Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (86,1%), εμφάνισαν στο εξάμηνο άνοδο 21,8%, ενώ αυτές από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενισχύθηκαν κατά 32,4%.

Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ ΕΛΛ -2,35% προκύπτει ότι, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,8%, σε σύγκριση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (86,1%), εμφάνισαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 άνοδο 21,8%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 32,4%.

Σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται, από τη Βουλγαρία (149,5%), την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) (37,8%), τη Γερμανία (23,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (18%), την Ιταλία (64,6%), τη Ρουμανία (62,3%), την Πολωνία (41,4%), και τη Γαλλία (12,5%), ενώ σημαντική μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Ρωσία (-60,6%).

Αναφορικά με τις χώρες εκτός Ευρώπης, σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τις ΗΠΑ (41,6%) και την Τουρκία (21%).

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων, κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Βουλγαρία (12,3%) και ακολουθούν η Γερμανία (11,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,8%), η πΓΔΜ (10,5%), η Γαλλία (6,1%) και η Ιταλία (4%).

Αναφορικά με το μέσο μεταφοράς και το σταθμό εισόδου, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν οδικώς και αεροπορικώς. Οι κύριοι σταθμοί εισόδου που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι ο Προμαχώνας (9%) και οι Εύζωνοι (7,2%).

Όσον αφορά στις αφίξεις αεροπορικώς, το αεροδρόμιο των Αθηνών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (21,4%) και ακολουθούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου (9,1%) και της Ρόδου (6,7%).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ