Ιαματικές, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, χαρακτηρίστηκαν οι Πηγές Καλλιθέας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση, που η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθούσε πολλά χρόνια να επιτύχει, δίνει το πλέον το πράσινο φως στο Δήμο Ρόδου να προχωρήσει στα σχέδιά του για την αναβάθμιση των Πηγών Καλλιθέας.

Στην απόφαση, αναγνωρίζονται ως ιαματικά τα νερά των Πηγών για παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και μετατραυματικές κακώσεις.

Αντεδείκνυται, ωστόσο, η χρήση τους για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά.

Η απόφαση 

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού
Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος «νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου», που βρίσκεται στην Καλλιθέα του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με συντεταγμένες σημείου φυσικής ανάβλυσης: X=880105, Υ=4034105, Z=0,0 ΕΓΣΑ.

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού Πόρου
1. Ο φυσικός πόρος «νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου», έχει θερμοκρασία 19,1οC, ηλεκτρική αγωγιμότητα (μ.ο.) στους 25oC:6070μS/cm, ενεργό οξύτητα (pH) (μ.ο.) 7,45, ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο) 6,0+0,3Bq/l , ράδιο (Ra) (μ.ο) < 0,1 Bq/l , ουράνιο (U) (μ.ο) < 1Bq/l , χημικά στοιχεία: Κάλιο (K+), Νάτριο (Na+), Ασβέστιο (Ca++), Μαγνήσιο (Mg++), Χλώριο (Cl-), θειικά (SO4-), οξυανθρακικά (HCO3-). Η παροχή σε κυβικά μέτρα είναι 10 m3/h. Ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: Ιαματικός, χλώριο-νατριούχος (NaCl), ψυχρός, υποτονικός με συγκεντρώσεις θειικών και μαγνησίου.

2. Τρόπος χρήσεως: λουτροθεραπεία.

3. Ιαματικές ιδιότητες:
Ενδείξεις: παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και μετατραυματικές κακώσεις.
Αντενδείξεις: καρδιακές παθήσεις, οιδήματα κάτω άκρων, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικές αιμορραγίες ή θρομβώσεις αγγείων, κακοήθεις νεοπλασίες, νευρικές και ψυχικές παθήσεις, ενεργός φυματίωση, εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα
Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φωτοσμίκρυνση το από τον Οκτώβριο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Θανάση Ζαχαρόπουλου Αγρ. Τοπ. Μηχ., το οποίο έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού στις 11-11-2016 ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ