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
7. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
8. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
9. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
10.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
11.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
2. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (δικ/νος)
3. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
4. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
5. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
6.Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
7. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 7/28-2-2013
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
5. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
6. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
8. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (δικ/νη)
9. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
10. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
11. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
12. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
13. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
14. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
15. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
16. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
17. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
18. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
19. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
Αριθ.Πρακτικού: 8/11-03-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΚΑΝΕΝΑΣ
Αριθ. Πρακτικού: 10/15-3-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος)
2. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος (δικ/νη)
3. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
5. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος(δικ/νος)
6. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
7. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
8. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
9. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
10.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
11. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
12. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(δικ/νος)
13. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (δικ/νη)
Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος)
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
3. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος (δικ/νη)
4. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος(δικ/νος)
7. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
8. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντι
δήμαρχος (δικ/νος)
9. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
12.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
13.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
14. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
15. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(δικ/νος)
16. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (δικ/νη)
17. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 12/29-3-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος)
2. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
7. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
8. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
9.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
10. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
11. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
12. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
13. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
(δικ/νη)
14. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος)
2. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
3. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
4. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας (δικ/νος)
5. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)
7. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
8.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(δικ/νος)
9. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
10. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
11. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
12. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
13.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
14. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ (δικ/νη)
15. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
5. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
6. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος
Αριθ. Πρακτικού: 15/26-4-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΚΑΝΕΝΑΣ
Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
3. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Αντιδήμαρχος (Αντιδήμαρχος)
6. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
7. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
8. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
9.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος)
10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
11. ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
12. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ –Γραμματέας Δ.Σ. (δικ/νος)
13. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
14. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
15. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
16.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 17/12-6-2013 ώρα 18.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ –Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος
6. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
7. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Δ.Σ (δικ/νος)
8. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
10. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
11. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 ώρα 20.00
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
5. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -Αντιδήμαρχος
6. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
7. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
8. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
Αριθ.Πρακτικού: 18/12-6-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
5. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος
6. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος)
7. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
8. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 20/26-6-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος (δικ/νος
2. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος δικ/νος)
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ(δικ/νη)
6. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
8. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος)
9. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
10. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)
11. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(δικ/νος)

12. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
13. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 23/6-8-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ (δικ/νος)
2. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
3. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
4. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Γραμματέας (δικ/νος)
5. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
6. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
7. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 23/7-8-2013
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. (δικ/νος)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (δικ/νος)
4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
5. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
6. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (δικ/νος)
9. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
10. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
11. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(δικ/νος)
12. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
13. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
14. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
15. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
16. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
17.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
18. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
19. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
20. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
21 .ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
22. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (δικ/νη)
23. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη)
24. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (δικ/νος)
6. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
7. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
8. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (δικ/νη)
9. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας (δικ/νος)
10. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(δικ/νος)
11. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
12 .ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος
(δικ/νος)
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
6. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
7. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
8. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος
9. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
10. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος)
11. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη)
12. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νος)
13. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
14. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
15. ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
16. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
17. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη),
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
5. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(δικ/νος)
6. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
7. ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
8. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
9. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
10. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 29/12-11-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη),
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ(δικ/νος)
3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (δικ/νος)
7. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
8. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
9. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
10. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 30/3-12-2013 ώρα 18.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ
(δικ/νη)
4. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
5. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
(δικ/νος)
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
7. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
Αριθ. Πρακτικού: 32/3-12-2013 ώρα 17.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη),
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος
4. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΑΝΝΑ (δικ/νη)
5. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
7. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
Αριθ. Πρακτικού: 31/6-12-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
5. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
6. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
7. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ –Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
9. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
10. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
11. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(δικ/νος)
12. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ(δικ/νος)
13. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
14. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος)
15. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
16. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
17. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
18. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
19. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νος)

Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 ώρα 18.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. .ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
6. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
7. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
8. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
9. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος) (δικ/νος)
10. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Δ.Σ (δικ/νος).
11. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος).
Αριθ. Πρακτικού: 34/17-12-2013 ώρα 19.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη)
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ(δικ/νος)
8. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
9. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
10. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
11. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος)
12. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
13. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος). (δικ/νος)
14. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Δ.Σ (δικ/νος).
15. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος).
16. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
17. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
18. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
19.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)

Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 ώρα 20.30
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (δικ/νος)
8. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος)
9. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νος)
11. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)
12. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
13. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος)
14. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ (δικ/νος)
15. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος). (δικ/νος)
16. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας Δ.Σ (δικ/νος).
17. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος).
18. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (δικ/νος)
19. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
(δικ/νος)
20. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος)
21. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
22. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
Αριθ.Πρακτικού: 36/30-12-2013
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ (δικ/νος)
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος)
3. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-Αντιδήμαρχος (δικ/νη)
4. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
6. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ –Αντιδήμαρχος (δικ/νος)
7. Χ’ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
8. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος)
9.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος)
10. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος)
11. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (δικ/νη)
12. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)
13. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (δικ/νη)
14. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος) (δικ/νη)
15. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
16. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
17. ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος)
18. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)
19. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
20.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(δικ/νη)
21. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη)
22. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου