Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016,  απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη χρήση μουσικής στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Η άδεια μουσικών οργάνων και η σχετική παράταση ωραρίου που χορηγούνταν από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργούνται.

Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση/ γνωστοποίηση η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του Νόμου 4442/2016. Η γνωστοποίηση αρχικά υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου οι άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αλλάζουν. Συνεπώς οι ΑΔΕΙΕΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εκδίδονται κανονικά. Οι επιτηδευματίες μπορούν να επιλέξουν αν θα πληρώσουν τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΕΠΙ, GEA, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ή θα απαλλαγούν από αυτούς με ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Για  περισσότερες πληροφορίες :  www.royaltyfree.gr

τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106083310

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ