Παρουσιάστηκαν χτες στο Δημαρχείο Ρόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε συμπολίτες μας.
Όπως εξήγησε στα τοπικά ΜΜΕ η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κα Λίτσα Κρεμαστινού – Ροδίτη, την οικονομική αυτή ενίσχυση δικαιούνται περίπου 1.400 συμπολίτες μας και γύρω στα 700 νοικοκυριά. Ωστόσο, οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηροί και η εφαρμογή του έχει ήδη γίνει σε διάφορους Δήμους της χώρας.
«Στο νέο αυτό πρόγραμμα εμπλέκονται τα υπουργεία, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Αφορά το Εισόδημα Αλληλεγγύης για τους πολίτες κι εμείς καλούμεθα ως Δήμος να εφαρμόσουμε την διαδικασία στους δικαιούχους. Εδώ και έξι μήνες το πρόγραμμα αυτό έχει εφαρμοστεί στην Κάλυμνο και στην Λέρο, ενώ από την 1η Φεβρουαρίου θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας. Η εφαρμογή του είναι πολύ δύσκολη καθώς θέτει μια σειρά από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα», εξήγησε η κ. Κρεμαστινού.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν περίπου εισόδημα 200 ευρώ το μήνα, ενώ αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, δικαιούνται από 50 ευρώ το μήνα. Βασική προϋπόθεση είναι  τα πολύ χαμηλά εισοδήματα.
«Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενημερωθούν θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Δήμου Ρόδου που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες. Έχουμε ορίσει 100 υπαλλήλους οι οποίοι εκπαιδεύονται για να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Από την πλευρά μας, θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα διότι είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ανθρώπους που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Η διάρκεια θα είναι ένα έτος και το πρόγραμμα θα παρακολουθεί πολύ στενά όσους πρόκειται να λάβουν αυτό το βοήθημα», όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος.
Κάλεσε πάντως τους πολίτες όταν δηλώσουν τα στοιχεία τους, να είναι ειλικρινείς διότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και σε περίπτωση που ανακαλυφθούν περιπτώσεις, όπου δόθηκαν ψευδή στοιχεία, θα απαιτηθεί τα χρήματα να δοθούν πίσω.
Ειδικότερα:

• Ορίζονται τα 900 ευρώ ως ανώτατο όριο εγγυημένου ποσού, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.
• Εξαιρούνται από το ΚΕΑ όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις και όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
• Μη δυνάμενοι για εργασία δεν θεωρούνται όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.
• Επειδή το πρόγραμμα αφορά όλους τους Δήμους της χώρας, λείπει το άρθρο 3 που στην πιλοτική εφαρμογή υποδείκνυε τους Δήμους που θα λειτουργήσει το ΚΕΑ.
• Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 14.400 ευρώ. Υπάρχει πίνακας που οριοθετεί το συγκεκριμένο όριο στα 4.800 ευρώ, εάν πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, και αντίστοιχα στα 7.200, στα 8.400, στα 9.600, στα 10.800, στα 12.000 και στα 13.200 ευρώ, ανά είδος νοικοκυριού.
• Εάν διαπιστωθεί, μετά την υποβολή της αίτησης, από τις μηνιαίες διασταυρώσεις που θα γίνουν, ότι εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως.
• Τα στοιχεία της αίτησης μπορούν να τροποποιηθούν καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είτε από το δικαιούχο απευθείας, είτε από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει εάν υπάρχουν αλλαγές στο εισοδηματικό ή το περιουσιακό κριτήριο, ή στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή για οποιαδήποτε περίπτωση δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Οι τροποποιήσεις της αίτησης από τους υπαλλήλους των Δήμων, γίνονται όταν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών.
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
• Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
• Η εισοδηματική ενίσχυση συνεχίζει να καταβάλλεται για 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Προϋπόθεση να εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
• Αναστέλλεται η καταβολή ενίσχυσης, σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη νοικοκυριού έως 45 ετών, δεν εγγράφονται σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
• Η εισοδηματική ενίσχυση διακόπτεται, ανάμεσα στ’ άλλα, τον επόμενο μήνα από εκείνο που ο δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανεκάλεσε την αίτησή του.
• Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, αυτά παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης από αυτό που του αναλογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτομάτως στην επόμενη καταβολή.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των ΚΕΠ, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου υπαλλήλου προς τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
•    Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε την οικονομική ενίσχυση εξαιτίας δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική τροποποίηση της αίτησης.
•    Με το άρθρο 12, ορίζεται ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη, που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα εργασιακής επανένταξης του προγράμματος, εντάσσονται κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο ΚΕΑ.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ