Συζητήθηκε προχθές εκτάκτως και εκτός ημερησίας διατάξεως ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, με την οποία ακυρώθηκαν 17 ρυθμίσεις οφειλών ισάριθμων επιχειρήσεων!!

Πιο συγκεκριμένα από στοιχεία του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τα οποία ενημέρωσε με έγγραφη μη πρωτοκολλημένη λίστα η πρώην Ταμίας κ. Ανθή Κατσαρά μόλις τον Μάιο του 2020, διαπιστώνεται ότι  πρώην ταμίας του Δήμου (όχι η κ. Κατσαρά) είχε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 από τις 4/6/2019 έως και τις 5/12/2109 που αφορούν σε 17 οφειλέτες, τα ποσά οφειλής των οποίων υπερέβαιναν την δικαιοδοσία ρύθμισης του ίδιου του Ταμία και κατά τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, ρυθμίζονται σε δόσεις μόνον από την Οικονομική Επιτροπή.
Το ύψος των οφειλών που ρυθμίστηκαν ανέρχεται στα 1.429.498,42 ευρώ και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ρυθμίσεις γνωστών εταιρειών που έχουν συμβληθεί με τον Δήμο Ρόδου αλλά και γνωστές ξενοδοχειακές εταιρείες.
4 ρυθμίσεις έχουν γίνει τον Ιούνιο του 2019, 4 τον Ιούλιο του 2019, 2 τον Αύγουστο του 2019, 4 τον Σεπτέμβριο του 2019, 2 τον Οκτώβριο του 2019 και μια τον Δεκέμβριο του 2019.
Οι πράξεις ρύθμισης της Ταμία, ως διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο καθίστανται σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο Άκυρες.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης ρυθμίσεων οφειλών για ποσά από 50.000 ευρώ και άνω, και έχουσα την κατά νόμο αρμοδιότητα για τις πράξεις ρυθμίσεων που η Ταμίας παρανόμως και παρατύπως εξέδωσε, διαπιστώνει την ακυρότητά τους και εξουσιοδοτεί τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, την προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα Βεατρίκη Σέρβου, τον νομικό σύμβουλο Θεόδ. Παπαγεωργίου και τη γεν. γραμματέα Κυρ. Νικολαΐδου όπως μεριμνήσουν για την συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης των διοικητικών πράξεων των ανωτέρω παράτυπων και παράνομων ρυθμίσεων και την κατά νόμο προώθηση αρμοδίως των διαπιστώσεών τους.
Οπως είχε γράψει η «δημοκρατική» σε διάταξη «συγχωροχάρτι» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», προσέκρουσε η έρευνα επιτελών του Δήμου Ρόδου για να διαπιστωθεί αν ορθώς μέχρι σήμερα εντεταλμένοι υπάλληλοι της ταμειακής υπηρεσίας χορήγησαν διευκολύνσεις σε οφειλέτες και συγκεκριμένα σε ρυθμίσεις καταβολής των χρεών τους.
Στο άρθρο 9 του νόμου υπάρχει ειδικότερα διάταξη με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας δήμων» που προβλέπει τα εξής:
«2. Στο άρθρο 112 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη για τις οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση με βάση διατάξεις νόμων. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά.
Εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.».
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», δικαιούχοι διευκολύνσεων είναι οι οφειλέτες που αποδεικνύουν ότι συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία άμεσης αποπληρωμής του συνολικού χρέους και επιπλέον ότι είναι σε θέση –ανάλογα με το ύψος του χρέους και την εισοδηματική τους κατάσταση- να τηρήσουν το πρόγραμμα των δόσεων που προκύπτει από το νόμο.
Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διευκολύνσεων είναι:
– Ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας για βασικές οφειλές μέχρι 50.000
ευρώ.
– Η οικονομική επιτροπή για βασικές οφειλές πάνω από 50.000 και μέχρι 150.000 ευρώ.
– Το δημοτικό συμβούλιο για βασικές οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από τις 9 Αυγούστου 2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4623/19 η αρμοδιότητα χορήγησης διευκόλυνσης οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιτελείς του Δήμου Ρόδου είχαν ενημερωθεί οτι υπήρξαν περιπτώσεις οφειλετών, με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ οι οποίοι έτυχαν διευκολύνσεων με διακανονισμό των οφειλών τους χωρίς να έχει επιληφθεί αρμοδίως η Οικονομική Επιτροπή.
Η έρευνα πλέον δεν φαίνεται να έχει αντικείμενο πέραν της ηθικής της διάστασης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ