Μετά την ανακίνηση του θέματος των ελέγχων του νερού του Νοσοκομείου Ρόδου για την δημόσια υγεία του πληθυσμού έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

  1. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο του τακτικού ελέγχου και του αισθήματος ευθύνης που την διακατέχει, απέστειλε αίτημα για έλεγχο του πόσιμου νερού στο Τμήμα Υγείας της Περιφέρειας. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ελήφθησαν όλα τα προταθέντα μέτρα όπως: θερμικό σοκ, υπερχλωρίωση, αλλαγή της επιλήψιμης παροχής κ.α.
  2. Το ανιχνεύσιμο μικρόβιο δεν προκαλεί λοίμωξη από το πεπτικό.

Ως εκ τούτου, δεν ετέθησαν σε κίνδυνο οι νοσηλευόμενοι, το προσωπικό και οι επισκέπτες του Νοσοκομείου. Ο μόνος κίνδυνος θα μπορούσε, δυνητικά, να αφορά τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς που ούτως ή άλλως προστατεύονται ιδιαίτερα από το υψηλό αίσθημα ευθύνης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η στόχευση των καταγγελλόντων τείνει μόνο στην υποβάθμιση του δημόσιου Νοσοκομείου, τη δημιουργία πανικού στον πληθυσμό και την προώθησή του στην ιδιωτική υγεία με το ανάλογο κόστος.

Ευχαριστούμε τον γενικό Δ/ντή της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου και κατ’ επέκταση τον Δήμαρχο Ροδίων για την προθυμία του να θέσει την υπηρεσία ελέγχου του Οργανισμού του στη διάθεση του Νοσοκομείου για τον από τούδε και στο εξής τακτικό έλεγχο του νερού του Νοσοκομείου, όπως θα όφειλε να πράξει και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για τα θέματα υγείας να απευθύνεται για την πραγματική και υπεύθυνη ενημέρωση του άμεσα στο Νοσοκομείο.

Τέλος, επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας σε σχέση με την ηθική βλάβη που υφίσταται το Νοσοκομείο και την διασπορά ειδήσεων που προκαλούν τον πανικό στους πολίτες.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ