Με έναν καταιγισμό ειδοποιητηρίων τις επόμενες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα επιχειρήσει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους φορολογουμένους να σπεύσουν να αποκαλύψουν οικειοθελώς αδήλωτα εισοδήματα. Τα ειδικά αυτά ραβασάκια συνιστούν απλή κοινοποίηση της δυνατότητας αξιοποίησης των διατάξεων του νόμου, όμως πίσω από τις γραμμές συνιστούν και μια έμμεση προειδοποίηση του τύπου «για να μην έρθουμε εμείς σε εσάς, ελάτε μόνοι σας»…

Η δημοσίευση της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, χθες, αποκάλυψε το περιεχόμενο της «Ειδικής πρόσκλησης» οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Με το ειδοποιητήριο γνωστοποιείται ότι «από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η με αριθμό… εντολή φορολογικού ελέγχου για… Κατόπιν αυτού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, μπορείτε να υπαχθείτε στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 59 του ως άνω νόμου, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται από το φορολογούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ. Κατόπιν υποβολής των δηλώσεων του ν. 4446/2016, οι φορολογούμενοι προσκομίζουν αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων και των σχετικών παραστατικών στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου».

Τα ειδικά σημειώματα θα επιδίδονται ιδιοχείρως και ο αποδέκτης θα καλείται να υπογράψει ότι παρέλαβε την ειδική πρόσκληση. Αφορούν φορολογουμένους για τους οποίους έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί εντολή ελέγχου έως τις 31 Μαΐου. Η δεξαμενή επιλογής των υποθέσεων περιλαμβάνει 1,3 εκατομμύρια ΑΦΜ για τα οποία οι ελεγκτικές Αρχές έχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής στη διάθεσή τους.
Προτεραιότητα στα ραβασάκια έχουν όσοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τον έλεγχο. Ανάλογα με το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, προσδιορίζεται και η προθεσμία υποβολής των ειδικών δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται η παράταση της πρώτης προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων στους οποίους κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων. Η προθεσμία της 23ης Ιανουαρίου με την τροπολογία παρατείνεται έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Ο νόμος για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων προβλέπει ιδιαιτέρως υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα σε όσους αυτοκαταγγελθούν να γλιτώσουν από ποινικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στα νομικά (ΑΕ – ΕΠΕ) πρόσωπα μπορεί να φτάσει το 25,92% χωρίς εντολή ελέγχου και 27,12% με εντολή. Στα φυσικά πρόσωπα κυμαίνεται από 48,6% χωρίς εντολή ελέγχου, με εντολή φτάνει το 50,85% και με προσωρινό προσδιορισμό φόρου το 56,25%.
Τα ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ