Με νέα προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έγινε δεκτό το αίτημα γνωστής ανώνυμης εμπορικής βιοτεχνικής εταιρείας της Ρόδου, για την απαγόρευση των πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας της και των εταίρων της και ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της νέας αιτήσεως υπαγωγής της στην προστασία του πτωχευτικού κώδικα την 3η Ιουλίου 2017.
Στην διαδικασία άσκησαν κύριες παρεμβάσεις το Ελληνικό Δημόσιο και το ΕΦΚΑ, ζητώντας την απόρριψη του αιτήματος, υποστηρίζοντας ότι η αίτηση της εταιρείας τυγχάνει νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.
Η όλη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής της εταιρείας με τους πιστωτές της, παρότι έχει γνωστοποιήσει στην νέα της αίτηση, ότι έχει ήδη έλθει σε συμφωνία με το 82% αυτών, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό «θρίλερ» για τους μετόχους της.
Πιο συγκεκριμένα η πρώτη αίτηση της εταιρείας για την υπαγωγή της στην προστασία του πτωχευτικού κώδικα απορρίφθηκε μόλις πρόσφατα από το δικαστήριο.
Η έκδοση απόφασης εκκρεμούσε επί σειράν ετών ενώπιον του δικαστηρίου, η δικογραφία αφαιρέθηκε από τον δικαστή, που την είχε χρεωθεί ως εισηγητής, επανακδικάστηκε και απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι είχε υποβάλει ισολογισμούς της χωρίς να έχει προσκομίσει και να επικαλείται απόφαση γενικής συνέλευσης περί εγκρίσεως τους. Επιπλέον οι ισολογισμοί των ετών 2010 και 2011 δεν έφεραν βεβαίωση ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους.
Το δικαστήριο έκρινε ότι τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και απέρριψε την αίτηση της.
Η εταιρεία παραιτήθηκε από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της απορριπτικής απόφασης της πρώτης της αιτήσεως και υπέβαλε άλλη άμεσα.
Το αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της δεύτερης αιτήσεως της απορρίφθηκε ομοίως για τυπικό λόγο και συγκεκριμένα διότι δεν είχε δημοσιεύσει περίληψη αυτής, ως όφειλε, στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων.
Με το που δημοσιεύθηκε και η νέα απορριπτική απόφαση, η εταιρεία υπέβαλε νεα που μένει να συζητηθεί την ημερομηνία που προαναφέραμε.
Όπως έγραψε η «δ», η συγκεκριμένη εταιρεία, προσέφυγε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά τη δυσχερή θέση στην οποία περιήλθε εξαιτίας κυρίως της κρίσης που μαστίζει την κτηματαγορά.
Η εταιρεία συστάθηκε το 1983 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στην πορεία μετά και από συγχωνεύσεις με άλλες εταιρείες των ίδιων συμφερόντων στο ποσό των 3,8 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της επένδυσε δυναμικά σε ακίνητα στο νησί της Ρόδου και εξασφάλισε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο στην πόλη της Ρόδου και στα γύρω χωριά.
Η πορεία της υπήρξε από συστάσεώς της κερδοφόρα και επικερδής αλλά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που έπληξε πρωτίστως την αγορά ακινήτων, καθώς δημιούργησε αρνητική ψυχολογία και φόβο στους υποψήφιους επενδυτές και ταυτόχρονα έκλεισε την στρόφιγγα του δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιόρισε τα έσοδά της.
Δημιουργήθηκε έτσι έλλειψη ρευστότητας με αποτέλεσμα να μην έχει πλέον επαρκείς πόρους για να αντεπεξέλθει σε εργασίες κατασκευών που έχει σχεδιάσει αλλά και στις οικονομικές υποχρεώσεις της ενώ ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
Βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με απρόβλεπτα εμπόδια στην εξέλιξη των επιχειρηματικών της σχεδίων κυρίως με την αναστολή τους λόγω πολεοδομικών προβλημάτων σε κεντρικό ακίνητο στο νησί της Ρόδου. Τα δάνειά της φέρονται να ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προβεί στη σύναψη και χρηματοδοτικών μισθώσεων για τις οποίες υπάρχουν οφειλές ενός εκατ. ευρώ περίπου. Οι οφειλές της σε προμηθευτές αγγίζουν τα 4 εκατ. ευρώ και σε επιταγές τα 600.000 ευρώ. Οι οφειλές της στην εφορία ανέρχονται σε 290.000 ευρώ περίπου και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 370.000 ευρώ περίπου.
Η εταιρεία εκτιμά ότι, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και υπό την προϋπόθεση συνέχισης των εργασιών της δεδομένου ότι, αποτελεί μία βιώσιμη επιχείρηση, αλλά και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση εύλογης συμφωνίας διακανονισμού με τους πιστωτές της, μπορεί να εξυγιανθεί και να κατορθώσει να αποπληρώσει ολοσχερώς όλες τις συσσωρευμένες οφειλές της. Πέραν της ακίνητης περιουσίας της, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, διαθέτει εξοπλισμό αξίας άνω των 280.000 ευρώ, εμπορεύματα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της έναντι πελατών της ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ.
Την εταιρεία εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Α. Ασημακόπουλος και Αικ. Βολονάκη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ