Τοπικές Ειδήσεις

Σειρά έχει τώρα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, σειρά έχει τώρα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου οι διαδικασίες για την υποβολή του οποίου, όπως και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.
Όπως δήλωσε στη «δ» η κ. Μαριτάνα Αλακιώτου Ανθοπούλου, θα πρέπει οι μαθητές να επικεντρωθούν πλέον στο πώς θα συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό δελτίο τους ώστε να επιλέξουν σχολές που όχι μόνο τους αρέσουν αλλά και τους ταιριάζουν και όπως εξηγεί, το «ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ» αποτελεί ένα πρωτοποριακό και χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα η ίδια το έφερε στη Ρόδο την περίοδο που ο γιος της έπρεπε να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο για να απευθυνθεί, προκειμένου να συμπληρώσει το μηχανογραφικό με τρόπο που θα καλύπτει τις δυνατότητες αλλά και τις επιθυμίες του διασφαλίζοντας ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών της κ. Μαριτάνα Αλακιώτου, αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο για τη διεξαγωγή του τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Άριστον» και όπως εξηγεί, το τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση αυτά, ο υποψήφιος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα ακόμα κι αν δεν έχει κάνει το τεστ νωρίτερα αλλά θα το επιχειρήσει ενόψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
Το τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.
Σύμφωνα με την κ. Μαριτάνα. Αλακιώτου, το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων.
Οι απαντήσεις του επεξεργάζονται μέσω του κεντρικού συστήματος και σχηματίζεται άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.
Το τεστ, βασίζεται σε πολυετείς, εξειδικευμένες έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα: Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;
Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα επιλογής κατεύθυνσης.
Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.
Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.
Υπολογίζοντας ότι στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, φτάνουν στην απόφαση αυτή εξαιτίας μιας λανθασμένης επιλογής και σκεπτόμενοι παράλληλα, πως η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, το «ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ» προσφέρει απαντήσεις σε πολύ καίρια ερωτήματα.
Όπως λέει η κ. Μαριτάνα Αλακιώτου, είναι μια συστοιχία σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS. Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει η εταιρεία Computer Academy Ε.Π.Ε.
Στη συνέχεια η τελική έκθεση δίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οπότε και πραγματοποιείται μια συνάντηση με εσάς προκειμένου ν’ αναλυθούν τα αποτελέσματα και να ενημερωθείτε όσο πιο αναλυτικά γίνεται σχετικά με την έκθεση που θα σας δοθεί.
Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περίπου 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη δόμηση:

• Πρόλογος
• Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
• Διάρκεια ερωτηματολογίου και βαθμός αλήθειας απαντήσεων
• Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών
• Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
• Αναλυτική αξιολόγηση: προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, έλεγχος, κλίμακα CAPS, ιστογράμματα
• Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
• Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
• Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες
• Προσωπικότητα, περιβάλλον, συνάφεια, διαφοροποίηση
• Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
• Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
• Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός
• Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου