Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2017, στην Λευκωσία, η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg MED Programme BLUEISLANDS στην οποία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος και ο επιστημονικός υπεύθυνος και Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα περιβάλλοντος Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης.
Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 2.755.320,41€, με διάρκεια 3 έτη, έχει ως στόχο την κατανόηση, ανάδειξη και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων σε 8 περιοχές-νησιά της Μεσογείου ως αποτέλεσμα του τουρισμού. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.
Μιλώντας στην έναρξη της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την φιλοξενία υπογράμμισε ότι «Οι επιπτώσεις της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου είναι ένα πρόβλημα χρόνων. Η αύξηση των τουριστικών ροών και η ταχεία ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών οδηγούν στην αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων σε τουριστικούς προορισμούς έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα BLUE ISLANDS έχει ως στόχο να προσεγγίσει και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.»
Κατά την διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση της συντονιστικής (Steering Committee) και επιστημονικής επιτροπής (Technical Committee) του προγράμματος στην οποία ο κ. Γαμβρούδης παρουσίασε την συμμετοχή και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί της Ρόδου.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα ανέρχεται στις 224.684,40€ και αφορά την προμήθεια και αξιοποίηση ενός Κινητού Κέντρου Ανακύκλωσης σε διάφορες χρονικές περιόδους σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (παραλίες, ξενοδοχεία κ.α) της Ρόδου. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθούν επίσης δειγματοληψίες και έρευνες σε 3 παραλίες της Ρόδου για την εκτίμηση της δυναμικής των μίκρο- και μάκρο-πλαστικών (micro- and macro-plastics) και την επίδραση τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Τα αποτελέσματα των ερευνών και δράσεων στην Ρόδο θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετάδοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του έργου.
Τέλος με βάση τα αποτελέσματα από τις δράσεις σε όλα τα νησιά θα καταρτιστούν σχέδια δράσης, πρόληψης και διαχείρισης για τον μετριασμό της παραγωγής αποβλήτων ως αποτέλεσμα του τουρισμού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ