Επιδικάστηκε αποζημίωση σε γυναίκα που εξαπατήθηκε από τον συνέταιρό της

Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 58.411,85 ευρώ, ως περιουσιακή ζημία, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ ...