Για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού από το φράγμα του Γαδουρά, ενημερώνει με δηλώσεις του στην «δημοκρατική» ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της καθημερινής διαχείρισης του φράγματος, κ. Νικόλαος Λυμπερόπουλος.
Ο κ. Λυμπερόπουλος, πολιτικός μηχανικός, πρώην υπάλληλος του ΥΠΕΧΩΔΕ, που απασχολείται πλέον στην Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπήρξε ο επιβλέπων της εργολαβίας για την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος από το έτος 2003, ελέγχοντας την αποδοτικότητα της λειτουργίας του.
Ο κ Λυμπερόπουλος σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΔΕΥΑΡ και του Δήμου Ρόδου, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών ποιότητας του νερού, προ της εισόδου του, στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ.
«Με την επανεκκίνηση του έργου μετά την εγκατάσταση του εργολάβου του έργου της καθημερινής διαχείρισης του φράγματος από την 20η Ιουλίου 2017 και συγκεκριμένα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού του φράγματος, βρίσκονται και εργάζονται σε βάρδιες καθημερινά και διαρκώς 4 χημικοί σε εργαστήριο, που ελέγχει την ποιότητα του νερού, σε όλη του την διαδρομή μέχρι τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ.
Ο έλεγχος γίνεται με online όργανα σε περισσότερα από 10 σημεία της διαδρομής, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι και απευθείας από τους χημικούς μετά από δειγματοληψίες», εξηγεί ο κ. Λυμπερόπουλος, τονίζοντας ότι είναι τέτοιο το πλαίσιο λειτουργίας του φράγματος και υπάρχει αυστηρή πρόβλεψη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, που δεν υφίσταται, ούτε και κατά διάνοια κίνδυνος, το νερό που θα διατεθεί προς κατανάλωση να μην έχει ελεγχθεί.
Οι αναλύσεις του νερού γίνονται σε ειδικό εργαστήριο στο Χαράκι και διευθυντής της λειτουργίας του έργου είναι ο κ. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, υπάλληλος του αναδόχου.
«Δυνάμει της προκήρυξης, όπου υπήρχε σαφής πρόβλεψη στο τεχνικό τεύχος, ο ανάδοχος που επρόκειτο να αναδειχθεί θα ανελάμβανε τον έλεγχο της ποιότητας του νερού μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις προβλέψεις σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται τα όρια διαφορετικών παραμέτρων ελέγχου της ποιότητας του νερού. Επιπλέον έλεγχοι διενεργούνται από πιστοποιημένο προς τούτο εργαστήριο στον Πειραιά και συγκεκριμένα από την εταιρεία Chem-mar», δηλώνει ο κ. Λυμπερόπουλος, τονίζοντας παραπέρα, ότι το τεχνικό τεύχος της σύμβασης με τον ανάδοχο, αποτελεί παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης, που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΥΑΡ και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το φράγμα.
Ο κ. Λυμπερόπουλος, δήλωσε ότι υπάρχει μόνιμη και αγαστή συνεργασία όλων των παραγόντων του φράγματος με την ΔΕΥΑΡ, ότι έλεγχοι γίνονται και στα εργαστήρια της ΔΕΥΑΡ και ποτέ δεν έχει υπάρξει διαφορά στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από διαφορετικούς φορείς.
Κατέστησε σαφές εξάλλου ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ και υπέρβαση των ορίων που θέτει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών…
«Το νερό αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν παίζουμε με το νερό. Οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και ενδελεχείς.
Ακόμη κι αν υπάρξει ενδεχόμενο για οποιαδήποτε αιτία από έλεγχο να προκύψει ότι κάποια όρια είναι άνω των προβλεπόμενων από την σχετική ΚΥΑ υπάρχει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και συγκεκριμένα τεχνική λύση, που θα τεθεί σε εφαρμογή και παγιδεύονται ουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον καταναλωτή.
Τέτοιο σχέδιο δεν χρειάστηκε ποτέ μέχρι σήμερα να τεθεί σε εφαρμογή γιατί η ποιότητα του νερού και οι μετρήσεις ήταν κάτω των προβλεπόμενων ορίων.
Ο κ. Λυμπερόπουλος, δήλωσε εξάλλου ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται από τον ανάδοχο η καθημερινή ανάρτηση σε ιστοσελίδα των χημικών αναλύσεων του νερού έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Επεσήμανε τέλος ότι το νερό τροφοδοτεί πλέον την δεξαμενή της ΔΕΥΑΡ στους Αγίους Αποστόλους, ενώ για την δεξαμενή των Ασγούρου η τροφοδοσία γίνεται σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα η δεξαμενή των Ασγούρου έχει διάσταση μικρότερη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δεχθεί όλο τον όγκο του νερού που διατίθεται και απαιτείται τεχνικά να «στραγγαλίζεται» η παροχή.
Πρόκειται για ένα τεχνικό καθαρά θέμα για το οποίο θα βρεθεί μόνιμη λύση ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για να μην δημιουργείται στάσιμο νερό και να υπάρξει ενδεχόμενο επιμόλυνσής του.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ