Αυστηρή εγκύκλιο για την αίτηση, έγκριση και χορήγηση αδειών σε δημοτικούς υπαλλήλους εξέδωσε και απέστειλε αρμοδίως στις διευθύνσεις και στους προϊσταμένους των αποκεντρωμένων και αυτοτελών τμημάτων του Δήμου Ρόδου ο γενικός γραμματέας κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:
«Εν όψει καθιέρωσης το αργότερο από 1η Φεβρουαρίου 2018 ηλεκτρονικού αυτόματου συστήματος για την αίτηση, έγκριση, και χορήγηση αδειών για το 2018, παρακαλείσθε όπως εκκινήσετε από 1η Ιανουαρίου 2018 να εφαρμόζετε τα εξής σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας:
1) Το κάθε Τμήμα του Δήμου θα πρέπει εντός του Ιανουαρίου του 2018 να καταθέσει προγραμματισμό αδειών για το εποπτευόμενο προσωπικό. Οποιαδήποτε απόκλιση από τον προγραμματισμό θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη
2) Οποιαδήποτε αίτηση άδειας υπαλλήλου θα πρέπει να φέρει έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού προϊσταμένου, ενώ ειδικά στα αποκεντρωμένα τμήματα πέραν των τμηματαρχών οι αιτήσεις θα πρέπει να φέρουν εγκρίσεις και των κατά τόπους προέδρων Κοινοτήτων
3) Οι αιτήσεις για χορήγηση κανονικής άδειας άνω των τριών ημερών εξυπακούεται ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προγραμματισμό αδειών της Υπηρεσίας που θα έχει γίνει, αλλά και θα πρέπει να κατατίθενται με όλες τις εγκρίσεις των προϊσταμένων, ειδάλλως δεν θα χορηγούνται. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος επιθυμεί την απουσία του από τη Ρόδο, θα πρέπει να λαμβάνει έγκριση πριν την αγορά των εισιτηρίων, αφού η Υπηρεσία δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για απώλεια των εισιτηρίων σε περίπτωση που η άδεια εγκριθεί
4) Σε περιπτώσεις αίτησης άδειας για εκτάκτους λόγους, αυτή θα πρέπει να κατατίθεται από τον υπάλληλο ή τον αρμόδιο προϊστάμενο το αργότερο μέχρι την 1η μέρα απουσίας ενώ δεν θα μπορεί η άδεια αυτή να είναι άνω των τριών ημερών
5) Δεδομένης της φύσης της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης (γονική), η αίτηση για λήψη θα πρέπει να προηγείται της απουσίας
6) Απουσία για την οποία δεν χορηγείται άδεια βάσει των ανωτέρων, θα θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται
7) Όλα τα ανωτέρω θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου ενώ με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος θα ισχύουν σε συνάρτηση με αυτό, για το οποίο θα δοθούν νεότερες οδηγίες.
Παρακαλούνται ειδικά οι υπάλληλοι του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι προϊστάμενοι των αποκεντρωμένων Τμημάτων Διοίκησης να ακολουθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ