Το Υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο σκούπα, που εισήγαγε στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος, περνά μία εξαιρετικά αρνητική ρύθμιση για τη συγκρότηση τμημάτων με μαθητές με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  Συγκεκριμένα, καταργεί τη διάταξη (4186/13 αρ.28 παρ.15) σύμφωνα με την οποία για κάθε μαθητή επιτρέπεται η μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών του τμήματος  κατά 3.

 Με το άρθρο 10 της νέας νομοθετικής ρύθμισης γίνεται σχεδόν αδύνατη η ανάπτυξη των τμημάτων, εφόσον   προβλέπει πως ένα τμήμα με 27 μαθητές θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μαθητές με αναπηρίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, αν πρόκειται για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία κλπ, θα πρέπει να έχει 5 μαθητές. Πρόσθετη προϋπόθεση για τη συγκρότηση αυτών των τμημάτων είναι η έγκρισή τους από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής και της μείωσης των προσλήψεων θυσιάζονται για άλλη μία φορά τα  μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν νέο  «κόφτη» στην εκπαίδευση, στοχεύουν σε νέες συγχωνεύσεις όσων τμημάτων δεν εμπίπτουν στις προωθούμενες διατάξεις σε βάρος της εκπαίδευσης των παιδιών, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να υποστηριχθούν σε ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και το δικαιούνται αυτό. Είναι φανερό πως αυτοί οι μαθητές εγκαταλείπονται στη τύχη τους, αφού είναι αδύνατον να τύχουν της απαραίτητης προσοχής που απαιτείται από το δάσκαλο ή τον καθηγητή σε τμήματα των 25 και 27 μαθητών αντίστοιχα. Είναι φανερή η κυνική αντιμετώπιση του κράτους σε αυτούς τους μαθητές όταν στις κατευθύνσεις και τις Ο.Π. θα στοιβάζονται σε  υπερπλήρη τμήματα… Να μας πουν από το Υπουργείο με τους 4 μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τον 1 μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα τμήμα πώς, για πόσο χρόνο, από ποιον και πού θα διαξάγεται η προφορική  εξέταση και μάλιστα η θεσμοθετημένου τύπου εξέταση (τετραμηνιαία) αυτών των μαθητών, όταν οι καθηγητές άγονται και φέρονται στις σχολικές μονάδες για συμπλήρωση ωραρίου;;;

       

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ