Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών , του έτους 2017.

Ημερομηνία : Κυριακή 05/03/2017.
Τόπος : Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Ανω Λιοσίων
Ηλικίες : Γεννηθέντες (-είσες) τα έτη 1997-1998-1999 .Εκτός αυτών, θα επιτραπεί η συμμετοχή και της μεγαλύτερης ηλικίας των Εφήβων-Νεανίδων, δηλαδή των γεννηθέντων το έτος 2000. Ουδείς άλλος εκ των εφήβων-Νεανίδων θα επιτραπεί να συμμετάσχει, έστω και αν είναι μεταλλιούχος της προηγούμενης ημέρας. Εφιστάται η προσοχή των σωματείων στο σημείο αυτό, διότι εδώ υπάρχει διαφορά με την περυσινή προκήρυξη.
Κατηγορίες βάρους : Νέοι Άνδρες: -55,-60, -66, -73,-81, -90, -100, + 100.
Νέες Γυναίκες: -44, -48 -52, -57, -63, -70, -78, +78

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να αποσταλούν επί των ειδικών εντύπων που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (hjf.gr) και πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι τις14:00 μ.μ. της Πεμπτης της 2/3/2017. (φαξ ή e-mail στο director@hjf.gr )

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. (Για περισσότερες πληροφορίες επί των δηλώσεων σας παραπέμπουμε στο Άρθρο 2 της πάγιας εγκυκλίου Αριθ.Πρωτ.1438/01-αναζητείστε το έγγραφο εφ’ όσον δεν το έχετε). Σύλλογος που δεν θα έχει αποστείλει τέτοια δήλωση μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Στη δήλωση συμμετοχής δίπλα από το όνομα το κάθε συμμετέχοντα αθλητή θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της Ομοσπονδίας που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αθλητή.

Κλήρωση : Θα διεξαχθεί στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής 3/3/2017 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως
Ζύγιση : Κυριακή 5/3/2017 στο γήπεδο.

Ανεπίσημη ζύγιση 07.00-07.30

Επίσημη Ζύγιση 07.30-08.30

Έναρξη των αγώνων : 10:00 πμ.
Διάρκεια κάθε αγώνα : 4 λεπτά
Εμφάνιση : Το άσπρο και μπλε τζουντογκι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
Ειδικές παρατηρήσεις : Για οποιεσδήποτε γενικές πληροφορίες, που αφορούν στις συνθήκες και τους όρους συμμετοχής στους αγώνες, σας παραπέμπουμε στην πάγια εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.1438/01 (http://www.hjf.gr/judo12.php). Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων στα προκηρυσσόμενα Πρωταθλήματα, σημαίνει ότι γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω εγκυκλίου και της παρούσας προκήρυξης.

Οικονομικές Συνθήκες: Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανέρχεται στα 10 € ανά αθλητή/αθλήτρια. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί την ημέρα των αγώνων και οπωσδήποτε πριν από την έναρξή τους .

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης : Θανάσης Καπαρός

Αναπληρωτής : Τρύφων Πέππας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο προκηρύσσει τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων Α’, του έτους 2017.

Ημερομηνία : Κυριακή 05/03/2017
Τόπος : Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης Ανω Λιοσίων
Ηλικίες : Γεννηθέντες (-είσες) τα έτη 2003, 2004.
Κατηγορίες βάρους : Παίδες: -34, -38, -42, -46, -50 -55,-60, -66, -73, +73 κ.
Κορασίδες: -32, -36, -40, -44, -48 -52, -57, -63, -69, +69 κ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να αποσταλούν επί των ειδικών εντύπων που επισυνάπτονται στην προκήρυξη και πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας με φαξ ή e-mail (director@hjf.gr) μέχρι τις 14:00 μ.μ. της Πεμπτης 02/03/2017.

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις υποβαλλόμενες πέρα από την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Στη δήλωση συμμετοχής δίπλα από το όνομα το κάθε συμμετέχοντα αθλητή θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της Ομοσπονδίας που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αθλητή. Το αυτό ισχύει και για τις αθλήτριες.

Κλήρωση : Παρασκευή 03/03/2017 στις 21.00 σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως
Ζύγιση : Κυριακή 05/03/2017 στο γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων.

Ανεπίσημη : 07.00-07.30

Επίσημη : 07.30-08.30

:
:
Έναρξη αγώνων : 10:00 πμ.
Διάρκεια κάθε αγώνος : 3 λεπτά
Εμφάνιση : Οι αθλητές κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο (tatami) θα πρέπει να φορούν αποκλειστικά (επί ποινή αποκλεισμού) λευκό judogi το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κανονισμό διαιτησίας. Δεν θα επιτραπεί η χρήση μπλε judogi
Ειδικές παρατηρήσεις : Η δήλωση συμμετοχής των σωματείων στα προκηρυσσόμενα Πρωταθλήματα, σημαίνει ότι γνωρίζουν και δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Από την εφαρμογή της εγκυκλίου εξαιρείται αποκλειστικώς και μόνον το Άρθρο 8 & 2 περί του άμεσου hansoku-make, για την ηλικία αυτή των αθλητών (-τριών). (Δεν θα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων ο τιμωρούμενος με άμεσο hansoku-make αθλητής).

Ειδική σημείωση : Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή παίδων Β (ακόμη και αν είναι μεταλλιούχοι) στους αγώνες των παίδων Α. Παρότι προκύπτει από την όλη προκήρυξη, θεωρούμε σκόπιμο να το επισημάνουμε ιδιαιτέρως.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Υπεύθυνος θεμάτων οργάνωσης, κανονισμών και τάξης: Θανάσης Καπαρός

Αναπληρωτής: Τρύφων Πέππας

Όλα τα υπόλοιπα όργανα των Αγώνων θα οριστούν καταλλήλως και εγκαίρως από την Ομοσπονδία.

Πέρας προσέλευσης του προσωπικού των Αγώνων στο γήπεδο: 09.00, πλην των οργάνων της ζύγισης που θα πρέπει να είναι στην θέση τους στις 07.30.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες: 10 ευρώ ανά αθλητή ή αθλήτρια. Θα καταβληθεί επί τόπου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ