Με την υπ’ αρίθμ. 194/2017 απόφαση του Β’ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που βρίσκεται στο στάδιο της θεώρησης ενώπιον του Εισηγητή προέδρου του ΣτΕ κ. Ελευθερίου Μελισσαρίδη, απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής, που άσκησε ο κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου, για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 2640 και με αριθμό πρωτ. 2/51302/30-6-2017 απόφασης του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, περί ανάκλησης, πριν τη λήξη της θητείας του, διορισμού του ως αντιδημάρχου της Μεσαιωνικής Πόλης.
Η συναφής αίτηση ακύρωσης, που έχει ασκήσει ο κ. Κωνσταντίνου, έχει προσδιοριστεί προς συζήτηση ενώπιον του ΣτΕ για την 18η Ιανουαρίου 2018.
Το σκεπτικό και οι λόγοι της απόρριψης της αιτήσεως αναστολής δεν έγιναν ακόμη γνωστοί.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», στο δικόγραφο, που επιμελήθηκε ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καταβενάκης, ο. κ. Κωνσταντίνου διατείνεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα επειδή οι αναφερόμενοι σ΄αυτήν λόγοι είναι αντιφατικοί, στερούνται επαρκούς και ειδικής αιτιολογίας και συγκεκριμένα δεν αιτιολογείται η έλλειψη στο πρόσωπό του της άσκησης καθηκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης για την ανάκληση του διορισμού του εκ του λόγου ότι κατά το χρονικό διάστημα του διορισμού του ως αντιδημάρχου ήταν ήδη γνωστά στο δήμαρχο τα αναφερόμενα στην απόφαση ανάκλησης διορισμού περιστατικά κι εντούτοις τον διόρισε εκ νέου αντιδήμαρχο.
Σε δηλώσεις του χθες στη «δημοκρατική», ο κ. Κωνσταντίνου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός:
«Θεωρώ ότι τα όσα έγραψε στην απόφασή του ο κ. δήμαρχος, ως αιτιολογία για να με παύσει από την θέση του αντιδημάρχου πριν παρέλθει ο χρόνος που προβλέπει ο Καλλικράτης, ήσαν προσχηματικά. Αλλοι είναι οι λόγοι της αποπομπής μου. Ολα όσα αναφέρει ο κ. δήμαρχος, έγιναν προγενέστερα της επανατοποθέτησής μου σε θέση αντιδημάρχου και συνεπώς δεν υφίσταται νόμιμη αιτιολογία».

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η πλευρά του κ. Κωνσταντίνου, ως πρώτος λόγος της πρόωρης ανακλήσεως του διορισμού του, αναφέρει ο δήμαρχος ότι τέθηκε σε δίμηνη αργία που εκτίθηκε, με την υπ. αρ. ΕΜΠ 15/1-9-2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που οριστικοποιήθηκε με την υπ. αρ. 336/22-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για παράβαση καθήκοντος από βαριά αμέλεια, την οποία τέλεσε υπό την ιδιότητα αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, αφορά αφενός την άσκηση των καθηκόντων του ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Καλλιθέας και αφετέρου ήταν γνωστή στον δήμαρχο από την αρχή της θητείας του στη δημοτική αρχή, ενώ προηγήθηκαν δύο αποφάσεις του με τις οποίες του είχε αναθέσει καθήκοντα αντιδημάρχου, χωρίς να έχει κατ’ ελάχιστον επηρεάσει την επιλογή του, το ως άνω γεγονός.
Σε ό,τι αφορά τους επόμενους δύο λόγους που αναφέρει ως αιτιολογικούς της απόφασής του ο δήμαρχος Ρόδου και συγκεκριμένα ότι ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προέβη στην επιλογή και κίνηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα και στην εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου Ρόδου έργου διάνοιξης οδού και τοποθέτησης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός καταληφθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή Γκολφ Αφάντου αλλά και ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης άλλης οδού σε τυπικώς ξένη και τελούσα υπό αμφισβήτηση ιδιοκτησία μη αναφέροντας ότι αυτή διεκδικείται από το ΤΑΙΠΕΔ και αυτοί θα προσβληθούν ως προσχηματικοί.

Πιο συγκεκριμένα και οι δύο υποθέσεις ήταν γνωστές στον δήμαρχο από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ περαιτέρω, όπως υποστηρίζει η πλευρά του κ. Κωνσταντίνου, τα συγκεκριμένα έργα υλοποιήθηκαν με αποφάσεις που έλαβε η οικονομική επιτροπή.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ