Με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της η ΕΠΣΔ, γνωστοποίησε την σύνθεση των Επιτροπών της, μετά από τις εκλογές της Παρασκευής.
Αναλυτικά:
Η σύνθεση των Επιτροπών της ΕΠΣΔ
Επιτροπές
Πρωταθλήματος και Κυπέλλου

Πρόεδρος: Χρυσόστομος Ψέλλας
Μέλη: Δημοσθένης Λουιζίδης, Γεώργιος Παπαδημήτρης
Θέματα ασφαλείας και πρόληψη της βίας
Πρόεδρος: Θεοφάνης Πελλό
Μέλη: Μιχαήλ Αδαμάκης, Ιωάννης Μικρόπουλος
Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μιχαήλ Αδαμάκης
Μέλη: Ιωάννης Μικρόπουλος, Γεώργιος Κεχαγιόγλου
Υγειονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεώργιος Παυλίδης
Μέλη: Νικόλας Άγας, Εμμανουήλ Κουντούρης
Στατιστικής και γηπέδων
Πρόεδρος: Μιχάηλ Αδαμάκης
Μέλη: Ιωάννης Μικρόπουλος, Νικόλαος Άγας
ΜΜΕ- Τύπου και δημοσίων σχέσεων
Πρόεδρος: Αναστάσιος Στεργανάκης
Μέλη: Νεκτάριος Φωταράς, Παύλος Ντοκοούπιλ
Καλλιέργειας και Ανάπτυξης
Πρόεδρος: Νικόλαος Άγας
Μέλη: Ιωάννης Μικρόπουλος, Σοφία Κασιώτη
Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Θεοδόσιος Στεφανάκης
Μέλη: Νικόλας Άγας, Εμμανουήλ Παπαβασιλείου
Προμηθειών
Πρόεδρος: Θεοδόσιος Στεφανάκης
Μέλη: Νικόλας Άγας, Μιχαήλ Αδαμάκης
Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μάχλης
Μέλη: Σπύρος Σαλαμαστράκης, Κώστας Παπαγεωργίου
Τ.Ο.Δ.
Πρόεδρος: Θεοφάνης Πελλός
Αρχιδιαιτητής: Κώστας Ζαννετίδης
Μέλος: Χαράλαμπος Λάμπρου
Επιτροπή Ενωσιακού γηπέδου
Πρόεδρος: Ιωάννης Μικρόπουλος
Μέλη: Νικόλαος Άγας, Νικόλας Μανώλαγκας
Βορείου συγκροτήματος
Πρόεδρος: Νεκτάριος Φωταράς
Μέλη: Μιχαήλ Μάμμης, Μιχαήλ Χατζηνικολάου
Υπεύθυνος λειτουργίας ιστοσελίδας
Πρόεδρος: Χρυσόστομος Ψέλλας
Μέλος: Αναστάσιος Στεργενάκης
Επιτροπή γυναικείου ποδοσφαίρου
Πρόεδρος: Μιχαήλ Αδαμάκης
Μέλη: Αναστάσιος Στεργενάκης, Ιωάννης Κάτρης
Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ιωάννης Σημαντηράκης
Μέλη: Μιχαήλ Παλαιολόγος, Κώστας Γλεντής
Επιτροπή Beach soccer
Πρόεδρος: Χρυσόστομος Ψέλλας
Μέλη: Αναστάσιος Στεργενάκης, Δημοσθένης Λουιζίδης, Μιχαήλ Αδαμάκης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ