Αθλητικά

Ιππασία: Η προκήρυξη του αγώνα Ιππικής Αντοχής

Την Κυριακή 4η Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας Ρόδου θα γίνει ο 3ος αγώνας Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, παρουσία του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Ισίδωρου Κούβελου.
Η «δσπορ» εξασφάλισε την προκήρυξη του αγώνα και την παρουσιάζει. Αναλυτικά:
Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου προκηρύσσει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, τον 3ο Αγώνα Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής 2021.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται χωρίς θεατές και σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή Αγώνων Ιππασίας ΙΑ για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19 .
ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΩΝΑ: 3ος Αγώνας Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής 2021
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 4/7/2021
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ρόδος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Β ( 80-99χλμ.), Γ (60-79χλμ.), Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.), Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Όνομα: Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου
Δν/ση: Καλυθιές Ρόδου
τηλ. : 6945 208530
e-mail: salpantelis@hotmail.com
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ : Ηρακλής Μπάσδρας
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΣ: Ορισμός από ΚΕΚ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : επιμέλεια ΕΟΙ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ : ευθύνη διοργανωτή Ομίλου
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: ευθύνη διοργανωτή Ομίλου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : επιμέλεια EOI
Εκπρόσωπος Διοργανωτή Ομίλου : ευθύνη διοργανωτή Ομίλου
Επιπλέον των Ορισμένων Αξιωματούχων του Αγώνα ο διοργανωτής Όμιλος υποχρεούται, κατόπιν συνεννόησης με της Επιτροπές του Αγώνα, να διαθέσει ικανοποιητικό αριθμό Βοηθών Εποπτών και Σημειωτών.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ- ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
• Η κατηγορία Β (80-99χλμ.) είναι ελεύθερης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 12χλμ. την ώρα.
• Η κατηγορία Γ (60-79χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 16χλμ. την ώρα.
• Οι κατηγορίες Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 12χλμ. την ώρα.
• Οι κατηγορίες Ε & Ε Π.Ι.Ι.(20-39χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 8χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα.
3.2 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 15 λεπτά από την ολοκλήρωση της φάσης. Στην Τελική Εξέταση (τερματισμός) ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 20 λεπτά από τον τερματισμό. Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών δύναται να μειωθεί από την Κτηνιατρική Επιτροπή του Αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 816.9.2 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής.
3.3 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
B (80-99χλμ.) ΟΜΑΔΙΚΗ
Γ (60-79χλμ.) ΟΜΑΔΙΚΗ
Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.) ΟΜΑΔΙΚΗ
Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.) ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ (10) ΛΕΠΤΑ
Η ώρα εκκίνησης δύναται να τροποποιηθεί και θα ανακοινωθεί από την Αγωνόδικο επιτροπή έως και μία ώρα πριν την εκκίνηση.
3.4 ΒΑΡΗ (ΑΘΛΗΤΩΝ)
Κατηγορία Β (80-99χλμ.) :Το ελάχιστο βάρος των όλων των αθλητών είναι 70 κιλά μαζί με όλον τον ιππικό εξοπλισμό.
Κατηγορία Γ (60-79χλμ.): Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.
Κατηγορία Δ & Δ.Π.Ι. (40-59χλμ.): Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.
Κατηγορία Ε & Ε Π.Ι.Ι.(20-39χλμ.) : Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.
3.5 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
Οι φάσεις όλων των κατηγοριών του Αγώνα, έχουν σημεία Έναρξης και Τερματισμού στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
3.5.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (80-119χλμ.)
Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
1η 20 30
2η 20 30
3η 20 45΄(CRI) Και υποχρεωτικός επανέλεγχος 15΄πριν την επανεκκίνηση 30
4η 20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 80
3.5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (60-79χλμ.)
Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
1η 20 30
2η 20 45΄(CRI) Και υποχρεωτικός επανέλεγχος 15΄πριν την επανεκκίνηση
3η 20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 60
3.5.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.)
Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
1η 20 30΄
2η 20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 40
3.5.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
1η 20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 20
Οι Φάσεις των κατηγοριών δύναται να τροποποιηθούν, από την Αγωνόδικο Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή, πριν τη εκκίνηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση στις Φάσεις θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία των Αγώνων.
3.5.5 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α. Μήκος Διαδρομής : 20χλμ.
β. Τύπος Εδάφους : αγροτικοί δρόμοι
γ. Υψομετρικές Διαφορές : 250 μέτρα
δ. Χρώμα Σήμανσης : κόκκινο
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/07/2021
ώρα 05:00-05:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση κατηγορίας Β (80-99χλμ.)
ώρα 06:00 Εκκίνηση κατηγορίας Β (80-99χλμ.)
ώρα 05:00-05:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση κατηγορίας Γ (60-79χλμ.)
ώρα 06:15 Εκκίνηση κατηγορίας Γ (60-79χλμ.)
ώρα 06:00-06:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση κατηγοριών Δ & Δ Π.Π.Ι (40-59χλμ.)
ώρα 07:00 Εκκίνηση κατηγοριών Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.)
ώρα 08:00-08:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση κατηγοριών Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
ώρα 09:00 Εκκίνηση κατηγοριών Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
5.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Με την έναρξη του Κτηνιατρικού ελέγχου, οι αρχηγοί Ομάδας θα πρέπει : να προσέλθουν στην Γραμματεία Αγώνων – τηρώντας μεταξύ τους απόσταση δύο (2) μέτρων – για να επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και των πληρωμάτων αυτών (έως και δύο (2) άτομα υποστήριξης για κάθε αθλητή, τα ονόματα των οποίων θα έχουν αποσταλεί στο teibe@otenet.gr έως την Παρασκευή 25/6/2021 στις 23:00, να παραδώσουν τα διαβατήρια των ίππων και να παραλάβουν τις φανέλες των αθλητών τους – τις οποίες οι αθλητές θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα – και τα βραχιολάκια των αθλητών και των μελών των πληρωμάτων τους.
β) Οι αθλητές να πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα του Ομίλου τους και οι ίπποι τον αριθμό μητρώου τους.
γ) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης υγείας ΙΠΠΟΥ στην Εξέταση-Επιθεώρηση, αποκλείεται η συμμετοχή του ίππου στον Αγώνα.
δ) Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε όσους δεν είναι στον κατάλογο συμμετοχών ή δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας για τους ίππους τους.
ε) Στην περίπτωση απομάκρυνσης ενός ίππου από το αγώνισμα, ο αθλητής και τα πληρώματα αυτού δεν έχουν πλέον δικαίωμα πρόσβασης στους αγωνιστικούς χώρους.
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Ι. (www.hef.gr – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ), έως την Παρασκευή 25/6/2021 και ώρα 23:00. Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries), έως και την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:00, οι οποίες και θα αποστέλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ). Οι αθλητές αυτοί θα καταβάλλουν το διπλάσιο τυχόν δικαιώματος συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχών πέραν της 1ης Ιουλίου 2021 δεν θα γίνουν δεκτές. Οι συμμετοχές θα υποβληθούν στη ΓΓΑ για έγκριση του αγώνα και είναι εξαιρετικά σημαντική η τήρηση της προθεσμίας.
Η δήλωση συμμετοχής του ζεύγους ίππου- ιππέα, που θα τελέσει χρέη ΣΥΝΟΔΟΥ, Παίδα αθλητή στην κατηγορία Ε (20-39χλμ.), θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr), από το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο Παίδας αθλητής, έως την Παρασκευή 25/6/ 2021 και ώρα 23:00.
Οι δηλώσεις συμμετοχής Παίδων Αθλητών σε όλες τις κατηγορίες θα συνοδεύονται και από Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους, η οποία θα ισχύει για όλη την Αγωνιστική περίοδο του 2021 και θα αποστέλλεται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ), Παρασκευή 25/6/2021 και ώρα 23:00.
– Όλοι οι εισερχόμενοι στην αθλητική εγκατάσταση, οφείλουν υποχρεωτικά να παρουσιάζουν:
α. οι αθλητές, αρνητικό τεστ αντιγόνου για ανίχνευση της νόσου Covid-19, από διαπιστευμένα εργαστήρια. O έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) 24 – 48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα».
β. όλοι όσοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το 1.1. (ΥΠ), εκτός από τους αθλητές, αρνητικό self-test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19, με παρέλευση 14 ημερών από τη ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Τα αποτελέσματα των τεστ καθώς και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα πρέπει να είναι τυπωμένα και να παραδίδονται στον υπεύθυνο για τον έλεγχο κατά την είσοδο. Μόνο σε όσους επιδεικνύουν αρνητικά αποτελέσματα τεστ ή πιστοποιητικά εμβολιασμού θα επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση.
– Στην ιππική εγκατάσταση υπάρχει ένα (1) ελεγχόμενο σημείο εισόδου-εξόδου, όπου θα διατίθεται υγρό αντισηπτικό διάλυμα για καθαρισμό χεριών των εισερχομένων πριν την είσοδό τους και θα ελέγχεται η ιδιότητα τους, που απαιτεί την παρουσία τους στην εγκατάσταση. Ο έλεγχος των αθλητών και μέχρι ενός (1) συνοδού τους γίνεται σύμφωνα με τη λίστα συμμετοχών της παραγράφου 1.1 (ΥΠ). Οι ανήλικοι αθλητές μπορούν να συνοδεύονται από ένα (1) μόνο άτομο.
– Κατά την προσέλευση στην ιππική εγκατάσταση θα γίνεται η καταγραφή των στοιχείων των εισερχομένων με συνέπεια πιθανών καθυστερήσεων στην είσοδο.
– Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους για όλα τα πρόσωπα εντός της εγκατάστασης, εκτός από τους αθλητές την ώρα της άσκησης.
– Οι αθλητές μετά την ολοκλήρωση της κατηγορίας στην οποίαν συμμετείχαν πρέπει να αποχωρούν από την εγκατάσταση.
7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για να συμμετάσχει ένα ζευγάρι ίππου – ιππέα στον Αγώνα θα πρέπει:
α) ο ίππος να διαθέτει Εθνικό ή Διεθνές Διαβατήριο και να είναι τουλάχιστον :
• τουλάχιστον έξι (6) ετών για την κατηγορία Β (80-99χλμ.)
• τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.) και Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.)
• τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τις κατηγορίες Ε & Ε Π.Ι.Ι. ( 20‐39χλμ.)
β) ο αθλητής/τρια να ανήκει σε οργανωμένο Σωματείο ενταγμένο στη δύναμη της ΕΟΙ και να έχει αποκτήσει την Άδεια Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής
γ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις κατηγορίες Ε ή Ε.Π.Ι.Ι.(20-39χλμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις κατηγορίες Δ & Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.)
δ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο φορές τις κατηγορίες Δ ή Δ.Π.Ι.Ι.(40-59χλμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Γ (60-79χλμ.)
ε) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία φορά την κατηγορία Γ (60-79χλμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Β (80-99χλμ.)
στ) κάθε ίππος μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε μια κατηγορία στον Αγώνα
ζ) Παίδες αθλητές, που συμμετέχουν σε Αγώνα κατηγορίας Ε (20-39χλμ.), πρέπει να αγωνίζονται μόνο με Συνοδό. O Αθλητής-Συνοδός θα πρέπει να είναι δηλωμένος ως αγωνιζόμενος στον Αγώνα και να έχει τερματίσει επιτυχώς κατά το παρελθόν τουλάχιστον μία φορά κατηγορία 20χλμ. και άνω.
η) Ο Συνοδός Αθλητής μπορεί να ανήκει και σε διαφορετικό Σωματείο από αυτό στο οποίο ανήκει ο Παίδας Αθλητής τον οποίο θα συνοδεύσει αλλά δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερους από τρεις Παίδες Αθλητές ταυτόχρονα.
θ) Στην περίπτωση που ο Συνοδός Αθλητής αποχωρήσει από τον Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, τότε:
➢ είτε αντικαθίσταται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, από άλλο Συνοδό Αθλητή που πληροί τις προϋποθέσεις και ο Αγωνιζόμενος Παίδας Αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον Αγώνα
➢ είτε ο Παίδας Αθλητής αποκλείεται
ι) Επιτρέπεται η δήλωση αθλητή σε μία μόνο κατηγορία του αγώνα.
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021. Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
9. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Όπως ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Ιππικής Αντοχής
α) Το καπέλο ιππασίας τριών σημείων είναι υποχρεωτικό
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση μαστιγίου και σπιρουνιών
γ) Επιτρέπονται μόνο παπούτσια ιππασίας με τακούνι 12 χιλιοστών με κλασικούς (ανοιχτούς) αναβολείς ή ίσια κλειστά παπούτσια με κλειστούς αναβολείς
δ) Επιτρέπεται μόνον παντελόνι ιππασίας
ε) Επιπρόσθετα για τους Παίδες αθλητές είναι υποχρεωτικό να φορούν και Εγκεκριμένο Θώρακα Ασφαλείας σε όλη την Διάρκεια του Αγώνα και κατά την παρουσία τους σε όλους τους Αγωνιστικούς Χώρους.
στ) Κατά τους Κτηνιατρικούς ελέγχους και τις Κτηνιατρικές επιθεωρήσεις επιτρέπεται η παρουσίαση των ίππων χωρίς στομίδα εκτός των επιβητόρων οι οποίοι θα παρουσιάζονται υποχρεωτικά με στομίδα και ηνία.
10. ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Στις τελετές βραβεύσεων δεν επιτρέπεται η παρουσία ίππων που δεν αγωνίσθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία και στην περίπτωση που ο αγωνιζόμενος ίππος δεν μπορεί να παρευρεθεί στην τελετή βράβευσης, ο ιππέας θα βραβεύεται χωρίς το ίππο του.
*Στις τελετές απονομής, θα παρουσιάζεται το κύπελλο στο νικητή. Τα μετάλλια των τριών πρώτων θα δίδονται στους αθλητές προκειμένου να τα φορέσουν μόνοι τους και θα τοποθετούνται ροζέτες στους ίππους. Κατά την απονομή θα χρησιμοποιούνται γάντια και δεν επιτρέπονται οι χειραψίες, ενώ οι αθλητές θα έχουν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους.
• Κατηγορία Β (80-99χλμ.) – ελεύθερης ταχύτητας Βραβεύονται τα έξι πρώτα ζεύγη ίππου –ιππέα που έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους κι έχουν τερματίσει στον μικρότερο χρόνο.
1ος : Κύπελλο – μετάλλιο – κονκάρδα
2ος : μετάλλιο – κονκάρδα
3ος :μετάλλιο – κονκάρδα
4ος -6ος : κονκάρδα
• Κατηγορίες Γ (60-79χλμ.), Δ & Δ Π.I.I. (40-59χλμ.) – ελεγχόμενης ταχύτητας Βραβεύονται τα έξι πρώτα ζεύγη ίππου –ιππέα που έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους κι έχουν πετύχει το υψηλότερο score, που υπολογίζεται ως εξής:
score = [(απόσταση / συνολικό χρόνο* ) – ελάχιστη ταχύτητα] X 100 παλμοί τερματισμού
*συνολικός χρόνος = ώρα τερματισμού – ώρα εκκίνησης – χρόνος αναμονής + 2 Χ διαφορά χρόνου
1ος: Κύπελλο – μετάλλιο – κονκάρδα
2ος : μετάλλιο – κονκάρδα
3ος :μετάλλιο – κονκάρδα
4ος -6ος : κονκάρδα
• Κατηγορίες Ε & Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.) – ελεγχόμενης ταχύτητας
Όλοι οι τερματίσαντες βραβεύονται με κονκάρδα

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου