Διαστάσεις αναμένεται να προσλάβει ο έλεγχος της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου γύρω από τις απευθείας αναθέσεις έργων αποκατάστασης σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κ. Ιωάννη Κούρτη.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο κ. Στράτος Καρίκης, αφού έλαβε συγκεκριμένα την «απάντηση» του κ. Κούρτη, μέσω του γραφείου του δημοτικού συμβουλίου, για τις απευθείας αναθέσεις στις οποίες προέβη προς αποκατάσταση σχολικών μονάδων, δήλωσε στην ΕΡΑ το πρωί της Παρασκευής, ότι θα ζητήσει την παραίτησή του.
Ο κ. Κούρτης, που απολαμβάνει «ασυλίας» από τον δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, παρότι οι μεθοδεύσεις στις οποίες μετήλθε αποτελούν κοινό τόπο και μεταξύ μελών της πλειοψηφίας, επιχείρησε, με διάφορες «αλχημείες» να διαστρεβλώσει την πικρή γι αυτόν αλήθεια, συνεχίζοντας μάλιστα να «προκαλεί» ποικιλομόρφως την «δημοκρατική», που δεν εκφόβισε με τις απειλές του για προσφυγή στην δικαιοσύνη.
Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής όμως από τις έρευνες, που βασίζονται εν πολλοίς σε δελτία τύπου, που εξέδωσε ο κ. Κούρτης και τι προκύπτει από την επίσημη απάντηση που έδωσε στο δημοτικό συμβούλιο;
Με επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου Ρόδου, που αφορά στα έργα αποκατάστασης των σχολείων από την πρωτοβάθμια επιτροπή της 21ης Αυγούστου 2017, αναφερόταν, την ημέρα της έκδοσης του δελτίου, ότι είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα ακόλουθα σχολικά συγκροτήματα:
1ο , 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, Δαματριάς και Κρεμαστής, 1ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού, 11ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου, Δημοτικό Σχολείο Έμπωνας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Νηπιαγωγείο Παστίδας, Δημοτικό Σχολείο Σγουρού, Σαλάκου και Φανών και ότι ευρίσκοντο σε εξέλιξη οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου και στο Δημοτικό Σχολείο Λίνδου.
Σε δελτίο τύπου, που εξέδωσε ο κ. Κούρτης, απειλώντας την «δημοκρατική» με προσφυγή στην δικαιοσύνη, μετά το πρώτο της δημοσίευμα, που έθεσε θέμα «ηθικής τάξεως» για την ανάθεση έως την 29η Αυγούστου 2017, όλων των έργων, που είχαν ανατεθεί μέχρι τότε και συγκεκριμένα 10 τον αριθμό, μόνο σε έναν εργολάβο, ενημέρωνε την κοινή γνώμη για τα ακόλουθα:
-Οτι εκτελέστηκαν και εκτελούνται συνολικά 26 έργα βελτίωσης και αναβάθμισης των σχολικών μονάδων της Ρόδου.
-Οτι η ανάθεση των παραπάνω έργων έγινε με διαδικασίες απόλυτα νόμιμες και διαφανείς.
-Οτι τα έργα δεν έχουν ανατεθεί σε έναν εργολάβο αλλά σε τέσσερις διαφορετικούς.
Τελικώς από την επίσημη απάντηση που έδωσε ο κ. Κούρτης στο δημοτικό συμβούλιο προκύπτει ότι έγιναν 22 αναθέσεις και όχι 26 και ότι οι εργολάβοι δεν ήταν 4 αλλά τρείς…
Ο κ. Κούρτης, σε μια προσπάθεια προφανώς να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, στον πίνακα με τα έργα που απαριθμεί στην απάντησή του προς το δημοτικό συμβούλιο, δεν αναφέρει τίποτε για τους αριθμούς των αποφάσεων ανάθεσης και την ημερομηνία λήψεως αυτών αλλά μνημονεύει μόνο τους αριθμούς των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής με τις οποίες αποφασίστηκε η ανάθεση συγκεκριμένων έργων.
Και φυσικά οι ημερομηνίες λήψεως των αποφάσεων αυτών δεν έχουν καμία σχέση με τις ημερομηνίες ανάθεσης, δεν περιλαμβάνουν κανένα στοιχείο για τον εργολάβο που ανατίθενται και δεν προκύπτει η ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης των έργων.
Ο κ. Κούρτης δεν αναφέρει τίποτε εξάλλου για το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι προέβη σε 7 αναθέσεις εργολαβιών σε ατομική εταιρεία γυναίκας από τη Ρόδο, την 4η Σεπτεμβρίου 2017, η οποία υπέβαλε προσφορά στην σχολική επιτροπή την ίδια ημέρα της κατακύρωσης και της έκδοσης απόφασης για την απευθείας ανάθεση, χωρίς να έχει καν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ Ρόδου και χωρίς να υπάρχει καταχωρημένη στα στοιχεία του ΓΕΜΗ!!
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», η έναρξη της συγκεκριμένης αναδόχου, με τον συγκεκριμένο ΑΦΜ, στην ΔΟΥ Ρόδου για εργασίες τοιχοποιίας έγινε την 6η Σεπτεμβρίου 2017, δύο μέρες δηλαδή μετά την απευθείας ανάθεση σε αυτήν των εργασιών αποκατάστασης σχολείων!!
Από έρευνα που έγινε στην «Διαύγεια» προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι ο κ. Κούρτης προέβη σε 10 αναθέσεις μέχρι την 29η Αυγούστου 2017, σε συγκεκριμένο εργολάβο από τη Λάρδο.
Την 30η Αυγούστου 2017 έγιναν 5 νέες απευθείας αναθέσεις σε ομόρρυθμο εταιρεία του Αρχαγγέλου.
Την 4η Σεπτεμβρίου 2017 ο κ. Κούρτης υπέγραψε και ανήρτησε στην «Διαύγεια» 7 αναθέσεις έργων αποκατάστασης σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια «εργολάβο», που όπως προαναφέρθηκε έκανε έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ Ρόδου την 6η Σεπτεμβρίου 2017!
Και θα ήταν χρήσιμο για οποιονδήποτε έχει αμφιβολίες για την αλήθεια των ρεπορτάζ της «δημοκρατικής», να ζητήσει αρμοδίως από τον Δήμο Ρόδου να προσκομίσει στοιχεία γύρω από την ταυτότητα των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις 3 εργολαβικές εταιρείες, τον χρόνο απασχόλησης αυτών από την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή και τον χρόνο ασφάλισης τους στον ΕΦΚΑ!
Στην απάντηση του κ. Κούρτη προς το δημοτικό συμβούλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής (συνοδεύονται από πίνακα 22 έργων με στοιχεία εργολάβων χωρίς ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφή αυτής):
«Οι τεχνικές μελέτες και οι προϋπολογισμοί των παραπάνω έργων – παρεμβάσεων εκπονήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου αφού η σχολική επιτροπή δεν διαθέτει προσωπικό για τον σκοπό αυτό.
Η ανάθεση των έργων έγινε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές επιτροπές και συγκεκριμένα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13172/1995 (Φ.Ε.Κ. 217/1995 τεύχος Β’) και το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87. Οι παραπάνω διατάξεις επιτρέπουν, όπως είναι γνωστό, την απευθείας ανάθεση μικρών έργων – παρεμβάσεων, προϋπολογισμού έως 5.869,40 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) από την σχολική επιτροπή χωρίς διαγωνισμό έπειτα από διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους εργολήπτες που μπορούν να είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Οι εργολήπτες αυτοί θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από το άρθρο 73 παράγραφος 2 του ν.4412/2016 (δηλαδή να διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα), προϋποθέσεις όμως που λόγω των συνθηκών της αγοράς πολλοί εργολήπτες δεν πληρούν. Από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση της σχολικής επιτροπής ως φορέα ανάθεσης να εξετάσει αν και κατά πόσο ο εκάστοτε εργολήπτης επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ (υποχρέωση που βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο), ειδικά όταν αυτός προσκομίζει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Ο παραπάνω τρόπος ανάθεσης των έργων ήταν στην προκειμένη περίπτωση ο πλέον ενδεδειγμένος λόγω του κατεπείγοντος λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα αυτά θα έπρεπε να εκτελεστούν έγκαιρα και να παραδοθούν οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως άλλωστε γινόταν και μέχρι τώρα.
Όλες οι αποφάσεις ανάθεσης και οι σχετικές συμβάσεις έχουν αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τον ν.3861/2010 και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016 και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.
Λυπούμαστε πραγματικά γιατί ο κύριος Καρίκης επέλεξε τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας για να ασκήσει ανεύθυνη κριτική, υιοθετώντας μάλιστα εντελώς αβασάνιστα, ανακριβή και παραπλανητικό δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας.
Καλό θα ήταν πριν σπεύσει εκ των προτέρων να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του ως προς τον τρόπο ανάθεσης των έργων, απαξιώνοντας μία σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση των σχολικών μας κτιρίων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, να είχε ενημερωθεί για τη σχετική
νομοθεσία ανάθεσης έργων από τις σχολικές επιτροπές και τη διαδικασία που τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει και επιβάλλεται να γίνεται κριτική στην άσκηση πολιτικής εξουσίας και στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος αρκεί όμως η κριτική αυτή να είναι υπεύθυνη, ουσιαστική και εποικοδομητική. Είμαι στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ