Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγε χθες ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, που λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα στην Ιαλυσό κατά εταιρείας, που εδρεύει στην Αυστρία, που φέρεται ως ιδιοκτήτρια.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται ότι είχε δανειοδοτηθεί από την εταιρεία της Αυστρίας το έτος 2008 με το ποσό των 13.000.000 €.
Η τελευταία ισχυρίζεται ότι απέκτησε λόγω πωλήσεως την κυριότητα των γηπέδων, επί των οποίων έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το ξενοδοχείο μαζί με όλες τις κτιριακές του εγκαταστάσεις.
Το ποσό της δανειοδοτήσεως φέρεται σε συμβόλαιο ως τίμημα πωλήσεως του ξενοδοχείου, αν και στο ίδιο συμβόλαιο βεβαιώνεται, ότι η αντικειμενική αξία του «πωληθέντος» ξενοδοχείου ανέρχεται στο ποσό των 24.047.871,76 €, ενώ η εμπορική του αξία, τότε μεν ανήρχετο στο ποσό των 50.000.000 €, σήμερα δε, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, εξειδικευμένη διεθνής εταιρεία εκτιμητών έχει εκτιμήσει την αξία του στο ποσό των 38.600.000 €.
Την ίδια ημέρα που συνετάγη και υπεγράφη το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ξενοδοχείου, ήτοι την 1.12.2009 συνετάγη και υπεγράφη και συμβόλαιο μίσθωσης, βάσει του οποίου η Αυστριακή εταιρεία μίσθωσε στην ξενοδοχειακή εταιρεία το δικό της ακίνητο  για διάρκεια 240 μηνών έναντι μηνιαίου «μισθώματος» 78.245,50 €, αφού, όπως υποστηρίζεται στην αίτηση, οι οφειλόμενες δανειακές δόσεις βαφτίστηκαν ως «μισθώματα». Σημειώνει δε ότι ο κινητός εξοπλισμός του ξενοδοχείου (έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ), παρέμεινε και εξακολουθεί να ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κυριότητα της ξενοδοχειακής εταιρείας.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία έχει ασκήσει την 3η Απριλίου 2017 διεκδικητική αγωγή με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητάς της στο ακίνητο και την απόδοση της νομής του ενώ σημειώνεται ότι έχει ήδη εξωστεί από αυτό.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι καθόλη τη διάρκεια της δανειακής της σχέσης με την Αυστριακή εταιρεία μέχρι το 2015 κατέβαλλε κανονικά τις μηνιαίες δανειακές δόσεις (δήθεν ως «μηνιαία μισθώματα») και μέχρι σήμερα, της έχει καταβαλει 4.799.785,40 €, ήτοι περίπου 40% της εκ 13.000.000 € χρηματοδότησης ενώ έχει ως εξασφάλιση το ξενοδοχείο με αντικειμενική αξία άνω των 24.000.000 ευρώ και συμφωνημένη εμπορική άνω των 36.000.000 ευρώ, και ελεύθερο βαρών.
Υποστηρίζει δε ότι από το 2015 και μετά, υπήρξαν καθυστερήσεις στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων λόγω του αιφνίδιου θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας και λόγω της υψηλής φορολογίας και των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων που την έπληξαν, η ικανοποίηση των οποίων προηγείτο.
Υπέστη μάλιστα αφαίμαξη των αποθεματικών και τον εσόδων της λόγω υψηλών οφειλών που προέκυψαν προς το Ελληνικό Δημόσιο, προς το ΙΚΑ, προς την Πολεοδομία και την δημοτική αρχή, που έχει ρυθμίσει καταβάλλοντας μηνιαίως ποσό ύψους 180.000 ευρώ περίπου.
Επισημαίνει ακόμη ότι το πρόβλημα ρευστότητάς της είναι πρόσκαιρο και το γνωστοποίησε στην Αυστριακή εταιρεία η οποία κίνησε την έξωσή της όταν οι ληξιπρόθεσμες δανειακές δόσεις ανέρχονταν κατά τον χρόνο της καταγγελίας στο συνολικό ποσό του 1.858.676,11 €
Η ξενοδοχειακή εταιρεία τονίζει ακόμη ότι οι 165 εργαζόμενοί της είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο δρόμο, αφού η Αυστριακή εταιρεία τους εξεδίωξε από τους χώρους του ξενοδοχείου ενώ είναι πλέον «στον αέρα» και τα συμβόλαια που έχει υπογράψει με μεγάλα και επώνυμα πρακτορεία του εξωτερικού.
Περαιτέρω, είναι αδύνατη η συντήρηση του ξενοδοχείου και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αβλαβή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και των λοιπών εγκαταστάσεών του.
Η Αυστριακή εταιρεία, όπως υποστηρίζεται στην ίδια αίτηση, έχει ακόμη επιχειρήσει να «εκμισθώσει» το ξενοδοχείο μαζί με τον εξοπλισμό του, που δεν της ανήκει, σε άλλη ξενοδοχειακή εταιρεία.
Διατείνεται η ξενοδοχειακή εταιρεία ότι η συμπεριφορά της Αυστριακής εταιρείας «είναι κακόπιστη και αρπακτική και μοναδικό σκοπό έχει κυριολεκτικά “να φάει“ το ξενοδοχείο υπερπολλαπλασίας αξίας των ανεξόφλητων σήμερα ληξιπρόθεσμων δανειακών δόσεων συνολικού ποσού περίπου 2.000.000 €, ενώ το σύνολο της εισέτι ανεξόφλητης δανειακής απαιτήσεώς της, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω ληξιπροθέσμου ποσού, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 7.000.000 €, ενώ κατά τα εκτεθέντα η αντικειμενική εμπορική αξία του είναι πενταπλάσια και πλέον του ποσού αυτού ανερχόμενη στην αξία των 38.600.000 €».
Ζητείται έτσι από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου να εκδώσει προσωρινή διαταγή, με την οποία να απαγορεύεται στην Αυστριακή εταιρεία να επιφέρει οποιαδήποτε πραγματική ή νομική μεταβολή στο ακίνητο του ξενοδοχείου,  μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η δικαστική μεσεγγύηση του ξενοδοχείου, να επιτραπεί στον μεσσεγυούχο η προσωρινή λειτουργία του ξενοδοχείου και του εξοπλισμού του, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και προμηθευτές του κατά την τρέχουσα σαιζόν 2017 και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής κρίσης επί της εκκρεμούσης διεκδικητικής αγωγής της.
Τονίζεται ακόμη ότι δέχεται η διαχείριση και λειτουργία του ξενοδοχείου να εποπτεύεται και να ελέγχεται σε καθημερινή βάση από οικονομικό ελεγκτή που έχει διορίσει η Αυστριακή εταιρεία.
Επισημαίνεται ακόμη ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχέδιο αναχρηματοδότησης που διαπραγματεύεται η ξενοδοχειακή εταιρεία με μεγάλη τράπεζα του εξωτερικού με σκοπό την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής της προς την Αυστριακή εταιρεία το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σαιζόν.
Την ξενοδοχειακή εταιρεία εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Κ. Γιαννακός και Δ. Γεωργάς και την Αυστριακή ο δικηγόρος κ. Στ. Παρασκευάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ