Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την τακτική διαδικασία θα εξεταστεί η αγωγή ενός επιχειρηματία, κατοίκου της Ιαλυσού κατά 4 εταιρειών και 7 φυσικών προσώπων, εταίρων τους, με την οποία προσβάλλεται ως εικονική η αγοραπωλησία γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο νησί της Ρόδου!
Ο ενάγων διατηρεί ατομική επιχείρηση χονδρικής πώλησης κρεάτων και από το έτος 2007 προμήθευε, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2010 περίπου, στον πρώτο εναγόμενο, διάφορες ποσότητες στα σούπερ μάρκετ του.
Ο πρώτος εναγόμενος διατηρούσε συγκεκριμένα 3 καταστήματα και όπως ισχυρίζεται ο ενάγων, δύο μεταβίβασε δολίως σε τρίτα νομικά πρόσωπα.
Υποστηρίζει ότι ο πρώτος εναγόμενος εξέδωσε και του παρέδωσε ακάλυπτες επιταγές συνολικού ύψους 450.000 ευρώ για τις οποίες εξέδωσε διαταγές πληρωμής και η συνολική απαίτηση του πλέον ανέρχεται στο ποσό των 579.294,13 ευρώ.
Διατείνεται ότι την 3η Δεκεμβρίου 2010 του κοινοποίησε τις διαταγές πληρωμής και ο δικαστικός επιμελητής πληροφορήθηκε ότι είχε υποβάλει αίτημα αρμοδίως στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να υπαχθεί στην διαδικασία συνδιαλλαγής του πτωχευτικού κώδικα.
Υποστηρίζει ότι όταν εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου η από 3-12-2010 προσωρινή διαταγή, που αιτήθηκε στο πλαίσιο της αίτησής του για υπαγωγή, ο πρώτος εναγόμενος είχε ήδη μεταβιβάσει δύο καταστήματα της επιχείρησής του σε άλλη εταιρεία.
Ο ενάγων διατείνεται ότι στην αίτησή του ο πρώτος εναγόμενος για το άνοιγμα της συνδιαλλαγής ανέφερε ότι θα εφάρμοζε μεγαλεπήβολα σχέδια αναδιοργάνωσης, εκμεταλλευόμενος τα τρία καταστήματα και ισχυριζόμενος ότι θα ιδρύσει άλλα τρία.
Υποστηρίζει ότι προκειμένου ο πρώτος εναγόμενος να αποφύγει την πληρωμή του ποσού των 579.294,13 ευρώ ήρθε σε συνεννόηση και συμφωνία με τον τρίτο εναγόμενο που γνώριζε την ύπαρξη των οφειλών του προς τρίτους.
Ιδρύθηκε έτσι  την 9-12-2010 η δεύτερη εναγόμενη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία και λιανική πώληση τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ, στην οποία μεταβίβασαν την επιχείρηση του πρώτου εναγόμενου ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που διατηρούσε σε δύο καταστήματα.
Όταν ο ενάγων πληροφορήθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος, καλυπτόμενος από την 3-12-2010 προσωρινή διαταγή άρχισε να μεταβιβάζει τις επιχειρήσεις του προκειμένου να αποφύγει να του καταβάλει το οφειλόμενο ποσό και προκειμένου να τον εμποδίσει, κατέθεσε στο Πολυμελές την από 20-12-2010 αίτηση του για την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
Η αίτησή του συζητήθηκε στις 22-12-2010 και το Δικαστήριό μεταρρύθμισε την από 3-12-2010 προσωρινή διαταγή η οποία ανέστειλε τα ατομικά και καταδιωκτικά μέτρα και την λήψη και εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος των τότε καθ’ ων και απαγόρευσε οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου τους.
Όπως υποστηρίζει ο πρώτος εναγόμενος ανέμενε να συζητηθεί στο Δικαστήριό η από 1-12-2010 αίτησή του για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η συζήτηση της οποίας είχε οριστεί για τις 3-2-2011.
Κατά την δικάσιμο αυτή συζητήθηκε τόσο η αίτησή του όσο και η κύρια παρέμβασή του ενάγοντος με την οποία ζητούσε να απορριφθεί η αίτηση του.
Μετά την απόρριψη του αιτήματος του πρώτου εναγόμενου για την έκδοση νέας προσωρινής διαταγής ο ενάγων έδωσε εντολή σε δικαστικό επιμελητή να μεταβεί σε κατάστημα του πρώτου εναγόμενου, προκειμένου να κατασχέσει αναγκαστικά κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής ποσού 31.401,37 ευρώ.
Κατά την επίσκεψη του δικαστικού επιμελητή στο κατάστημα κι ενώ αυτός ξεκίνησε την αναγκαστική εκτέλεση της κινητής περιουσίας του πρώτου εναγόμενου, του επιδείχθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο  το με αριθμό 22/1-11-2010 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο το οποίο είχε εκδώσει ο πρώτος εναγόμενος στο όνομα και για λογαριασμό της τέταρτης εναγόμενης με βάση το οποίο φερόταν ότι ο πρώτος εναγόμενος πούλησε σε άλλη εταιρεία τον κινητό εξοπλισμό του καταστήματος της επιχείρησης. Ο ενάγων υποστηρίζει ότι η σύμβαση  αυτή της πώλησης ήταν εικονική.
Μετά κι από άλλες περιπέτειες την 4-2-2011 δικαστικός επιμελητής κατέσχεσε αναγκαστικά όλα τα είδη που είχε προς πώληση ο πρώτος εναγόμενος σε κατάστημα – σούπερ μάρκετ.
Μετά την κατάσχεση αυτή, όπως υποστηρίζει ο ενάγων, ο εναγόμενος, ήρθε σε επαφή με άλλες δύο εταιρείες και προκειμένου να εμποδίσουν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και γενικά την ικανοποίηση της απαίτησής του, μια εκ των δύο εταιρειών κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, που στρεφόταν εναντίον του πρώτου εναγόμενου, πετυχαίνοντας την έκδοση προσωρινής διαταγής για να σταματήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που είχε αρχίσει εναντίον του.
Στην πορεία ο πρώτος εναγόμενος κατέθεσε και ο ίδιος την από 22-9-2011 αίτησή του με την οποία ζητούσε να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η αίτησή του αυτή συζητήθηκε στις 2-2-2012 και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε την με αριθμό 7/2013 απόφασή του, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
Σε δύο καταστήματα του εγκαταστάθηκε άλλη εταιρεία η οποία τα εκμεταλλεύεται μέχρι και σήμερα.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ακης Μεϊμάρης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ