Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε με αγωγή προσβολής προσωπικότητας ένας κάτοικος Αθηνών κατά ενός κατοίκου της Σύμης ιδιοκτήτη επαγγελματικού σκάφους.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αγωγή, ο ενάγων τύγχανε μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2019 δημόσιος υπάλληλος στο νησί της Σύμης με αρμοδιότητες που αφορούσαν στη διοίκηση του Τελωνείου Σύμης. Όπως υποστηρίζει ο ενάγων η κατάσταση που επικρατούσε στο νησί όταν ανέλαβε δεν συμφωνούσε απόλυτα με το γράμμα του νόμου. Ειδικότερα, κυκλοφορούσαν κάτοικοι της Σύμης με αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες ενώ δεν ήταν δικαιούχοι σύμφωνα με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, η πετρέλευση των επαγγελματικών και αλιευτικών σκαφών γινόταν τότε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Τελωνείου και χωρίς την παρουσία του τελωνιακού, ενώ τα φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια – δελτία αποστολής, προσκομίζονταν από τους ενδιαφερόμενους κάθε τέλος του μήνα για να περαστούν στα βιβλία ατελείας του σκάφους ενώ έπρεπε κατά τον εφοδιασμό να βρίσκεται τελωνειακός υπάλληλος και να κάνει την εγγραφή στο βιβλίο ατελείας εκείνη τη στιγμή. Όπως υποστηρίζει ο ενάγων όταν ανέλαβε άλλαξε τα δεδομένα σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις ήτοι διενεργούσε ελέγχους και πολλές φορές επέβαλε πρόστιμα σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα. Επιπλέον, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το καθεστώς όταν τα σκάφη έρχονταν από την Τουρκία να ελλιμενίζουν στο χώρο τους και όχι στη θέση μπροστά από το Τελωνείο για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, από την ημέρα όμως που ανέλαβε το καθεστώς αυτό άλλαξε και υποχρεώνονταν πλέον να πηγαίνουν στη θέση που είχε ορίσει το τελωνείο, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα να γίνει αυτό διότι η απόσταση από το χώρο στάθμευσης τους στο Τελωνείο ήταν πολύ μικρή.
Ο εναγόμενος τυγχάνει ιδιοκτήτης και πλοίαρχος επαγγελματικού σκάφους. Σύμφωνα με τον ενάγοντα, επειδή εφάρμοζε το νόμο ο εναγόμενος δυσανασχετούσε καθώς είχε συνηθίσει στο προηγούμενο χαλαρό καθεστώς του μη ελέγχου κι έτσι του υπέβαλε καταγγελία στην ΑΑΔΕ – Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να καμφθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας ως προς την δραστηριότητα της επιχειρήσεώς του.
Πράγματι ο εναγόμενος υπέβαλε σε βάρος του ενάγοντος καταγγελία, η οποία μετά την εξέτασή της απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να απαλλαχθεί πλήρως ο ενάγων.
Έτσι υποστηρίζει ο ενάγων ότι η επίμαχη καταγγελία ενώπιον της ΑΑΔΕ και η εν συνεχεία κατάθεση του εναγομένου ενώπιον της ανακριτικού υπαλλήλου που του απέδιδε παράνομες πράξεις ήταν ψευδής, ενώ συνάμα προσέβαλε την προσωπικότητά του, αφού τον εμφάνιζε ως παραβάτη του νόμου, ο δε εναγόμενος τελούσε εν γνώσει της αναλήθειας της κατάθεσης του και προέβη σ’ αυτήν επιθυμώντας την ποινική και πειθαρχική του δίωξη αποβλέποντας να πλήξει τα έννομα αγαθά της προσωπικότητας του.
Ο ενάγων αξιώνει ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 25.000 € και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παραλείπει στο μέλλον κάθε προσβολή της προσωπικότητάς του με την απειλή επιβολής σε βάρος του χρηματικής ποινής ποσού 5.000€ και προσωπικής κράτησης μέχρι 6 μηνών όπως επίσης να δημοσιεύσει περίληψη του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί στον τοπικό τύπο.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Χριστόδουλος Μαλλιαράκης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ