21  επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στην οδό Νικ. Μανδηλαρά, θα καθίσουν την 24η Φεβρουαρίου 2017 στο εδώλιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατηγορούμενοι για αυθαίρετη δόμηση, κατάληψη δημοσίου κτήματος και παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου, κατά περίπτωση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στη Ρόδο, στις 02.4.2012, η 21η εκ των κατηγορουμένων με πρόθεση προέβη σε κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή σε κοινόχρηστο χώρο, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά και ειδικότερα έδωσε εντολή σε άγνωστους εργάτες για να κατασκευάσουν παρτέρι από σκυρόδεμα άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή.
Άπαντες οι κατηγορούμενοι στη Ρόδο στις 11.7.2012 κατέλαβαν αυτογνωμόνως δημόσια έκταση η οποία βρίσκεται αναμφισβήτητα υπό την κατοχή του Δημοσίου θέλοντας να αποκτήσουν επ’ αυτής δικαιώματα νομής και κατοχής και συγκεκριμένα:
Ο μεν πρώτος κατηγορούμενος κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ιωνος Δραγούμη, 1,5 μ2 έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 3 διαφημιστικών πινακίδων.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά, 0,5 μ2 έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση  διαφημιστικής πινακίδας.
Η τρίτη κατηγορούμενη κατέλαβε επί της οδού Μανδηλαρά, 1 μ2 κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχειρήσεώς της, με την τοποθέτηση μιας διαφημιστικής πινακίδας.
Ο τέταρτος κατηγορούμενος κατέλαβε επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά, 0,30 μ2 έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση μιας διαφημιστικής πινακίδας.
Ο πέμπτος κατηγορούμενος κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά, 0,30 μ2 έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση μιας διαφημιστικής πινακίδας.
Ο έκτος κατηγορούμενος με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατέλαβε επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση αφενός μεν 24 κινητών καθισμάτων επί του πεζόδρομου, αφετέρου στις 09.6.2012 4,30 μ2 τοποθετώντας 3 τραπέζια και 6 κινητά καθίσματα.
Περαιτέρω, στις 11.7.2012 τοποθέτησε έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, σε 3 τμ, 2 τραπέζια και 5 καρέκλες με μία ομπρέλα.
Ο έβδομος κατηγορούμενος με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατέλαβε στις 09.6.2012 επί της οδού Νικ. Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 8τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 44 κινητών καθισμάτων επί του πεζόδρομου και αφετέρου στις 26.7.2012 στην ίδια τοποθεσία 1,5 μ2 με την τοποθέτηση 1 τραπεζιού και 4 κινητών καθισμάτων.
Η όγδοη κατηγορούμενη στις 26.7.2012 κατέλαβε επί της οδού Μανδηλαρά 4 8 μ2 κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχειρήσεώς της, με την τοποθέτηση 4 τραπεζιών, 16 κινητών καθισμάτων, 4 βάσεων και 1 πινακίδας – ταμπέλας καταλόγου με φως.
Ο δέκατος κατηγορούμενος κατέλαβε στις 09.6.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 8τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 6 τραπεζιών και 15 κινητών καθισμάτων επί του πεζόδρομου.
Ο εντέκατος κατηγορούμενος κατέλαβε στις 09.6.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 4,8τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 8 κινητών καθισμάτων και 5 τραπεζιών επί του πεζόδρομου.
Ο δωδέκατος και δέκατος τρίτος εκ των κατηγορουμένων, κατέλαβαν στις 11.7.2012 επί της οδού Γρίβα και Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 1 τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς τους, με την τοποθέτηση 2 κινητών καθισμάτων επί του πεζόδρομου.
Ο δέκατος τέταρτος κατηγορούμενος κατέλαβε στις 11.7.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 5 τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 5 βάσεων με ρούχα και κούκλες επί του πεζόδρομου.
Ο 15ος και 20ος εκ των κατηγορουμένων κατέλαβαν στις 11.7.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 0,5 τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς τους, με την τοποθέτηση μιας πινακίδας επί του πεζόδρομου.
Ο δέκατος έκτος και δέκατος έβδομος εκ των κατηγορουμένων κατέλαβαν, στις 11.7.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 18 τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς τους, με την τοποθέτηση βάσεων με ρούχα και κούκλες επί του πεζόδρομου.
Ο δέκατος όγδοος εκ των κατηγορουμένων κατέλαβε στις 11.7.2012 επί της οδού Μανδηλαρά, κοινόχρηστο χώρο 5 τμ έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 6 βάσεων με τουριστικά είδη επί του πεζόδρομου.
Η δέκατη ένατη κατηγορούμενη με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, στις 18.6.2012 κατέλαβε επί της οδού Μανδηλαρά, 3 μ2 κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχειρήσεως της, με την τοποθέτηση 2 τραπεζιών, τεσσάρων κινητών καθισμάτων και μιας πινακίδας – ταμπέλας καταλόγου και στις 26.7.2012 κατέλαβε 4 μ2 κοινόχρηστο χώρο με την τοποθέτηση 2 τραπεζιών, 4 κινητών καθισμάτων και μίας βάσης.
Ο ένατος κατηγορούμενος στις 26.7.2012 κατέλαβε επί της οδού Μανδηλαρά, 3 μ2 κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν της επιχειρήσεώς του, με την τοποθέτηση 2 τραπεζιών, τεσσάρων κινητών καθισμάτων και μιας πινακίδας – ταμπέλας καταλόγου και στις 26.7.2012 κατέλαβε 4 μ2 κοινόχρηστο χώρο με την τοποθέτηση 2 τραπεζιών, 4 κινητών καθισμάτων και μίας βάσης.
Η εικοστή πρώτη κατηγορούμενη στις 26.7.2012 κατέλαβε επί της οδού   Μανδηλαρά,   8   μ2   κοινόχρηστο   χώρο   έμπροσθεν   της επιχειρήσεως της με την τοποθέτηση 4 τραπεζιών, 16 κινητών καθισμάτων και ενός τιμοκαταλόγου με φως.
Άπαντες οι κατηγορούμενοι κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2012 κατηγορούνται ότι με πρόθεση ματαίωσαν την ενέργεια, που είναι αναγκαία για να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που υπάρχει και συγκεκριμένα με τις ανωτέρω κατασκευές και εγκαταστάσεις κατέστησαν ανέφικτη την πρόσβαση ασθενοφόρου και πυροσβεστικού οχήματος σε περίπτωση που εκαλούντο αυτά να επέμβουν για τη διάσωση ατόμου αφού ήταν αδύνατη η διέλευση των οχημάτων αυτών από την οδό Μανδηλαρά λόγω των προαναφερομένων εμποδίων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ