Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, την 12η Ιανουαρίου 2018, θα γραφεί ακόμη ένα κεφάλαιο στην ένδικη διαφορά του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου με ομόρρυθμη εταιρεία, που λειτουργεί το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Με προσωρινή διαταγή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έχει ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 61/2016 απόφασης του ίδιου δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου για την έξωση της ομόρρυθμης εταιρείας.
Ανεστάλη ομοίως και το σκέλος της απόφασης που υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει στον Ναυτικό Όμιλο το ποσό των 161.569,93 ευρώ με το νόμιμο τόκο.
Η εταιρεία αφού άσκησε συγκεκριμένα την έφεση, που θα συζητηθεί την προσεχή εβδομάδα, κατά της ως άνω αποφάσεως, υπέβαλε και αίτηση αναστολής, διαμαρτυρόμενη για την επαχθή σε βάρος της απόφαση.
Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι εσφαλμένα το δικαστήριο διέταξε την έξωση της λόγω δυστροπίας και λήξης της σύμβασης μίσθωσης αφού οι παραπάνω νομικές βάσεις προϋποθέτουν έγκυρη σύμβαση, ενώ η σύμβαση μίσθωσής της κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (31-1-2013) ήταν απολύτως άκυρη.
Επιπλέον διαμαρτύρεται διότι το δικαστήριο δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό της ότι εφόσον η μίσθωση συνομολογήθηκε από τα μέρη ως επαγγελματική, η διάρκειά της ήταν 12ετής.
Υποστηρίζει επιπλέον ότι υφίσταται έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης προς άσκηση αγωγής από το αντίδικο σωματείο που κατέχει το μίσθιο δυνάμει σύμβασης χρησιδανείου.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψιν την ένστασή της για μείωση του μισθώματος σε ποσοστό 80% για όσο χρόνο το μίσθιο έφερε πραγματικό ελάττωμα και συγκεκριμένα διότι ήταν αυθαίρετο.
Θυμίζουμε ότι ο ΝΟΡ υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν έχει καταβάλει μισθώματα ύψους 62.235,18 ευρώ ενώ υπολογίζει ότι η ωφέλεια της από τη μίσθωση, αν αυτή είχε καταρτισθεί έγκυρα για το χρονικό διάστημα από 1-8-2010 μέχρι και 25-7-2012 ανέρχεται στο ποσό των 178.873,04 ευρώ, συνιστάμενη στα ποσά που θα πλήρωνε για τη χρήση των μίσθιων χώρων στα πλαίσια μίας έγκυρης μίσθωσης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης στην παρούσα φάση έχει δημιουργήσει «πονοκέφαλο» στον Όμιλο η άδεια του οποίου έχει ανακληθεί αρμοδίως διότι κρίθηκε ότι δεν έχει στο δυναμικό του τον απαιτούμενο αριθμό απασχολούμενων προπονητών.
Αν τελικώς δεν επιτευχθεί η αναστολή της απόφασης ανάκλησης της αδείας του ΝΟΡ ο όμιλος δεν θα μπορέσει να παρασταθεί στη δίκη αφού ουσιαστικά δεν θα έχει νομιμοποίηση.
Την εταιρεία εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Γ. Καραμιχάλης και τον όμιλο ο δικηγόρος κ. Δ. Αποστολάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ