Σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Ρόδου έχοντας εγκαταστήσει σε καίρια σημεία της πόλεως ολοκληρωμένα κέντρα ανακύκλωσης, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η συγκεκριμένη εταιρεία που είχε από το 2008 άδεια για να λειτουργεί συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών… «προκειμένου να επιτύχει ελκυστική για τους συμβεβλημένους με αυτό υπόχρεους διαχειριστές και παραπλανητική για τον ΕΟΑΝ χαμηλή τιμή χρηματικών εισφορών, έδωσε προς αυτόν (ΕΟΑΝ) κατ’ εξακολούθηση ψευδείς πληροφορίες και αναφορές για την ποσοτική απόδοση ανακύκλωσης της εφαρμοζόμενης από αυτό μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ΚΑΑ».
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατά τη διάρκεια των ελέγχων παραβίασε και την υποχρέωση ελέγχου παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης παρεμποδίζοντας με διάφορα προσχήματα και προσκόμματα τη διενέργεια αυτών, προφανώς για να μην αποκαλυφθεί η εν λόγω απόκλιση-υστέρηση. Το γεγονός αυτό ενέχει τον κίνδυνο να τεθεί σε αμφισβήτηση η αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοιχείων περί την επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης με τους οποίους δεσμεύεται η χώρα μας και ως εκ τούτου να υποστεί σοβαρές κυρώσεις».
Επιπλέον στην απόφαση τονίζεται ότι η εταιρεία δεν έχει συσταθεί νόμιμα, θέμα για το οποίο έγραψε η «δ».
Σε αποκαλύψεις για την παράνομη σύσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας προέβη με μηνυτήρια αναφορά του ο Δήμος Αθηναίων.
Οι επικεφαλής των πέντε μεγαλύτερων δήμων της χώρας, με προεξάρχοντα τον πρώτο της χώρας, της πρωτεύουσας δηλαδή, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις βαριές κατηγορίες της απάτης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, της απιστίας και υπεξαίρεσης, εξαιτίας της μεθόδευσής τους με στόχο να συμμετέχουν παρανόμως στη δημιουργία, μαζί με ιδιώτες, της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.».
Ο πρώην Δήμος Ροδίων ήταν από τους πρώτους που υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, τον Φεβρουάριο του 2010. Τότε έγινε και η εγκατάσταση του πρώτου «πράσινου σημείου» ανακύκλωσης στην περιοχή της «Ψαροπούλας». Το πρόγραμμα επεκτάθηκε και η εταιρεία λειτουργεί απρόσκοπτα στο νησί μέχρι σήμερα.
Η σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στην ΔΕΚΡ και την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ» στόχευε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην εμπέδωση μιας νέας αντίληψης για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο πρώην Δήμος Ροδίων, μέσα από αυτή τη συνεργασία ανέπτυξε υποδομές ανταποδοτικής ανακύκλωσης και στην πορεία επέτρεψε την τοποθέτηση και λειτουργία ολοκληρωμένων κέντρων ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
Εν πάση περιπτώσει το πρόγραμμα που αγκάλιασαν οι πολίτες φέρεται να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του παράνομα!
Πιο συγκεκριμένα εμπλεκόμενοι στην παράνομη λειτουργία της εταιρείας είναι οι Δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρέων και Ηρακλείου Κρήτης.
Οι συγκεκριμένοι Δήμοι μαζί με άλλες πέντε εταιρείες (Καρφούρ-Μαρινόπουλος, Info Quest, Ανώνυμη Εταιρεία Εμφιάλωσης-Εμπορίας Νερού «Σουρωτή», Σούπερ Μάρκετ Ατλάντικ, Alfa Alfa Energy), μετέχουν στο αρχικό κεφάλαιο της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 25.9.2009 (ΦΕΚ 11738/30.11.09).
Υφίσταται ωστόσο κώλυμα για τους Δήμους λόγω παράβασης του Ν. 2939/2001, ο οποίος απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή ΟΤΑ σε εταιρείες ανακύκλωσης που συστήνουν ιδιώτες.
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», προκειμένου να υπάρξει διερεύνηση για τη δράση της και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας όταν διαπιστώθηκε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του επέστρεψε στο δήμαρχο Γιώργο Καμίνη αθεώρητο το 3332/25-3-2009 χρηματικό ένταλμα πληρωμής των 38.000 ευρώ, το ποσό δηλαδή που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή του δήμου της πρωτεύουσας στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.».
Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτρόπου ο Δήμος για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τους διαχειριστές συσκευασιών μπορούσε να συνάψει μόνο εξαετή σύμβαση συνεργασίας και όχι να οργανώσει μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ανέφερε σε γνωμοδότησή της προς τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ότι ουδέποτε εκταμιεύθηκε από το Δήμο Αθηναίων το ποσό της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», ζητήθηκε το καταθετήριο έγγραφο στην αντίστοιχη τράπεζα, από το οποίο προκύπτει ότι η κατάθεση δεν έγινε από το δήμο ή υπάλληλό του, αλλά από τον Παναγιώτη Μούργο του Λουκά.
Ο συγκεκριμένος κύριος είναι αυτός που υπέγραψε και την προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΚΡ στη Ρόδο!
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων τόνισε επίσης ότι η ως άνω κατάθεση έγινε στις 22 Ιουλίου 2009 με αιτιολογία «Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου – Δήμος Αθηναίων», χωρίς να έχει αποφανθεί η επίτροπος για τη νομιμότητα της δαπάνης… ενώ παρασιωπήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας η υπ’ αριθμόν 59/12.08.2009 πράξη της επιτρόπου. Παρ’ ότι, όμως, ήταν γνωστή στο Δήμο η απαγόρευση συμμετοχής του στο συλλογικό σύστημα, ο Δήμος εξακολούθησε να συμμετέχει και να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ