Διά της παρούσης επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την αμεσότατη ανταπόκρισή σας σχετικά με το θεσμό της μαθητείας στα Επαγγελματικά Λύκεια Νομού Δωδ/σου.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ. Παρδαλό Στέργο, Αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος με το προσωπικό του ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του συνέβαλε καθοριστικά στην ευδοκίμηση του ως άνω εγχειρήματος.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

 ΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ