Συζήτηση έγινε σήμερα σε κοινή συνεδρίαση αρμοδίων επιτρόπων της Βουλής με τον Επίτροπο της Ε.Ε. αρμόδιο για την Δράση για  το Κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias Canete με θέμα: «Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα»

Μεγάλη σημασία για τα νησιά μας έχει η συμφωνία της Επιτροπής της Ε.Ε. με την Κυβέρνηση να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και ενισχύσεις για την λύση του ενεργειακού προβλήματος στα ελληνικά νησιά.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλ. Καματερός που συμμετείχε στην συνεδρίαση δήλωσε:

Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή της Επιτροπής που αφορά στα 117 κατοικημένα νησιά μας.

Σ’ αυτή την διαδικασία πρέπει να δούμε:

  1. Την φέρουσα ικανότητα κάθε νησιού σε υποδομές πράσινης ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κλπ) ώστε να μη διαταραχθεί η περιβαλλοντική ισορροπία.
  2. Ο ενεργειακός σχεδιασμός, όπως και κάθε άλλος σχεδιασμός για τα νησιά, πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους.

Έχουμε επινοήσει γι’ αυτό μελέτη για την κατηγοριοποίηση των νησιών, σε

α. Παράκτια β. Κέντρα και εξαρτημένα νησιά γ. Απομακρυσμένα.

Αυτή η βάση πρέπει να αποτελεί τον οδηγό για κάθε σχεδιασμό είτε αφορά στις συγκοινωνίες, είτε στις υπηρεσίες, στην υγεία, στην παιδεία κ.λ.π.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ