Αθώος κρίθηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ένας αστυνομικός, που υπηρετεί με αυταπάρνηση σε υπηρεσία ευθύνης της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιότερων στελεχών της ΕΛΑΣ στο νησί, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος για απιστία!
Ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος αναγνωρίζοντας του δύο ελαφρυντικά, αλλά το δικαστήριο μετά και τις καταθέσεις προβεβλημένων εν ενεργεία και συνταξιούχου αστυνομικών τον έκρινε αθώο.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο αστυνομικός φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 654 ευρώ από την διαχείριση παραβόλων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως διαχειριστής μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης τον Οκτώβριο του 2015!
Ο συνήγορος υπεράσπισής του δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης, κατέστησε σαφές ότι αφενός το ποσό έχει καταβληθεί με ρητή επιφύλαξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ περαιτέρω τόνισε ότι ήδη το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας πλήν εκείνου που αφορά παράβολα αξίας 220 ευρώ, έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή.
Ο αστυνομικός κλήθηκε συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο, να καταβάλει αρμοδίως στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 12.945 ευρώ, το οποίο αφορά την διαχείριση παραβόλων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως διαχειριστής διότι από τον έλεγχο δεν προέκυψε ότι αυτά είχαν καταστραφεί!
Ουσιαστικά δηλαδή υπήρξε αδυναμία εξακρίβωσης από τον έλεγχο, αν είχαν καταστραφεί τα παράβολα, παρότι ωστόσο προς τούτο συνηγορούν σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 24 Μαϊου 2010 της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, πρωτόκολλο καταστροφής των παραβόλων της ίδιας υπηρεσίας που είχε εκδοθεί τρεις μέρες ενωρίτερα και πίνακας καταστροφής του ίδιου έτους!
Η καταστροφή των παραβόλων είχε γίνει μάλιστα από τριμελή επιτροπή, η οποία συνέταξε και το σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβλήθηκε ιεραρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση της ΕΛΑΣ.
Βρέθηκε ωστόσο ότι εκ παραδρομής είχε γίνει χρήση ενσήμων από στελέχη της ΕΛΑΣ, χωρίς να είναι ο ίδιος αποκλειστικά εκείνος που τα επικολλούσε.
Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν να έχουν επικολληθεί ένσημα αξίας 645 ευρώ τα οποία εφέροντο να είχαν καταστραφεί.
Εξαιτίας πλημμύρας στην υπηρεσία που υπηρετεί, ορισμένοι αριθμοί πρωτοκόλλων ήταν δυσανάγνωστοι και ως εκ τούτου πιθανότατα να έγινε λάθος.
Σημειώνεται εξάλλου ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός διαχειρίζεται παράβολα πέραν της 20ετίας, χωρίς ποτέ να προκύψει οτιδήποτε το μεμπτόν εις βάρος του.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε θεωρεί ότι πράγματι έγινε καταστροφή, δεν θεωρεί υπαίτια τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής και καταλογίζεται μόνο στον ίδιο  χρήση ενσήμων ύψους 645 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ