Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσφεύγει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ακύρωση και αναστολή απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο μετά από επιθεώρηση για έργα εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
Πιο συγκεκριμένα εκδόθηκε η με αριθμ. 4297/30-11-2016 απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιδόθηκε στην Δ/νση Οικονομικού στις 15/12/2016, με την οποία επιβλήθηκε στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου μετά από έκθεση της ΕΔΕΛ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα στην πράξη «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», κωδ. ΟΠΣ 357553, υποέργο 4, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, πρόστιμο ύψους 38.532,99 €.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Νομικό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κ Ελευθέριο Μπάλλα για την άσκηση ένδικων μέσων (αίτηση αναστολής και έφεση) κατά της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
Το συγκεκριμένο έργο, με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 848.278 ευρώ, ελέγχθηκε από ομάδα επιθεωρητών της ΕΔΕΛ τον Ιούνιο του 2015.
Μεταξύ άλλων υπήρξε έλεγχος του φυσικού αντικειμένου (εξοπλισμού) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης, στο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (TEE) Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας Σύρου,  στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάξου και στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Νάξου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ