Ρεπορτάζ

Α.Ανδρεάδης: 100.000 νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε φέτος ο τουρισμός

Περίπου 100.000 νέες θέσεις εργασιας δημιούργησε φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρέα Ανδρεάδη, μετά την πρώτη συνάντηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης.

“Συζητήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις των Κοινωνικών Εταίρων και της Κυβέρνησης για τη βελτίωση της απασχόλησης”, είπε ο κ.Ανδρεάδης, προσθέτοντας:. “Ο Τουρισμός είναι γνωστό ότι φέτος θα δημιουργήσει, περίπου, 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι νέες εκτιμήσεις είναι για 19,5 εκατομμύρια αφίξεις και 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα έσοδα, αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες, παρά τις απώλειες από Ρωσία και Ουκρανία και έγινε μία συζήτηση συνολικά πως μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι άνθρωποι στον Τουρισμό και τα επόμενα χρόνια”.

Ο κ. Ανδρεάδης πρότεινε «να προχωρήσουν μία σειρά προγραμμάτων, τα οποία συσχετίζονται με τα εμπροσθοβαρή προγράμματα των 700 εκατ.ευρώ. Το Voucher που μόλις έκλεισε των 10.000 θέσεων, θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο με 8.000 ακόμα θέσεις, αλλά και μία σειρά άλλων δράσεων οι οποίες θα βοηθήσουν, στηριγμένες όλες πάνω σε νέα πρότυπα, διεθνώς αναγνωρισμένα, δεξιοτήτων νέων ανθρώπων, αλλά και υφισταμένων εργαζομένων στον Τουρισμό, να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί για να μπορούν να μπουν στις επιχειρήσεις».

Ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης τα ακόλουθα 13 μέτρα:

1. Σύστημα Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες για τη συντονισμένη παροχή υπηρεσιών προς όφελος της βέλτιστης δυνατής μετάβασης νέων της περιοχής από το σχολείο στην εργασία.

2. Επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σχεδιάζεται η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους.

3. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (μείωση μέχρι και 4.250.000 επισκέψεων κατ’ έτος), θα προκύψει η απελευθέρωση περίπου 800 εργασιακών συμβούλων και 1.200 διοικητικών υπαλλήλων από εργασίες ρουτίνας (επαναλαμβανόμενες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες), οι οποίοι στη συνέχεια θα απασχοληθούν σε παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες εργασίες, όπως η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

4. «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων»

Το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

5.«Παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για ‘χρυσά μυαλά’ της Ελλάδας»

Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου.

Το Σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μίγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

6. Σύστημα Σχεδιασμού και Αξιοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμό διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

7. Συμπράξεις ΟΑΕΔ με τους κοινωνικούς εταίρους

Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι Κοινωνικοί Εταίροι στο προοίμιο της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014 για πρόταση σύμπραξης με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ)

8. Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα απασχόλησης

Προτείνουμε τη διαπραγμάτευση με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα των Κανονισμών που αφορούν:

(α) τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

(β) την κατανομή χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς η υπάρχουσα κατανομή πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας (Περισσότερο ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες.

9. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση

Η ενιαιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση είναι, εξάλλου, απαραίτητος για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρέμβασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) μέσω της οποίας θα προσφέρεται σε κάθε νέο έως 25 ετών μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.

10. Κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

11. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την ονομασία «Απασχόληση – Μπροστά»

Αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

12. Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Προβλέπει την υλοποίηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκ. € για το σκοπό αυτό.

13. Πρόσθετες Δράσεις μέσω ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός προχωρά άμεσα στην υλοποίηση 6 πρόσθετων προγραμμάτων τα οποία αφορούν 37.400 ανέργους και θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 175.000.000 € αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

tornosnews

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου