Δυσκολεύουν πλέον πολύ οι διαδικασίες για τις δαπάνες των Δήμων. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σάββας Διακοσταματίου, αν ισχύσει το προεδρικό διάταγμα 80 του 2016 που προβλέπει δαιδαλώδεις διαδικασίες, τότε πλέον ο Δήμος δεν θα μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα…
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Διακοσταματίου ανέφερε: «Με το προεδρικό διάταγμα 80 του 2016 έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου. Μία βασική αλλαγή είναι ότι ο Δήμος πλέον έχει εσωτερικό έλεγχο που διενεργεί η οικονομική υπηρεσία. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 δεν θα έπρεπε να έχουμε τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Στους υπόλοιπους φορείς καταργήθηκε, παρόλα αυτά, θα συνεχιστεί στους Δήμους μέχρι το 2019. Δηλαδή παρόλο, που δεν θα έχουμε επίτροπο, θα έχουμε εσωτερικό έλεγχο.
Αυτό συμπεράναμε-επειδή κανείς ακόμη δεν ξέρει τι θα ισχύει επακριβώς-είναι ότι η κάθε υπηρεσία θα αιτείται ανάληψη μίας υποχρέωσης. Αυτό το αίτημα θα πηγαίνει στην οικονομική υπηρεσία, η οποία με τη σειρά της θα δίνει βεβαίωση πάνω στο συγκεκριμένο αίτημα, ότι υπάρχουν χρήματα στον Χ κωδικό και δεν έχουμε υπερβεί τα διαθέσιμα. Αυτή η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα πηγαίνει στο διατάκτη, εν προκειμένω στο δήμαρχο, έπειτα στην οικονομική επιτροπή και στο δημοτικό συμβούλιο που θα αποφασίζουν πλήρως αιτιολογημένα γιατί θα πρέπει να γίνει η Χ δαπάνη.
Στη συνέχεια θα πηγαίνει η απόφαση στον προιστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας ,ο οποίος θα κάνει έκθεση πάνω στο σώμα της απόφασης και θα βεβαιώνει ότι πράγματι μπορεί και πρέπει να γίνει η δαπάνη, ότι είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Δήμου, δημοσιονομικά αποδεκτή κλπ. Αφού γίνει αυτό θα επιστρέφει στον διατάκτη, στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής και στο δήμαρχο για να υπογράφεται η ανάληψη υποχρέωσης για να γίνονται οι δαπάνες. Όπως καταλαβαίνετε είναι μία δαιδαλώδης διαδικασία. Εάν ισχύσει αυτό τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στους Δήμους. Εξομοιώνεται η λειτουργία του Δήμου με τη λειτουργία ενός υπουργείου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό… Ένα υπουργείο δεν έχει συλλογικά όργανα. Η διαδικασία αυτή η πολυδαίδαλη ολοκληρώνεται σε ένα λογικό χρονικό διάστημα».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ