Σε ποινή κάθειρξης 7 ετών καταδικάστηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων ο διαχειριστής εδρεύουσας στην Κω ετερόρρυθμης εταιρείας, με αντικείμενο την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, που κρίθηκε ένοχος κακουργηματικής φοροδιαφυγής.
Ο κατηγορούμενος, που δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο κ. Μ. Χατζηάμαλο, φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 31-12-2008, με περισσότερες από μια πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση να αποδέχθηκε και να εξέδωσε εικονικά (εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος) φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες καθ’ ολοκληρίαν ή εν μέρει συναλλαγές, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ως διαχειριστής της εταιρείας αποδέχτηκε 31 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, εκδόσεως δύο ατόμων συνολικής καθαρής αξίας 9.061.241 ευρώ, πλέον ΦΠΑ συνολικού ποσού 1.177.961,13 ευρώ.
Τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία κρίθηκαν εικονικά διότι οι εκδότες αυτών (τρείς εταιρείες) υπεργολάβοι, στους οποίους φέρεται ότι ανέθεσε την εκτέλεση μέρους του έργου που είχε αναλάβει ως κύρια εργολάβος η εταιρεία του και συγκεκριμένα την εκτέλεση εργασιών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακού κτηρίου στην Κω καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος αυτού χώρου, δεν μπορούσαν να τα έχουν εκδώσει.
Από την έρευνα του ΣΔΟΕ, είχε διαπιστωθεί ότι οι υπερεργολάβοι δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές, που φέρεται ότι τιμολόγησαν, καθόσον δεν είχαν τα απαιτούμενα μηχανήματα, εργαλεία, εξοπλισμό (οικοδομική ξυλεία, μπετονιέρες κ.λπ.), δεν είχαν προβεί σε ανάλογες αγορές πρώτων υλών (σκυρόδεμα, τσιμέντα ή άσφαλτο) και δεν είχαν καταβάλει αμοιβές για υπαλληλικό ή οικοδομοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση των άνω εργασιών.
Επιπροσθέτως δε, οι υπεργολάβοι φέρονται να μην εκτέλεσαν οποιεσδήποτε εργασίες, αφού η μεν επιχείρηση ενός εξ’ αυτών ουδέποτε πραγματοποίησε εργασίες σε ξενοδοχεία στην Κω ούτε και εξέδωσε φορολογικό στοιχείο, οι δε λοιπές παραπάνω επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να εκτελέσουν οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, είτε διότι είχαν αντικείμενο άσχετο με τον κλάδο των κατασκευών είτε διότι δεν διέθεταν μηχανήματα, εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και πρώτες ύλες για την εκτέλεση των εργασιών που φέρεται ότι τους ανατέθηκαν.
Η λήψη και καταχώρηση των άνω εικονικών φορολογικών στοιχείων είχε ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί η επιχείρηση της οποίας τυγχάνει διαχειριστής, αφού κατά το έτος 2008 εμφάνισε μειωμένα καθαρά κέρδη και εξέπεσε από τον φόρο εκροών ΦΠΑ κατά το ποσό του 1.177.961,33 ευρώ. Ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται παραπέρα να εξέδωσε 54 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία συνολικής καθαρής αξίας 14.248.485 ευρώ, πλέον ΦΠΑ συνολικού ποσού 1.852.303,10 ευρώ.
Τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία είναι εν μέρει εικονικά και δη υπερτιμολογημένα κατά το ποσό των 9.061.241 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), καθόσον αφορούν τις ίδιες οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες η εργολαβική εταιρεία έλαβε για το ίδιο έργο εικονικά τιμολόγια ίσης αξίας από τους φερόμενους υπεργολάβους της.
Ο επιθεωρητής του ΣΔΟΕ εξεταζόμενος κατέθεσε ακόμη ότι οι πληρωμές που έγιναν από τη ξενοδοχειακή εταιρεία στους εργολάβους με δίγραμμες επιταγές επεστράφησαν μετά την είσπραξή τους σε μετρητά τα οποία φέρονται να εισήλθαν σε λογαριασμούς της αλλά και σε λογαριασμού εκπροσώπου της.
Τόνισε ακόμη ότι πριν τον έλεγχο του ΣΔΟΕ ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πτώχευση. Η προσφυγή της ξενοδοχειακής εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου έχει απορριφθεί ενώ όπως τόνισε ο επιθεωρητής του ΣΔΟΕ η εκπρόσωπος της εταιρείας αποδέχτηκε το πρόστιμο και πλήρωσε.
Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου στον αντίποδα ισχυρίστηκε ότι ενώ αρχικά η κατηγορία αφορούσε εικονικά τιμολόγια ως προς τις παρασχεθείσες εργασίες τελικώς στην πορεία και ενώ διαπιστώθηκε ότι το έργο είχε στο σύνολό του εκτελεστεί, μετετράπη σε έκδοση εικονικών τιμολογίων ως προς το πρόσωπο του εκδότη.
Τόνισε ότι δεν υπήρξε ούτε ένα ευρώ υπερτιμολόγηση και ότι οι υπερεργολάβοι προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους κατέφυγαν στους υπερεργολάβους για την έκδοση τιμολογίων.
Σε ό,τι αφορά την επιστροφή χρημάτων από τις επιταγές πληρωμής τονίστηκε ότι επρόκειτο για επιστροφές λόγω διπλοπληρωμών που είχαν γίνει.
Επισημάνθηκε εξάλλου ότι υπήρξε πλήρης έλεγχος της επένδυσης από τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρήκε ότι το έργο έγινε όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί και μελετηθεί.
Το δικαστήριο απέρριψε εξάλλου το αίτημα του συνηγόρου του κατηγορούμενου για την αναγνώριση ελαφρυντικών ενώ όπως τονίστηκε από την Εισαγγελέα της έδρας βρίσκεται ήδη και διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ