Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) σε ξενοδοχειακή εταιρεία, ιδιοκτήτρια υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Καστράκι Φαληρακίου προέβη χθες ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Φλεβάρης.
Η έρευνα σε βάρος της εταιρείας ξεκίνησε την 8η Μαρτίου 2016 μετά από έγγραφο του Τμ. ΠΕΧΩΣΧΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορά καταγγελίες για αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού-ξενοδοχεία και καταλήψεις παραλιών της Ρόδου.
Ακολούθησε έλεγχος του ΚΕΠΠΕ στην εταιρεία και σύμφωνα με την από 30 Νοεμβρίου 2016 πράξη βεβαίωσης παράβασης, διαπιστώθηκε παραβίαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εν λόγω επιχείρηση και ειδικότερα δεν τηρείται περιβαλλοντικός όρος της με Α.Π 927/26-07-2012 Απόφασης του Γεν. Δ/νχη Χωρ. & Περιβ. Πολιτικής Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά την ανανέωση χρονικής ισχύος της υπ. αρ. Οικ 92153/24.07.2001 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου, καθώς επίσης και τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ όσον αφορά τον τελικό σχεδιασμό της ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη πτέρυγας στο βόρειο τμήμα του γηπέδου.
Λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π. 60702/29-08-2016 έγγραφο του Τμήματος ΠΕΧΩΣΧΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει καταθέσει αίτημα εναρμόνισης του έργου με την ΚΥΑ 146116/2011 μέχρι σήμερα.
Ο αντιπεριφερειάρχης επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους 6000  ευρώ.
-Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων προέβη εξάλλου ο αντιπεριφερειάρχης και σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την οποία βρίσκεται σε αντιδικία η ως άνω ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι η Ε.Ε. λειτουργούσε σύστημα ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους (γεννήτρια) το οποίο χρησιμοποιείται για τις οικοδομικές εργασίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε παραλιακή ζώνη.
Για το εν λόγω ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ