Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου η προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για τους Δήμους της χώρας. Για το Δήμο Ρόδου εγκρίθηκαν και οι 245 αιτούμενες θέσεις οκτάμηνης διάρκειας, αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού, και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιακών και των πολιτικών προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Φέτος οι ωφελούμενοι θα βοηθήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Ρόδου, με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και το θετικό αντίκτυπο στο νησί. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο καθαρισμός των δημοτικών πάρκων, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου, η πιλοτική λειτουργία γραφείου προώθησης επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και η συντήρηση των δημοτικών κτιρίων. Επιπλέον ο Δήμος ως φορέας υλοποίησης θα διαχειριστεί το προσωπικό που θα ενισχύσει προνοιακές δομές καθώς και πολλά σχολεία του νησιού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 10:00πμ την Παρασκευή 03/02/2017 μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από ενδιαφερόμενους οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ ή θα εγγραφούν εντός της ως άνω προθεσμίας.

Όλες οι λεπτομέρειες όσον αφορά το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες που αφορούν το Δήμο Ρόδου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr)

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευγένιος ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Υπηρεσία Τοποθέτησης Εκπ. Βαθμίδα Ειδικότητα Αρ. Θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 41
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 16
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 46
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
245

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ