Νέα ψυχρολουσία υπέστησαν συμβεβλημένοι στην Ρόδο με την εταιρεία που διαθέτει στην αγορά τα τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες myPOS,  αλλά και την τράπεζα της αλλοδαπής SATA Bank!
Αφού συγκεκριμένα κινήθηκε η διαδικασία κατάσχεσης τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες myPOS από επιτελείς της ΔΟΥ Ρόδου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, κυρίως από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά καταστήματα, που εμπορεύονται τουριστικά είδη, μόλις πρόσφατα ενημερώθηκαν ότι ξεκινά και η αποστολή στο Υπουργείο Οικονομικών στοιχείων γύρω από τις καταθέσεις τους, στην ως άνω τράπεζα του εξωτερικού.
Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, η αποδοχή πληρωμών με κάρτες οι οποίες εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό απαγορεύεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που διέπει τα capital controls και για τον λόγο αυτό σε συνεργασία με την Οικονομική Εισαγγελία σχηματίστηκαν δικογραφίες.
Η ΓΓΔΕ εστιάζει στην πλευρά της απόκρυψης φόρων, καθώς όταν δεν εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές στην Ελλάδα, μέσω ελληνικών POS, τότε δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός φορολογικός έλεγχος.
Θυμίζουμε ότι τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν σε νησιά και τουριστικές περιοχές πλήθος επιχειρήσεων που έκοβαν αποδείξεις μόνον από τα POS – τα μηχανάκια στα οποία χρεώνονται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες- και όχι κανονικές αποδείξεις.
Τα τερματικά POS μπορεί να πιστοποιούν τη συναλλαγή με την τράπεζα, δεν υποκαθιστούν όμως επ’ ουδενί την κανονική απόδειξη, καθώς δεν είναι συνδεδεμένα με την ταμειακή μηχανή.
Επομένως η τράπεζα χρεώνει κανονικά τη συναλλαγή, η εφορία όμως δεν μαθαίνει ποτέ για αυτή, ήτοι έχει “μαύρα μεσάνυκτα” για τις πραγματικές εισπράξεις της επιχείρησης.
Η εταιρεία ADP Development A.E., εκπρόσωπος στην Ελλάδα των ξένων τερματικών myPOS, υπεραμύνεται της νομιμότητας στην λειτουργία και διάθεσή τους επικαλούμενη κυρίως διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και τις προβλέψεις της Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τους περιορισμούς στην διακίνηση κεφαλαίων, που δεν φέρονται να την αφορούν.
Πέραν τούτου ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή δεν την αγγίζουν καθώς οι επιχειρηματίες ήταν ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις για τα πωλούμενα από αυτούς είδη.
Η όλη υπόθεση έλαβε πρόσφατα κι άλλη διάσταση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με ημερομηνία εκκίνησης την 1η Ιανουαρίου 2017, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ) θα εφαρμοστεί στην Ευρώπη, με την πρώτη υποβολή πληροφοριών από τον Απρίλιο του 2017 και την πρώτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορολογικών αρχών όλων των συμμετεχουσών χωρών του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) τον Σεπτέμβριο του 2017.
Σύμφωνα με το νέο ενημερωτικό σημείωμα στον απόηχο της χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η G20 εκδήλωσε το αυξημένο ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου προτύπου, το οποία την οδήγησε, τον Σεπτέμβριο του 2013, να υποβάλει μια επίσημη αίτηση προς τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός κοινού προτύπου υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύονται για τη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος και τρεχούμενων λογαριασμών, όλων των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων τα οποία κατέχουν περιουσιακά στοιχεία σε μια χώρα εκτός της φορολογικής τους κατοικίας, βάσει των διμερών ή των πολυμερών συμφωνιών.
Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), συμπεριλαμβανομένης και της Satabank p.l.c., να διενεργούν όλες τις σχετικές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να αναφέρουν αυτόματα τα στοιχεία των πελατών και των λογαριασμών στις φορολογικές αρχές.
Για τους «ανακοινώσιμους λογαριασμούς» της Satabank p.l.c. – για τους λογαριασμούς των φυσικών προσώπων ή των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι χώρας συμμετέχουσας στη διεθνή δικαιοδοσία, εκτός από τη Μάλτα, θα στέλνουν πληροφορίες γύρω από τις οικονομικές συναλλαγές των κατόχων λογαριασμών από το τέλος του προηγούμενου έτους, ακαθάριστες αποδοχές.
Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) υποχρεούνται να αναφέρουν τις πληροφορίες στις τοπικές φορολογικές αρχές τους σε ετήσια βάση για όλους τους πελάτες.
Οι τοπικές φορολογικές αρχές, στη συνέχεια, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές δικαιοδοσίας του πελάτη βάσει της φορολογικής του κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς.
Η πρώτη αναφορά έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2017 και για τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ