Με ανακοίνωση της η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, γνωστοποίησε την προκήρυξη της ημερίδας κλειστού στίβου με την ονομασία «Χειμώνας 2018» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στο «Καλλιπάτειρα».
Αναλυτικά:
Προκήρυξη ημερίδας κλειστού στίβου Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεωνίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων Α’, Παγκοσασίδων Α’
΄΄Χειμώνας 2018΄΄ Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 13:00
Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου προκηρύσσει Ημερίδα Κλειστού Στίβου Ανδρών – Γυναικών / Εφήβων – Nεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / ΠΠ-ΠΚ Α’, με την επωνυμία ‘’ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018’’ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Ιανουαρίου 2018 στο Κλειστό Προπονητήριο Στίβου του ΔΑΚ Καλλιπάτειρα.
ΗΛΙΚΙΕΣ:
Στην Ημερίδα του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2018, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-τριες:
ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 1998 & μεγαλύτεροι-ες.
ΕΦΗΒΟΙ-ΝΕΑΝΙΔΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 1999 και 2000.
ΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: που έχουν γεννηθεί το 2001 και 2002.
ΠΠ-ΠΚ Α΄: που έχουν γεννηθεί το 2003 και 2004.
ΠΠ-ΠΚΒ΄: που έχουν γεννηθεί το 2005 και 2006.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :

Κατηγορία Αγωνίσματα
Ανδρών: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Γυναικών: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Εφήβων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Νεανίδων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Παίδων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
Κορασίδων: 60μ., 60μ. Εμπ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΠ Α΄: 60μ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΚ Α΄: 60μ., Άλμα σε Μήκος, Άλμα Τριπλούν.
ΠΠ Β’: 60μ. Εμπ, Άλμα σε Μήκος
ΠΚ Β΄: 60μ. Εμπ, Άλμα σε Μήκος

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπως ορίζεται στην τελευταία Υπουργική απόφαση) και να τους έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
4.2 Οι αθλητές –τριες της κατηγορίας των ΠΠ-ΠΚ Α΄ KAI ΠΠ-ΠΚΒ΄ μπορούν να αγωνιστούν ΜΟΝΟ σε ΕΝΑ (1) αγώνισμα, στις υπόλοιπες κατηγόριες ΜΟΝΟ σε ΔΥΟ (2) αγωνίσματα.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής (συνημμένη φόρμα) πρέπει να σταλούν με email μέχρι τη Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση technicaldirector.segasdod@gmail.com , προκειμένου να οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ημερίδας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δε θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
Επίσης, οι αθλητές και οι αθλήτριες άλλων σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μπορούν να δηλώνονται αυτοπροσώπως με το δελτίο τους 45΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματός τους.
Σημείωση: Σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου Κ. Σάββα Διακονικόλα, στο τηλέφωνο 6942475735.
6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
Οι αθλητές-αθλήτριες θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ, 45’ πριν από την ώρα διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Προσοχή: Οι αθλητές – τριες που είναι υπό ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου (2017) και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας, καθώς και τον αριθμό του πρακτικού της επιτροπής μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ.
7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί Ιατρικώς πριν από τους αγώνες, όπως προβλέπει ο Νόμος 2725/99.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων το δελτίο θα είναι θεωρημένο σύμφωνα με το νόμο.
Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου θα φροντίσει για την παρουσία Ιατρού.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
8.1Αριθμός – Ύψη και Αποστάσεις εμποδίων

Κατηγορία Αριθμός – Ύψη – Αποστάσεις
60μ. Εμπ. ΠΠ Β΄: 6 εμπ. Ύψος εμπ. 0.76. από αφετηρία 12,00μ. ενδιάμεση απόσταση 7.50μ. τελευταίο από τερματισμό 10.50μ.
60μ. Εμπ. ΠΚ Β΄: 6 εμπ. Ύψος εμπ. 0.76. από αφετηρία 12,00μ. ενδιάμεση απόσταση 7.00μ. τελευταίο από τερματισμό 13.00μ.
60μ. Εμπ. ΠΑΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,91μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,76 μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΕΦΗΒΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,00 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,067 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,84, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,84, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.

8.2 Κανονισμοί διεξαγωγής Ημερίδας
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της IAAF και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και Φώτο Φίνις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ. ΤΡΕΊΣ (3) + MΊΑ (1) Η ΕΞΆΔΑ
8.3 Επίλυση τεχνικών θεμάτων
Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της Ημερίδας σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
8.4 Σε περίπτωση επίτευξης Πανελλήνιας επίδοσης
Σε περίπτωση επίτευξης Πανελλήνιας επίδοσης από αθλητή – αθλήτρια, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ θα μεριμνήσει και θα προβεί σε όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης της επίδοσης.
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Υπεύθυνος της Ημερίδας ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος Κος Σάββας Διακονικόλας και με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 112 των Κανονισμών Στίβου Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
10. OIKONOMIKA
Δεν προβλέπονται έξοδα κάλυψης μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
‘’ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018’’
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ
13:00 ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
13:30 60μ. Εμπόδια ΠΚΒ’
13:35 60μ. Εμπόδια ΠΠΒ’
13:40 60μ. Εμπόδια KΟΡΑΣΙΔΩΝ
13:45 60μ. Εμπόδια ΠΑΙΔΩΝ
13:50
13:55

14:00 ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
14:25 60μ. ΠΚ Α΄
14:30 60μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
14:35 60μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14:40 60μ.ΠΠΑ΄
14:45 60μ. ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
14:50 60μ. ΑΝΔΡΏΝ
14:55 ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ