ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 73Ο  ΛΕΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι 402

Ψήφισαν 140

Α/Λ – 10

Έγκυρα 130

ΝΈΑ ΠΟΡΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΡΟ 49

ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 81

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 68Ο  ΛΕΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι 367

Ψήφισαν 187

Α/Λ – 3

Έγκυρα 184

ΝΈΑ ΠΟΡΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΡΟ 62

ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 122

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 19 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Εγγεγραμμένοι 479

Ψήφισαν 173

Α/Λ – 5

Έγκυρα 167

Κάλυμνος Ενότητας Αναγέννησης 92

Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής 75

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 25 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Εγγεγραμμένοι 401

Ψήφισαν 139

Α/Λ – 2

Έγκυρα 137

Κάλυμνος Ενότητας Αναγέννησης 50

Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής 87

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 26 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Εγγεγραμμένοι 431

Ψήφισαν 144

Α/Λ – 6

Έγκυρα 138

Κάλυμνος Ενότητας Αναγέννησης 52

Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής 86

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 8 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Εγγεγραμμένοι 438

Ψήφισαν 180

Α/Λ – 4

Έγκυρα 176

Κάλυμνος Ενότητας Αναγέννησης 71

Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής 105

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 75  ΛΕΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι 355

Ψήφισαν 125

Α/Λ – 4

Έγκυρα 121

ΝΈΑ ΠΟΡΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΡΟ 39

ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 82

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 71 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι 426

Ψήφισαν 193

Α/Λ – 2

Έγκυρα 191

ΝΈΑ ΠΟΡΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΡΟ 99

ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 102

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 103Β ΟΘΟΥΣ

Εγγεγραμμένοι 309

Ψήφισαν 111

Α/Λ – 2

Έγκυρα 109

ΑΠΕΚ 56

Νέα Πνοή 53

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 102 ΟΘΟΥΣ

Εγγεγραμμένοι 237

Ψήφισαν 78

Α/Λ – 2

Έγκυρα 76

ΑΠΕΚ 45

Νέα Πνοή 31

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ