Η κυβέρνηση φορολογεί τα έσοδα των σχολείων από τα κυλικεία, μέσω των σχολικών επιτροπών  ωσάν να είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.   Αυτό  αποτελεί άλλη μια κίνηση για την φτωχοποίηση των σχολείων. Τα  χρήματα  αυτά   θα αποτελούν αντικείμενο  νέας  φορολογίας (αφού έχουν φορολογηθεί εκ των προτέρων  στα κυλικεία)  με συντελεστή 29% αφού  με   νέα εγκύκλιο η Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.17)  τα έσοδα αυτά θα φορολογούνται ως εισόδημα από …επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή τον παραπάνω και μάλιστα αναδρομικά!  Οι συνέπειες της εφαρμογής της εγκυκλίου θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για τη λειτουργία των σχολείων, αφού  το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών τους δαπανών το καλύπτουν οι σχολικές επιτροπές του κάθε δήμου. Η προσπάθεια να μεταφερθεί το κόστος στα κυλικεία θα αναγκάσει πολλά από αυτά να κλείσουν. Απαιτείται  η άμεση   απόσυρση της εγκυκλίου την άμεση παρέμβαση των συναρμοδίων Υπουργείων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ