Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε χθες, μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και του Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ο πρώην αντιπρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», που κατηγορείται για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ.
Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενος είναι και πρώην πρόεδρος της επιχείρησης που έλαβε προθεσμία για την προσεχή Πέμπτη.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η δίωξη σε βάρος τους ασκήθηκε μετά από μήνυση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρόδο από το έτος 1967 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία εμφιαλωμένου νερού, αεριούχων ποτών (αναψυκτικών) και χυμών.
Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων της η ανώνυμη εταιρεία κατά τα έτη 2009 και 2010 πώλησε επί πιστώσει με Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», γιατί είχαν στο παρελθόν μακροχρόνια συνεργασία χωρίς προβλήματα, προϊόντα, συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ.
Έναντι της οφειλής αυτής και λόγω της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που είχε ο μηνυτής στους εκπροσώπους της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», την οποία θεωρούσε υγιή επιχείρηση με ισχυρή οικονομική κατάσταση, εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., συνολικού ποσού 140.000 ευρώ.
Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, εμφανίσθηκαν προς πληρωμή νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά τις αναγραφόμενες στο σώμα τους ημερομηνίες εμφανίσεως προς πληρωμή, πλην όμως καμία από αυτές δεν πληρώθηκε, καθόσον δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων στον λογαριασμό της εκδότριας αυτών εταιρίας.
Ο μηνυτής διαπιστώνοντας παντελή αδιαφορία εκ μέρους των υπευθύνων της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» για την πληρωμή τους ή για τη ρύθμιση εξόφλησης τους, επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση 3 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με τις οποίες η δημοτική επιχείρηση υποχρεώθηκε να καταβάλει τις οφειλές.
Για οφειλή δε της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας προς την εταιρεία του μηνυτή ύψους 37.847,41 ευρώ, η οποία αφορούσε τιμολόγια πώλησης για τα οποία δεν είχαν δοθεί τραπεζικές επιταγές, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσό το οποίο επίσης δεν καταβλήθηκε στην αιτούσα ανώνυμη εταιρεία.
Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τις συναλλαγές της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τόσο κατά τον χρόνο σύναψης των προαναφερομένων πωλήσεων επί πιστώσει προϊόντων συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ όσο και στους χρόνους παράδοσης στις 17-6-2010, 18-8-2010 και 25-8-2010 των μεταχρονολογημένων τραπεζικών επιταγών στον μηνυτή και να παρασιώπησαν την αληθινή εικόνα, την οποία γνώριζαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση κατά τα ανωτέρω επίμαχα χρονικά διαστήματα της ανώνυμης εταιρείας, η οποία ήταν κάκιστη.
Ο πρώην αντιπρόεδρος, απολογούμενος χθες, αρνήθηκε ως παντελώς ψευδή, ανυπόστατη και νομικά αβάσιμη την κατηγορία σε βάρος του.
Όπως τόνισε, στην εταιρεία υπήρξε αντιπρόεδρος στο χρονικό διάστημα από 19-2-2010 μέχρι και την 27-7-2010 οπότε υπέβαλε την παραίτησή του από όλα τα συλλογικά όργανα, η οποία έγινε και αποδεκτή στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 27-7-2010.
Στη συνέχεια, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3-9-2010, αντικαταστάθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της «Ρόδων ΑΕ».
Οπως προκύπτει εξάλλου από ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και για το χρονικό διάστημα από 19-2-2010 μέχρι 30-6-2011, το διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού αναθέτει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Του ανήκε, δηλαδή, πλήρως η εκπροσώπηση και η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας χωρίς την ανάμειξη όλων των υπολοίπων μελών του ΔΣ.
Ο ίδιος, ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, δεν είχε σχέση με την έκδοση των επίδικων επιταγών.
Πρόσθεσε ακόμη ότι ο εκπρόσωπος της εγκαλούσας εταιρείας, ενώ σε δύο καταθέσεις του ενώπιον των προανακριτικών υπαλλήλων, πουθενά δεν αναφέρει το όνομα του, πρόσφατα στην από 15-12-2016 εξέτασή του, τον ενέπλεξε για πρώτη φορά.
Ο κατηγορούμενος καυτηρίασε εξάλλου και το γεγονός ότι η εκκαθάριση καθυστερεί, ενώ πρόσθεσε ότι η εταιρεία είχε έσοδα για να εξοφλήσει τους προμηθευτές της.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ