Στην επιβολή «τσουχτερών» προστίμων σε δύο επιχειρήσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προέβη χθες ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Γ. Φλεβάρης.
Στην πρώτη επιχείρηση, που λειτουργεί σε  οικόπεδο στο 5ο χλμ ΕΟ Ρόδου – Λίνδου, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και συγκεκριμένα χωρίς απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η αποθήκευση των στερεών αποβλήτων γίνεται σε μη κατάλληλα για την προστασία του περιβάλλοντος διαμορφωμένους χώρους.
Της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 11.500 ευρώ.
Στην δεύτερη επιχείρηση, που λειτουργεί στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τσαΐρι – Αεροδρομίου, σε οικόπεδο στην περιοχή «Παλιοεκκλησιάς», διαπιστώθηκε από έλεγχο ότι  λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες, ότι η αποθήκευση των στερεών αποβλήτων γίνεται σε μη κατάλληλα για την προστασία του περιβάλλοντος διαμορφωμένους χώρους και χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του υπεδάφους, των υπόγειων υδροφορέων και του παρακείμενου ρέματος κι ότι δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με συνέπεια την υποβάθμιση του.
Της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ.
Οι δύο αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη διαβιβάστηκαν και στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Η είσπραξη των διοικητικών προστίμων θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει( Ν.2947/2001 άρθρο9 παρ.6 ΦΕΚ228/Α).
Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» και κατά 50% υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Κατά  των αποφάσεων,  οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να  ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίηση τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ