Καλούμε όλα τα άτομα  με αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω να προσέρθουν στα γραφεία του συλλόγου μας  από Δευτέρα εως  Παρασκευή και ώρα από τις 9:00  εως 15:00

 με τα παρακάτω  δικαιολογητικά.

 

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο(για Έλληνες υπηκόους  ) /πιστοποιητικό για ανήλικα τέκνα / διαβατήριο και άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς )
  2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας άνω των 67%
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2015
  4. 2 ή 3 Φωτογραφίες ανάλογα την περίπτωση

 

 

Προκειμένου να τους χορηγηθεί  το Δελτίο Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/1/2017

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                                                           ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΜΩ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ