Για την 14η Μαρτίου 2017 προσδιορίστηκε από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εξέταση των 3 εφέσεων, που υπέβαλαν, πρώην και νυν αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου Σύμης, προσβάλλοντας ως άκυρες τις πράξεις καταλογισμού που εκδόθηκαν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από έλεγχο στα οικονομικά παρελθόντων ετών.
Η πρώτη έφεση υποβλήθηκε από τους κ.κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, Δημοσθένη Γιανναρά, Χαράλαμπο Μαραβέλια, Στυλιανό Σμυρνάκη, Σάββα Αλεξόπουλο, Θαρρεινή Πατατούκου, Μιχαήλ Ράμμο, Σωκράτη Μαρουλή, Ιωάννη Τσακίρη, Μιχαήλ Μαστρογιαννάκη, Μιλτιάδη Σαρρή, Αγαπητό Αντωνιάδη, Γεώργιο Διασινό, Άννα Λούπη και Λεμονιά Τσιριμώνα.
Δυνάμει της από 15.10.2014 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Δωδεκανήσου καλείται ο Δήμος Σύμης να βεβαιώσει υπέρ του Δήμου Σύμης, το ποσό των 43.582 € εναντίον τους, για την αναπλήρωση ελλειμμάτων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε συγκεκριμένα ως παράνομες δαπάνες, που αφορούν έξοδα παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου, για την παροχή υπηρεσιών επιστατών δημοτικών νεκροταφείων, για αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου του προέδρου δημοτικού συμβουλίου και για επιχορήγηση ΝΠΔΔ (Ιεράς Μητρόπολης Σύμης).
Η δεύτερη έφεση υποβλήθηκε από τους κ.κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, Δημοσθένη Γιανναρά, Χαράλαμπο Μαραβέλια, Σωκράτη Μαρουλή, Ηλία Χάσκα και Τσαμπίκο Ξανθό.
Δυνάμει της από 27.10.2014 πράξης του Επιτρόπου του της Υπηρεσίας Επιτρόπου Δωδεκανήσου τους καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου Σύμης, το ποσό των 7705,66€ για έξοδα παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου, ως αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Η τρίτη έφεση υποβλήθηκε από τους κ.κ. Μιλτιάδη Σαρρή, Δημοσθένη Γιανναρά, Χαράλαμπο Μαραβέλια, Γεώργιο Λογοθέτη, Μιχαήλ Μαραβέλια, Ηλία Χάσκα, Αγαπητό Αντωνιάδη, Γεώργιο Διασινό, Μιχαήλ Κουρδουμπά, Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, Κωνσταντίνο Ζουρούδη, Σάββα Αλεξόπουλο και Γεώργιο Καλοδούκα.
Δυνάμει της από 15.10.2014 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Δωδεκανήσου τους καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου Σύμης, το ποσό των 17.054,93 € για δαπάνες που κρίθηκαν παράνομες και συγκεκριμένα για έξοδα παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου, για την παροχή υπηρεσιών επιστατών δημοτικών νεκροταφείων και για αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου.
Στις τρεις εφέσεις εκθέτουν ότι όλες οι δαπάνες τυγχάνουν απολύτως νόμιμες, καθ’ όσον αποφασίστηκαν στα πλαίσια της λειτουργίας τους ως δημοτικών οργάνων της Σύμης και υλοποιήθηκαν και διατέθηκαν για λογαριασμό του Δήμου Σύμης και των δημοτών του, που εισέπραξαν και το όφελος των ενεργειών τους, αποτελούν δε λειτουργικές δαπάνες οι οποίες σύμφωνα με όσα μέχρι σήμερα έχουν νομολογηθεί, έχουν νομιμοποιηθεί.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γρηγόρης Μοράρης.

– Εφέσεις έχουν υποβάλει και υπόλογοι του Δήμου Λειψών που αναμένουν τον προσδιορισμό της εξέτασης τους ενώπιον του ίδιου τμήματος.
Ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα, έχει προχωρήσει σε καταλογισμό ύψους 1.230.000 ευρώ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις βάρος του πρώην δημάρχου Λειψών και επικεφαλής της παράταξης «Νησιωτική Ανατροπή» στην μειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Μπενέτου Σπύρου και στον ταμία του ίδιου Δήμου.
Ο καταλογισμός έγινε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου παραστατικών και απόψεων που εξέφρασαν οι επαπειλούμενοι με καταλογισμό ύψους 2,1 εκατ. ευρώ περίπου σε φύλλα μεταβολών και ελλείψεων του επιτρόπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση έκτακτου κατασταλτικού ελέγχου στις οικονομικές χρήσεις της πενταετίας 2004 – 2009.
Στην πλειοψηφία τους οι δαπάνες που κρίθηκαν παράνομες αφορούν φιλοξενίες και έξοδα δεξιώσεων, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και περαιτέρω έργα που έγιναν κυρίως με αυτεπιστασία χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.
4 δημοτικοί σύμβουλοι της ίδιας περιόδου, ως μέλη της δημαρχιακής επιτροπής έχουν καταλογιστεί με το χρηματικό ποσό των 117.000 ευρώ, που αφορά δαπάνες για την καταβολή μισθών σε εργάτες, που απασχολήθηκαν σε έργα που εκτελέστηκαν χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, ενώ σε 10 περίπου δημοτικούς συμβούλους έχουν καταλογιστεί δαπάνες ύψους από 900 έως 1250 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ..
Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, προκύπτουν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ