Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, η οποία κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, με το αίτημα της διευθέτησης του προβλήματος που έχει παρουσιαστεί στην επιλεξιμότητα στις εκτάσεις βοσκοτόπων, για 67 περιπτώσεις κτηνοτρόφων, όσον αφορά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για τα έτη 2015 και 2016.

Ενώ μετά και τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η χορήγηση των ενισχύσεων του έτους 2015 στους κτηνοτρόφους έγινε χωρίς προβλήματα, από διασταυρωθέντες ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ  εντός του 2016, ξαναπαρουσιάστηκε το πρόβλημα για την καταβολή των επιδοτήσεων τόσο για το έτος 2015 όσο και για το έτος 2016, με αποτέλεσμα να προκύψουν αχρεώστητες καταβολές ενισχύσεων για το 2015 καθώς και οριστική απώλεια διανεμηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα προβλήματα προέκυψαν τόσο από τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής όσο και από τον καθορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, για 67 κτηνοτρόφους σε Κω, Κάλυμνο, Αστυπάλαια και Ρόδο.

Ο κ. Ζαννετίδης ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτοποίηση των παραπάνω κτηνοτρόφων καθόσον – όπως επισημαίνει στην επιστολή του –  η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί προωθούμενο κλάδο για την Ελληνική Οικονομία και βασικό κλάδο πρωτογενούς παραγωγής των νησιών μας και  η αποθάρρυνση των κτηνοτρόφων της περιοχής μας εκτός από την  οικονομική τους εξαθλίωση  θα μεγεθύνει  την απογοήτευσή τους με αποτέλεσμα  να αυξηθούν τα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ανεπιτήρητες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως  ανεξέλεγκτη αύξηση του ζωικού πληθυσμού – υπερβόσκηση – διάβρωση του εδάφους- ερημοποίηση των εκτάσεων των νησιών μας.

Σημειώνεται ότι εντός της εβδομάδας ο κ. Ζαννετίδης θα έχει για το θέμα αυτό συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες από την παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας.

Η επιστολή

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης 2015 και 2016 από την επιλεξιμότητα στις εκτάσεις βοσκοτόπων».

 

ΣΧΕΤ. α)Οι  με αρ. πρωτ  386/02-10-2015 και 102/04-08-2016 Επιστολές  μας.

β) Οι  με αρ. πρωτ.  274/01-08-2016, 277/05-08-2016 και 301/05-01-2017 Επιστολές του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών Ρόδου – Δωδεκανήσου .

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Από τον Οκτώβριο του έτους 2015 με επιστολή μας καθώς και με προσωπική επίσκεψη μου στο γραφείο σας,  σας ενημερώσαμε για τα προβλήματα που θα προέκυπταν σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για απόδειξη της νόμιμης κατοχής των Ιδιωτικών βοσκοτόπων στα νησιά της Περιφέρειάς μας και μας υποσχεθήκατε για την επίλυση του προβλήματος.

Πράγματι η χορήγηση των ενισχύσεων της Ενιαίας Δήλωσης του έτους 2015 καταβλήθηκε στους κτηνοτρόφους χωρίς προβλήματα.

Στην συνέχεια όμως το έτος 2016 από διασταυρωθέντες ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ  ξαναπαρουσιάστηκε το πρόβλημα για την καταβολή των επιδοτήσεων τόσο για το έτος 2015 όσο και για το έτος 2016 με αποτέλεσμα να προκύψουν αχρεώστητες καταβολές ενισχύσεων για το 2015 καθώς και οριστική απώλεια διανεμηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα προβλήματα προέκυψαν τόσο από τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής όσο και από τον καθορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ρόδου – Δωδεκανήσου με επιστολή του στις 11 Ιανουαρίου 2017 μας απέστειλε λίστα εξήντα επτά (67) κτηνοτρόφων  (επισυναπτόμενο έγγραφο) του Νομού Δωδεκανήσου που έχουν προβλήματα σύμφωνα με όσα σας αναφέραμε παραπάνω.

Εντύπωση αποτελεί  το γεγονός με τις καθορισθείσες  επιλεξιμότητες των βοσκήσιμων εκτάσεων σε περιοχές της Περιφέρειάς μας στις οποίες υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων και ουδέποτε είχαμε προβλήματα για την επάρκεια αυτών στο παρελθόν (πχ. Νήσος Αστυπάλαια).

Τα παραπάνω προβλήματα, η μείωση των ενισχύσεων στο Μέτρο 13 (παλιότερα Εξισωτική Αποζημίωση) αλλά και η μεγάλη ανομβρία το φθινόπωρο του 2016 η οποία προκάλεσε εκτεταμένες απώλειες ζωικού κεφαλαίου,  αναστάτωσαν τους πληγέντες κτηνοτρόφους, οι περισσότεροι εκ των οποίων κατέχουν μεγάλου μεγέθους για την περιοχή αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τα δεδομένα της περιοχής μας

Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτοποίηση των παραπάνω κτηνοτρόφων καθόσον η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί προωθούμενο κλάδο για την Ελληνική Οικονομία και βασικό κλάδο πρωτογενούς παραγωγής των νησιών μας και  η αποθάρρυνση των κτηνοτρόφων της περιοχής μας εκτός από την  οικονομική τους εξαθλίωση  θα μεγεθύνει  την απογοήτευσή τους με αποτέλεσμα  να αυξηθούν τα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ανεπιτήρητες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις όπως  ανεξέλεγκτη αύξηση του ζωικού πληθυσμού – υπερβόσκηση – διάβρωση του εδάφους- ερημοποίηση των εκτάσεων των νησιών μας.

ΜΕ ΤΙΜΗ

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ