Νέα Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για τα προβλήματα που δημιουργεί η υποστελέχωση στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

Ο Βουλευτής, που είχε καταθέσει ανάλογη ερώτηση και στις 25 Ιουλίου 2017 με αρ.πρ. 7560, επισημαίνει την αδιαφορία της κυβέρνησης αλλά και την επιδείνωση της κατάστασης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει επιδεινωθεί και να έχουν προστεθεί νέα προβλήματα, όπως:

– Η αδυναμία ελέγχων για πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων, λόγω έλλειψης προσωπικού.

– Τα εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας λόγω των καθυστερήσεων στους ελέγχους και στη διαδικασία έκδοσης πράξεων.

– Τα προβλήματα στη διενέργεια αυτοψιών, αφού στο νησιωτικό χώρο απαιτούνται μετακινήσεις προσωπικού και υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία καταβολής οδοιπορικών, που καθυστερεί ανεπίτρεπτα. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν ούτε έναν δασικό υπάλληλο και δεν μπορούν να διενεργηθούν αυτοψίες και έλεγχοι.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την ενίσχυση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με μόνιμο και εποχικό προσωπικό, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων στη διαδικασία καταβολής οδοιπορικών, που λειτουργούν ως τροχοπέδη στον τομέα των ελέγχων και των αυτοψιών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ: «Υποστελέχωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως σας είχα επισημάνει και με την Ερώτηση που είχα καταθέσει τον προηγούμενο Ιούλιο με αρ.πρ.: 7560/25-7-2017, ο δείκτης υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία της παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων.

Δυστυχώς, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει επιδεινωθεί.

Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δασών, που έχει στην εποπτεία της είκοσι επτά (27) νησιά, αλλά και ο όγκος των εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώσει είναι αδύνατον να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό.

Πέραν των προβλημάτων που σας είχα επισημάνει στην προηγούμενη ερώτησή μου, προστίθενται πλέον και νέα προβλήματα όπως:

– Η αδυναμία ελέγχων για πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων, λόγω έλλειψης προσωπικού.

– Τα εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας λόγω των καθυστερήσεων στους ελέγχους και στη διαδικασία έκδοσης πράξεων.

– Τα προβλήματα στη διενέργεια αυτοψιών, αφού στο νησιωτικό χώρο απαιτούνται μετακινήσεις προσωπικού και υπάρχει πρόβλημα με τη διαδικασία καταβολής οδοιπορικών, που καθυστερεί ανεπίτρεπτα. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν ούτε έναν δασικό υπάλληλο και δεν μπορούν να διενεργηθούν αυτοψίες και έλεγχοι.

 

Είναι σαφές ότι η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου επιβεβαιώνει ότι η έννοια της νησιωτικότητας παραμένει γράμμα κενό περιεχομένου.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν γνωρίζει τα οξυμένα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, λόγω της υποστελέχωσης.
  2. Εάν προτίθεται να ενισχύσει τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου με μόνιμο και εποχικό προσωπικό και ποιος είναι ο σχετικός προγραμματισμός.
  3. Εάν προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας στη διαδικασία καταβολής οδοιπορικών, ένα πρόβλημα που λειτουργεί ως τροχοπέδη στον τομέα των ελέγχων και των αυτοψιών.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ