Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα επιτελών του ΕΦΚΑ Ρόδου για την εξιχνίαση μιας σοβαρής υπόθεσης εισφοροδιαφυγής με τη συνδρομή μιας 83χρονης γυναίκας, διαχειρίστριας και μέλους ομόρρυθμης εταιρείας των Αθηνών.
Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών έχει τεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κεντρικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου, στο οποίο βρέθηκαν να απασχολούνται υπάλληλοι, τους οποίους είχε «δανειστεί» από την ομόρρυθμη εταιρεία της Αθήνας, με «μπροστάρη» και «αχυράνθρωπο» την 83χρονη.
Η συγκεκριμένη ομόρρυθμη εταιρεία, που φέρεται να λειτουργεί ως «εργαστήριο» με έναν μόνο υπάλληλο, έχει δημιουργήσει ήδη χρέος ύψους 170.000 ευρώ από εισφοροδιαφυγή σε άλλη επιχείρηση στην οποία «δάνειζε» υπαλλήλους στη Λάρισα και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήδη με ενέργειες του ΕΦΚΑ έχει σφραγιστεί η πρόσβαση της στο ηλεκτρονικό σύστημα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ασφαλισμένου προσωπικού της.
Ουσιαστικά δηλαδή, φέρεται να χρησιμοποιείται η 83χρονη για να της «φορτώνονται» οφειλές σε ΕΦΚΑ για δανειζόμενους υπαλλήλους.
Πρόκειται ουσιαστικά για μια εικονική εταιρεία που υπερχρεώνεται με οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους στις Δ.Ο.Υ, ενώ είναι αδρανείς χωρίς να προβαίνει σε διακοπή της δραστηριότητάς της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι επιτελείς του ΕΦΚΑ Ρόδου έκριναν ότι ο συγκεκριμένος δανεισμός υπαλλήλων από την επίμαχη ομόρρυθμη εταιρεία είναι παράνομος αφού η έδρα της είναι στην Αθήνα και οι υπάλληλοι κατοικούν και εργάζονται μόνιμα στη Ρόδο.
Ηδη έχουν σχηματιστεί διοικητικά πρόστιμα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα κοινοποιηθούν αρμοδίως μέσα στις προσεχείς ημέρες, ενώ η όλη υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και σχετικής πορισματικής έκθεσης και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Σύμβαση δανεισμού μισθωτού είναι η συμφωνία μεταξύ του εργοδότη του μισθωτού και ενός τρίτου εργοδότη με την οποία ο πρώτος (εργοδότης) παραχωρεί στον δεύτερο (εργοδότη) τις υπηρεσίες του μισθωτού του, που συνδέεται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Κύρια χαρακτηριστικά της τριμερούς σχέσεως είναι τα εξής:
Υποχρέωση του εργοδότη του μισθωτού να παραχωρήσει για ορισμένο χρόνο τις υπηρεσίες αυτού στον νέο εργοδότη.
Υποχρέωση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες για τον συμφωνηθέντα χρόνο στον νέο εργοδότη.
Υποχρέωση του νέου εργοδότη να καταβάλλει τις οφειλόμενες στο μισθωτό αποδοχές.
Η καταβολή του μισθού κατά την διάρκεια του δανεισμού είναι υποχρέωση του αρχικού εργοδότη εκτός και αν υπάρχει ειδικότερη συμφωνία μεταξύ αρχικού εργοδότη, μισθωτού και τρίτου, η οποία να ρυθμίζει τους όρους εργασίας κατά την διάρκεια του δανεισμού, πχ τον υπόχρεο καταβολής του μισθού.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του δανεισμού συναφθεί άμεση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του μεταγενέστερου εργοδότη και του μισθωτού, ο αρχικός εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων εισφορών στο ΙΚΑ διότι πλέον καθίσταται υπόχρεος ο μεταγενέστερος εργοδότης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ